Nieuwe petanquebaan Kom op voor je Wijk-project ‘Onder de Linde’

Op zondag 25 augustus 2013 huldigden de stad en de initiatiefnemende buurtbewoners de petanquebaan van ‘Onder de Linde’ in met een receptie en een muziekoptreden.

Uit contacten tijdens straatfeesten en bijeenkomsten van het feestcomité ‘De Flint’ bleek de nood aan een plek om activiteiten te organiseren die contacten tussen de buurtbewoners bevordert. Daarom deden ze een aanvraag voor een petanquebaan in het kader van Kom op voor je Wijk. De stad ondersteunde het initiatief financieel. Het OCMW Leuven ging akkoord met het ter beschikking stellen van een stuk grond en het gebruik van hun picknicktafels. De bewoners legden de petanquebaan zelf aan. Deze is van tijdelijke aard, namelijk tot de buitenaanleg van het nieuwe woonzorgcentrum Edouard Remy klaar is. Op deze plaats zal er in de toekomst ook ruimte zijn voor ontmoetingsmogelijkheden. De buurtbewoners zullen bij het ontwerp van de inrichting betrokken worden.

Kom op voor je Wijk
Sinds 2000 ondersteunt de stad initiatieven van buurtbewoners die hun woon- en leefomgeving aangenamer maken. Het gaat in de eerste plaats om financiële steun (tot € 18.600), maar de stad kan ook zorgen voor materiële en logistieke steun (advies, technische hulp, transport,…). Zowel aanvragen voor zichtbare fysieke verbeteringen als voor sociaal-culturele activiteiten komen in aanmerking. Je kan twee keer per jaar een project indienen: vóór 15 februari en vóór 15 september. Alle inwoners van Leuven kunnen projectvoorstellen indienen. De belangrijkste voorwaarden zijn dat je voorstel tegemoet komt aan een behoefte in de buurt en dat de realisatie het samenleven versterkt. Het projectidee moet voorgedragen worden door ten minste 12 buurtbewoners en/of leden van lokale verenigingen.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.