Open Monumentendag 2013 in Leuven

Open Monumentendag is op zondag 8 september aan zijn 25ste editie toe. Al sinds 1989 kan iedereen gratis kennismaken met het bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed dat Vlaanderen rijk is. Ook dit jaar wil Open Monumentendag het publiek met dezelfde inzet als de voorbije 24 jaar overtuigen dat ons erfgoed de moeite waard is.

In Leuven vertaalt zich dat naar een monumentaal feest met de toppers, de blijvers en de meest exclusieve gebouwen van de voorbije Open Monumentendagen.

Voor deze feesteditie staan 13 monumenten en 12 activiteiten op het programma. Deze cijfers zeggen op het eerste gezicht niet veel, maar tel ze bij elkaar en je krijgt 25 programmapunten, die verwijzen naar het 25-jarig bestaan van Open Monumentendag Vlaanderen en meteen ook naar het aantal keren dat het evenement in Leuven werd georganiseerd.

5 blijvers/2 activiteiten | tussenstand: 7 op 25
Locaties zoals het stadhuis, de Sint-Pieterskerk, de Abdij van Park, de Universiteitsbibliotheek en de Boodschapkapel zijn vaste waarden op het programma van Open Monumentendag Leuven. Tijdens deze feesteditie is dat niet anders. In de Universiteitsbibliotheek kan je vanaf 13.00 uur de toren beklimmen en een bezoek brengen aan de beiaard. Ook kunnen jongeren op verschillende tijdstippen deelnemen aan een workshop. Veel van deze monumenten werden de voorbije 25 jaar gerestaureerd of veranderden van bestemming. Wat door de jaren heen niet veranderde, is de aanwezigheid van de gidsen van de Koninklijke Leuvense Gidsenbond, die de bezoekers steeds deskundig hebben rondgeleid en geïnformeerd.

6 toppers/5 activiteiten | tussenstand: 18 op 25
Exclusieve locaties op het programma plaatsen bleek telkens een voltreffer. Voorbeelden hiervan zijn het Thermotechnisch Instituut, het Anatomisch Theater, het Hollands College, het Arenbergkasteel, De Hoorn en het Gerechtsgebouw. In dit laatste gebouw lenen de verschillende rechtbanken zich voor heel wat activiteiten: leerlingen van het SLAC/Conservatorium brengen een eigen versie van ‘De uitzondering & de regel’ van Berthold Brecht. Advocaten van de Leuvense balie, het parket van Leuven en de Bemiddelingsdienst Arrondissement Leuven geven gerechtelijke info en het Veiligheidskorps legt uit hoe de bewaking en het transport van gedetineerden gebeurt. Verder zijn er lezingen door Harry Van Oers (die in 1993 werd gegijzeld door de Bende van Haemers), politierechter Kathleen Stinckens (bekend van het VIER-programma ‘De Rechtbank’) en dr. Van den Bogaert, gespecialiseerd in forensische geneeskunde. In het Thermotechnisch Instituut kan je ook nog een lezing over de haat/liefde relatie tussen mens en vuur meepikken door prof. Verplaetsen.

2 woonhuizen | tussenstand 20 op 25
Woonhuizen kunnen bekijken, stond in Leuven de voorbije kwarteeuw garant voor veel bezoekers. De bewoners van twee historisch waardevolle woonhuizen gunnen je tijdens Open Monumentendag een blik in hun woonomgeving: huis De Warande met zijn laatmiddeleeuwse oorsprong en een huis in de Vaartstraat dat een geschiedenis heeft om u tegen te zeggen.

4 wandelingen/1 fietstocht | totaal: 25 op 25
Er werd heel wat gewandeld en gefietst tijdens de voorbije edities. Tijdens dit feestjaar pakt Leuven uit met de meest succesvolle activiteiten: de collegewandeling, een wandeling in de Vaartkom, een tocht langs woonhuizen met indrukwekkende gevels, de interbellumwandeling met exclusief bezoek aan één van de woningen (mits inschrijving via omd@leuven.be) en een tocht van het Arenbergkasteel naar de Boodschapkapel (of omgekeerd), dat je zowel per (eigen) fiets met gids kan afleggen of individueel met plan.

Brochure & Informatie
De brochure van Open Monumentendag Leuven is verkrijgbaar aan de balie van Toerisme Leuven, Naamsestraat 3, 3000 Leuven (van 10.00 tot 17.00 uur). Voor informatie kan je steeds terecht op 016 27 22 71 of omd@leuven.be.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.