Archief voor 16 augustus 2013

THE HAPPY op Marktrock

Bookmark and Share

Marktrock 2013 : Zaterdag op de Grote Markt

Naast de finale van Students on stage had de Grote Markt voor ons nog wat anders in petto.
Uiteraard de winnaar van de vorige editie van SoS: STELLA NOVA

Gevolgd door het ruigere werk van WHEELS OF SMOKE ;-)

Van de bands LONGGONE en THE DEVILLES spijtig geen beeldmateriaal, maar een mans kan maar op één plek gelijk zijn hé.

Bookmark and Share

Expositie hedendaagse Russische kunst

In samenwerking met NK gallery en de universiteitsbibliotheek, presenteert het Centrum voor Russische Studies een expositie van hedendaagse Russische kunst in de centrale bibliotheek van de KU Leuven, van 29 augustus tot 4 oktober. Twee internationaal erkende Russische kunstenaars, Ivan Razumov en Taisia Korotkova, gaan de dialoog aan over een zeer passend thema voor een wetenschappelijke instelling – de Large Hadron Collider, waarmee natuurkundig onderzoek wordt gedaan naar elementaire deeltjes. De oorsprong van het leven zou hiermee verklaard kunnen worden, als er in ieder geval tijdens de loop van het onderzoek niet per ongeluk een zwart gat zou worden opgewekt. De mythes en verhalen die samenhangen met deze natuurkrachten vinden hun weerslag in de werken van de twee kunstenaars – verstild en bijna abstract werk van Korotkova, die in 2010 nog de Kandinsky-prijs won in de categorie jonge kunstenaars. Maar ook levensgrote, cartoonachtige tekeningen met veel humor en verwijzingen naar sovjetillustraties van Ivan Razumov, wiens werk o.a. in de collecties van het Stedelijk Museum Amsterdam en het Centre George Pompidou in Parijs te vinden is. Meer informatie over de expositie.

De tentoonstelling loopt van 29 augustus tot 4 oktober in de universiteitsbibliotheek op het Ladeuzeplein. De bibliotheek is tot 22 september elke weekdag geopend van 09.00 tot 17.00, na 22 september van maandag tot donderdag van 09.00 tot 20.00, vrijdag tot 17.00 en op zaterdag van 10.00 tot 13.00.

Bookmark and Share

Inschrijvingen KU Leuven in de universiteitshallen van start

Vanaf vandaag, vrijdag 16 augustus 2013, kunnen studenten zich in de Leuvense Universiteitshallen inschrijven voor het academiejaar 2013-2014. Rector Rik Torfs overhandigde om 9 uur de eerste studentenkaart voor het nieuwe academiejaar, samen met vicerector Studentenbeleid Rik Gosselink en vicerector Onderwijsbeleid Didier Pollefeyt.

Eerste inschrijving

Tweede inschrijving
Foto’s door Philippe Dellaert

Bookmark and Share

N-VA Leuven over bouwvallig pand in de Parijsstraat

De N-VA stuurde een persbericht uit naar aanleiding van het op instorten staande pand in de Parijsstraat dat al ettelijke jaren onbewoonbaar verklaard is.

Parijsstraat en waardevol erfgoed bedreigd door falend erfgoed- en winkelbeleid

De Leuvense Parijsstraat onderging de afgelopen jaren een metamorfose. Steeds meer leuke en alternatieve drank- en eetgelegenheden kwamen erbij en de laatste jaren vonden ook een aantal hippe, alternatieve winkels hun weg naar deze opkomende winkel- en genietstraat. N-VA Leuven vreest dat de straat haar aanlokkelijk imago snel kan verliezen als het stadsbestuur niet op korte termijn en resoluut ingrijpt om de verpauperde, beschermde huizen (nr 38 en nr 48) te renoveren en een passende functie te geven. Dat de Parijsstraat ook niet aansluit op de logische winkelroutes en –lussen doorheen de stad, maakt het er voor nieuwe handelszaken niet makkelijk op.

Achter de winkelgevels van de Parijsstraat tussen de Rattemanspoort en de Sint-Barbarastraat gaan heel wat 17de-eeuwse panden schuil. De kant met de even nummers is beschermd als stadsgezicht van de nrs. 34-48 (M.B. van 2 april 1982). Huis Den Lusthoff, het nr. 38, werd bij M.B. van 19 april 2001 bijkomend beschermd als monument.

Voor N-VA Leuven was de toestand van het in 1996 onbewoonbaar verklaarde Huis Den Lusthoff het symbooldossier tijdens de verkiezingscampagne van 2012 van een falend erfgoedbeleid in Leuven. De N-VA-slogan “vijf voor twaalf” stond toen al voor de totale afzijdigheid van de stad. Een tijdje terug werd er een hek geplaatst als veiligheidsmaatregel. Doeltreffend kan dit niet genoemd worden want N-VA kon enkele weken geleden zelf vaststellen dat de stad toeliet dat er wel een terras werd geplaatst voor de gevel waarvan brokstukken naar beneden komen.

Het afsluiten van de straat, afgelopen maandag, is opnieuw slechts een noodmaatregel vanuit de openbare veiligheid. Een echte oplossing blijft uit. N-VA vreest dat de klassieke manier waarop Leuven omgaat met haar erfgoed opnieuw de kop zal opsteken namelijk dat de burgemeester de afbraak van het beschermd pand zal bevelen zogezegd in naam van de openbare veiligheid.
Voor N-VA is een afbraak of de verantwoordelijkheid doorschuiven geen optie. De stad moet in de eerste plaats gebruik maken van haar eigen politionele bevoegdheid en een PV van ernstige verwaarlozing opstellen. Zo kan er herstel gevorderd worden door de rechtbank en kan de stad de meest dringende werken zelf laten uitvoeren. Ook moet er eens bekeken worden of dit pand onteigend kan worden of men kan komen tot en andere manier van ingebruikname. Een zinvolle invulling is hoogdringend voor het historische erfgoed zelf maar ook voor de ontwikkeling van de volledige straat.
Vijf huizen verder, op nr. 48, is het krantenwinkeltje ondertussen gesloten en is het gebouw, gelegen in een beschermd stadsgezicht, gestut. Hetzelfde scenario dreigt zich ook hier te herhalen. Ook hier vraagt N-VA een proactieve houding van de stad.

De toestand van het erfgoed in de Parijsstraat doet geen goed aan de aantrekkingskracht voor de winkelende medemens. Dit komt boven op het feit dat de Parijsstraat niet aansluit op de logische winkelroutes. De stad liet na om bij de nieuwe ontwikkelingen een logische winkellus te creëren wat maakt dat vooral achteraan in de straat er weinig passage is. N-VA vraagt dat Leuven haar rol als regionale winkelstad ernstig neemt en werk maakt van het aanleggen van dergelijke logische routes. De Parijsstraat heeft nood aan zowel een gezond winkel- als een ernstig erfgoedbeleid om verder te kunnen groeien.

Wat is jullie mening over de toestand in de Parijsstraat? Het is een feit dat deze historische panden in erg slechte toestand verkeren. Moet de stad ingrijpen om deze panden te redden? Laat het ons weten in de comments!

Bookmark and Share

Leuven: markten, kermis en trammelant

De laatste gratis zomerwandeling van de Koninklijke Leuvense Gidsenbond vindt plaats op woensdag 21 augustus en zondag 25 augustus. Op woensdag 21 augustus staan er Leuvense gidsen klaar om 19u,19.15u en 19.30u voor een boeiende tocht van zowat twee uur.

Jong en oud trekken jaarlijks op de eerste maandag van september naar Leuven kermis: de molens draaien, de kermisattracties trachten de centen binnen te rijven. Op St.-Jacob worden de beesten verhandeld. Buiten deze kermis kende Leuven heel wat andere feesten en kermissen. Om nog maar van de markten te zwijgen: schapenmarkt, pottekesmarkt, patattenmarkt, enz.

Tijdens deze zomerwandeling worden de deelnemers ingewijd in de Leuvense markten en het kermisplezier.

Afspraak aan het Stadhuis op de Grote Markt.

Bookmark and Share