37 nieuwe opvangplaatsen voor kinderen van 0 tot 3 jaar

Stad Leuven beslist om met eigen middelen 37 bijkomende inkomensgerelateerde opvangplaatsen te creëren voor kinderen van 0 tot 3 jaar oud, om zo het opvangtekort in Leuven aan te pakken. Aangezien een opvangplaats gemiddeld niet voltijds ingenomen wordt, betekent dit in praktijk dat tussen de 43 en 48 bijkomende kinderen terecht kunnen binnen het stedelijk opvangaanbod. Met deze uitbreiding erbij, biedt de stad in totaal 179 betaalbare kinderopvangplaatsen aan, een equivalent van ongeveer 230 kinderen, en daarnaast 16 occasionele plaatsen.

Bij uitbreidingsrondes bleef Leuven de laatste jaren in de kou staan. De Vlaamse uitbreidingscriteria voor voorschoolse kinderopvang (via Kind en Gezin) houden geen rekening met de specifieke vragen en noden van ouders met jonge kinderen in Leuven.

Kind en Gezin baseert zich voor de uitbreidingsmogelijkheden op het bestaand aantal voorschoolse opvangplaatsen per 100 inwoners, een indicator waarop Leuven reeds zeer hoog scoort in vergelijking met andere centrumsteden (54,8 opvangplaatsen per 100 kinderen van 0 tot 3 jaar). Daarom werden bij de laatste uitbreidingsronde van Kind en Gezin opnieuw geen inkomensgerelateerde plaatsen aan Leuven toegekend. Schepen van sociale zaken, werk en studentenzaken Bieke Verlinden: “Toch ervaren wij dagelijks hoe moeilijk de zoektocht is voor gezinnen met jonge kinderen. Een verklaring hiervoor is de hogere vraag in Leuven: een hoge tewerkstellingsgraad, het feit dat Leuvense gezinnen minder beroep kunnen doen op ‘informele’ opvang omdat familie zoals grootouders vaak niet in Leuven wonen, enz. Ondanks de financieel moeilijke tijden besloot het college niet te blijven wachten op Vlaanderen, maar zelf actie te ondernemen”.

Investeren in kinderopvang rendeert
Leuven biedt vanaf september 37 bijkomende voltijdse opvangplaatsen binnen het stedelijke aanbod en verhoogt hiermee haar huidige capaciteit met ongeveer een derde. Ook voor deze plaatsen zal de dagprijs per kind berekend worden op basis van het inkomen van de ouder(s) en garandeert de stad hetzelfde pedagogisch – en omkaderingsbeleid.

Schepen van sociale zaken, werk en studentenzaken Bieke Verlinden: “ We mogen niet vergeten dat kinderopvang naast een economische functie ook een belangrijke pedagogische en sociale functie vervult. Kinderopvang moet betaalbaar zijn, het inkomen van de ouder(s) mag geen belemmering zijn om al dan niet te kunnen kiezen voor opvang. Betaalbaarheid is de eerste stap in kader van toegankelijkheid voor iedereen. Over de investering in kinderopvang zijn economen, sociologen en pedagogen het unaniem eens: het rendeert! Heel recent Vlaams onderzoek van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck stelt zelfs dat elke euro investering in kinderopvang 4,8 euro oplevert omdat meer moeders aan het werk kunnen. De Nobelprijswinnaar voor economie James Heckman toont zelfs aan dat het rendement van opvang en onderwijs voor jonge kinderen kan oplopen tot 8 dollar per geïnvesteerde dollar”.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.