Archief voor 2 juli 2013

Zomerwandeling Leuven in kleur – kleur in Leuven

Het hele leven is vol kleuren. Maar ook al worden we er steeds door omringd, eigenlijk letten we er bijna nooit op. We zijn ons meestal alleen maar bewust van kleur op momenten dat die er vrijwel niet is of wanneer ze extra opvalt.

Tijdens deze wandeling bekijk je de stad door een gekleurde bril. Welke rol speelt kleur in de natuur, architectuur, politiek, het dagelijkse leven in Leuven?

De wandeling vertrekt nu woensdag 3 juli om 19, 19.15 en 19.30u aan de pui van het Stadhuis en wordt herhaald zondag om 10.30u.

 

Elke woensdagavond in juli en augustus staan er Leuvense gidsen klaar om 19u, 19.15u en 19.30u voor een boeiende tocht van zowat twee uur. De wandeling wordt herhaald de volgende zondag om 10.30u. Je hoeft niet te reserveren of betalen!

Bookmark and Share

De Langste Tafel – sfeerbeelden

De weergoden waren de Langste Tafel dit jaar goed gezind. Een stralend zonnetje zorgde dat de sfeer er meteen goed in zat. Ongeveer 1000 eetlustigen genoten van een heerlijke menu samengesteld uit streekproducten. Wij kijken al uit naar de volgende editie!

De Langste Tafel op de Bondgenotenlaan - 30 juni 2013

De Langste Tafel op de Bondgenotenlaan - 30 juni 2013

De Langste Tafel op de Bondgenotenlaan - 30 juni 2013

Bookmark and Share

Jules brengt bijna 10.000 fans op de been in M – Museum Leuven

Jules, de bekende klaspop was sinds eind oktober 2012 op bezoek in M – Museum Leuven. Een heel seizoen lang had hij zijn eigen kamer in het grote museum. Als ideale gids leidde hij bijna 10.000 peuters, kleuters en hun begeleiders rond in de zalen van de museumcollectie. Afgelopen weekend nam Jules afscheid met een groot feest.

‘Jules op bezoek in M’ is een parcours op maat van de kleinste museumbezoeker. Voor het project sloegen het Leuvense museum M, Uitgeverij Zwijsen en Annemie Berebrouckx, auteur en illustrator van kinderboeken en “geestelijke moeder” van Jules, de handen in elkaar.

Jonge kinderen tussen 2,5 en 6 jaar konden samen met hun gezin of met de klas het museum en haar collectie ontdekken. In klasverband begeleidde een speciale Jules-gids de kinderen. Gezinnen met kleine kinderen kregen een Jules-kunstenaarskoffer vol opdrachten mee.

Zo’n 3.500 peuters en kleuters met begeleidende leerkrachten bezochten het museum in klasverband aan de hand van de Jules-rondleiding. 106 verschillende kleuterscholen boekten in totaal 173 rondleidingen. De Jules-koffer voor gezinnen werd in totaal 1.330 keer ontleend, goed voor een bereik van ruim 5.000 bezoekers. Aan een hele reeks Jules activiteiten – namen nog eens zo’n 1.300 fans deel.

Afgelopen zondag 30 juni nam Jules afscheid van M en zijn vriendjes met een groot feest. Hij werd uitgezwaaid op gepaste wijze: met muziek, lekker en leuke activiteiten.

Bookmark and Share

Spring mee in de Dijle voor proper water

Op zondag 14 juli om 15 uur organiseren de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM), Natuurpunt Leuven en de Afdeling Ecologie, Evolutie en Biodiversiteitsbehoud van de KU Leuven net als talloze andere organisaties in Europa een Big Jump om de aandacht voor propere rivieren scherp te houden.

Terugkeer van de bever
Het recente beververhaal is een mooie aanleiding om actie te voeren voor een rivier met proper water en een intacte structuur. De organisatie is blij dat er bevers in het stadscentrum vertoeven en hoopt dat de aannemers, de stad en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dit ook als extra motivatie zien om resoluut betonnen rivierbeschoeiing links te laten liggen en streekeigen plantgoed aan de oevers te overwegen. Want de bever eet graag nu en dan een boompje. Geen beton, maar ruimte voor spontane natuurontwikkeling in de stad.

Biologische index Dijle stijgt
De waterkwaliteit van de beken en rivieren in het Leuvense is er de laatste jaren flink op vooruit gegaan. De chemische samenstelling is een indicatie voor de waterkwaliteit al is ze slechts een tijdsopname: een lozing kan na een controle gebeuren, maar heeft wel een effect op het waterleven.

Met behulp van de Belgische Biologische Index (van 1=uiterst slecht tot 10=zeer goed) wordt gekeken welke waterdiertjes er in het water zitten: wanneer er veel soorten worden aangetroffen, wil dat zeggen dat het water er goed aan toe is. De VMM neemt geregeld staalnames, maar niet alle waterlopen worden elk jaar bemonsterd. Begin jaren 1990 had de Dijle aan het sportkot een slechte tot matige (4-5) index, die intussen verbeterd is naar goede kwaliteit (7). Ook ten noorden van Leuven doet zich hetzelfde voor, maar daar was het uitgangspunt nog slechter (3). (Bron: www.vmm.be)

Als je nu langs de Dijle in het Arenbergpark wandelt zie je honderden Kokerjuffers en tientallen Weidebeekjuffers, enkele jaren geleden echt een zeldzaamheid. Ook de evolutie van de Voer van een open riool naar een propere beek waarbij ook actieve ingrepen (bv. vispaaiplaats in Bertem) werden gedaan om de beekstructuur weer in orde te krijgen, zijn fantastisch.

Aquafin springt mee op de bres
In Vlaanderen is het gros van het afvalwater afkomstig van huishoudens. Het afvalwater van ± 80% van de Vlamingen wordt gezuiverd in een rioolwaterzuiveringsinstallatie, dankzij de inspanningen van Aquafin. De rest belandt nog steeds, al dan niet via de openbare riolering, ongezuiverd in onze grachten, beken en rivieren. En het zijn net die kleine, vaak verborgen en ingebuisde waterlopen, restanten van oude leibeken en sloten, die nu nog het meest vervuild zijn. Structurele mankementen als een verouderd rioleringssysteem, de slordige ruimtelijke ordening en een zwakke watertoets zijn nog steeds de grote boosdoeners die voorkomen dat we in 2015 zullen voldoen aan de EU Kaderrichtlijn Water. Big Jump springt niet alleen in de bres voor propere waterlopen in het Leuvense, maar in heel Vlaanderen!

De werkpunten in Leuven
Ook in het Leuvense zijn er nog knelpunten, maar ook die is Aquafin aan het wegwerken. Neem bijvoorbeeld de Lemingsbeek, die ontspringt in Hoog-Linden ten zuiden van het Chartreuzenbos (grens Lubbeek-Holsbeek), langs de Kesselberg stroomt en uitmondt in de Vunt. De beek scoorde in 2011 nog een belabberde 2/10. Ondertussen heeft Aquafin de werken van de verbindingsriolering Lemingsbeek fase 2 uitgevoerd en is het afwachten wat de gevolgen zijn. Een andere beek, de leibeek die langs de Vaart en door Wijgmaal stroomt, wordt ook aangepakt door Aquafin. Het beekje, een oude ingekapselde leibeek die achter het voetbalveld van Wijgmaal in de Dijle stroomt, was vele jaren lang het riool van Wijgmaal.

Integraal waterbeheer
Als natuurbehoudverenigingen willen de organisatoren nog een stapje verder gaan dan proper water, ze pleiten ook voor integraal waterbeheer. Ze willen de functie van het winterbed beschermen, overdreven snelle
afvoer van oppervlaktewater tegengaan en het grondwater weer aan de oppervlakte laten komen. Het moet ook duidelijk worden dat water het ordenend principe is bij ruimtelijke ordening en niet andersom: de watertoets is nog te zwak! Er is ook nood aan een duurzame oplossing voor het openzetten van overstorten, waarbij bij hevige regenval het overtollige water in een niet-gescheiden rioolstelsel wordt geloosd in het oppervlaktewater.

Big Jump in hartje Leuven?
De organisatie van Big Jump Heverlee heeft getwijfeld om de Big Jump dit jaar in hartje Leuven (in de Pereboomstraat of aan de Dijleterassen) te laten doorgaan, te meer om net als onze vrienden in Gent en Mechelen te midden van de cafés te jumpen. In’t stad springen zou ook beamen dat het openstellen van de Dijle een zeer goede keuze was, net omdat het zo’n publiekstrekker is. Maar gevaarlijk scherpe schanskorven, mogelijke buikinfecties (tip voor je eerste Jump: niet kopje onder gaan) en de wispelturigheid van de Dijle maken dat de organisatie opnieuw voor de oude plek naast de campus Arenberg (Langestaart in Heverlee) gekozen heeft. Gesprongen wordt er onder het alziende oog van twee redders van de Koninklijke Leuvense Zwemclub.

Programma Big Jump Heverlee op 14 juli

  • Vanaf 14u: infostanden oa VHM, Aquafin en KU Leuven.
  • 15u: BIG JUMP!
  • 15.30u: start geleide wandeling o.l.v. een natuurgids van VHM

Praktisch
Celestijnenlaan te Heverlee. Ter hoogte van de Dijlebrug (Langestaart). Schoeisel is verplicht. Kinderen mogen meespringen, maar wel onder begeleiding van een volwassene.

Bookmark and Share

Zondag 7 juli opnieuw Repair Café in Leuven

Volgende zondag 7 juli 2013 wordt opnieuw een Repair Café georganiseerd, deze keer bij Wonen en Werken in Heverlee (IJzerenmolenstraat 2, vlakbij Spit VZW).

Wat is een Repair Café?
We gooien ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, voorwerpen die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Op zondag 7 juli organiseren Wereldcafé Coop en Wonen en Werken vzw terug een Repair Café in Leuven. Dat is een plek waar (oude) kapotte gebruiksvoorwerpen gratis een tweede leven wordt gegeven. Repair Café Leuven zorgt voor het gereedschap en de know-how, jij brengt je kapotte spullen naar de reparateurs. Er zijn elektriciens, naaisters, timmerlieden, fietsenmakers … die samen met jou aan de slag gaan. Zo valt er altijd wel wat te leren. Heb je niets om te repareren, neem dan een kop koffie of thee en steek een handje toe bij een reparatie van iemand anders. Repair Café wil bovenal laten zien dat repareren leuk is en vaak heel makkelijk. Kom het ook eens proberen. Het goed gesprek krijg je er bovenop.

Wie wil mee repairen in het Leuvense Repair Café, kan op voorhand een mailtje sturen naar magda.peeters@wonen-en-werken.be

Praktisch:

  • Zondag 7 juli 2013 tussen 14:00 en 18:00
  • Locatie: Wonen en Werken, Ijzerenmolenstraat 2, heverlee

Een fotootje van Erik O van het Repair Café tijdens Artefact in het STUK:
ARTEFACT Leuven 2013

Bookmark and Share