Actie tegen overvolle scholen

Vandaag viel het volgende persbericht in onze mailbox. Mich De Winter van sp.a wil mijn zijn actie de aandacht vestigen op de overvolle Leuvense scholen.

Op 2 september zitten alle Leuvense scholen eivol. Voor sommige ouders en kinderen was een school naar keuze vinden een ware zoektocht. Leuven kreeg dit voorjaar echter geen extra middelen van Vlaanderen. “Al enkele jaren zien we dat de capaciteit in het kleuter- en lager onderwijs nijpender wordt,” zegt Mich De Winter (sp.a). “Het is duidelijk dat de binnenstad en Kessel-Lo nog maar net voldoende capaciteit hebben. Als dan de demografische groei zich sterker aftekent in Leuven dan in andere centrumsteden is het tijd om snel en doordacht te handelen. Tel daarbij de talrijke woonuitbreidingen (Vaartkom, Centrale Werkplaatsen, Klein-Rijsel, …) die gepland staan of aangevat zijn, en er is geen tijd meer te verliezen.”

Wijkuitbreiding is een onderdeel van wijkontwikkeling en vraagt een totaalbenadering. Dit brengt kansen met zich mee. Om te anticiperen op de dynamiek in nieuwe stadswijken, moet de stad werk maken van ‘De Vaartschool’. Deze school kan snel gerealiseerd worden maar moet dan budgettair een prioriteit zijn. De Winter voert daarom actie aan De Vaartkom om er bij het college op aan te dringen dit project op korte termijn in te plannen. Nu de besprekingen rond de begroting starten is dit een uitgelezen kans. De school aan de Vaart moet functioneel en flexibel zijn op vlak van soft- en hardware maar ook qua gebruik en inrichting. Ze is duurzaam, toegankelijk en geïntegreerd in de buurt. De Vaartschool is meer dan een school maar een bloeiende ontmoetingsplek voor zijn toekomstige buurtbewoners.

De komende jaren moet er fors geïnvesteerd worden in extra klassen, leerkrachten en scholen, zo niet is een capaciteitstekort reëel. We moeten toestanden zoals in Antwerpen vermijden, en anticiperen op de aangroei van de jongste inwoners. Leuven ondernam al acties om tekorten op te vangen: in Kessel-Lo kregen scholen middelen voor uitbreiding en werd de nieuwe school ‘De Zonnebloem’ opgericht.

De stad beloofde een capaciteitsstudie om te becijferen waar de capaciteitsdruk hoog is. “Van zodra de studie rond is kunnen we Vlaanderen duidelijk maken dat de tijd dringt. Het kan niet dat we op basis van objectieve cijfers geen extra Vlaamse middelen krijgen voor capaciteitsuitbreiding. Daarom moet de stad Leuven blijven aandringen op extra middelen. Anderzijds moeten we met de betrokken actoren op zoek gaan naar duurzame oplossingen. Scholen, stad, Vlaanderen en unief, …. moeten de handen in elkaar slaan. De stad Leuven kan bijvoorbeeld scholen ondersteunen of faciliteren die in de wachtrij staan om Vlaamse middelen te krijgen voor uitbreiding, renovatie of nieuwbouw. Of zelf investeren in scholen van de toekomst zoals ‘De Vaartschool’” stelt De Winter voor.

Wat is jullie mening? Hebben jullie ervaring met te volle scholen en wachtlijsten? Wij horen graag jullie verhaal.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.