Itinera Nova informeert

Op 7 september organiseert Itinera Nova een infovergadering voor nieuwe kandidaat-transcribenten om hen te laten kennismaken met het project.

Programma

  • 11.00-12.00 uur: Lezing door projectleider en stadsarchivaris Marika Ceunen over de middeleeuwse strafbedevaarten
  • 12.00-13.00 uur: Meet-IN: informele vergadering van de Itinera Novavrijwilligers (stand van zaken en inhoudelijke vragenronde)
  • 13.00 uur: Broodjeslunch, aangeboden door het stadsarchief

Inschrijven kan via mail archief@leuven.be of telefonisch op 016 30 08 69.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.