Archief Universiteit Leuven op ‘Memory of the World’-register van Unesco

UNESCO heeft het archief van de Leuvense universiteit uit de periode 1425-1797 toegevoegd aan het register ‘Het geheuven van de wereld’. Dit archief is één van de best bewaarde archieven over het Ancien Régime. De archieven laten toe om zowel het leven zoals het was aan een universiteit in de middeleeuwen en de nieuwe tijd te bestuderen alsook de wereldwijde impact van de instelling en de opleidingen te duiden, via bekende en minder bekende oud-studenten.

Eigenlijk gaat het hier om het archief van een universiteit die de KU Leuven voorafging: de Universiteit Leuven of in het Latijn Studium Generale Lovaniense. Deze universiteit werd gesticht in 1425 en opgeheven in 1797. Van 1817 tot 1835 bestond nog even de Rijksuniversiteit Leuven en pas in 1835 startte de huidige Katholieke Universiteit in Leuven. Hoewel er geen juridische band zou bestaan tussen deze universiteiten, probeerde men wel voor continuïteit te zorgen. Zo zorgde het Leuvens stadsbestuur ervoor dat de Katholieke Universiteit Leuven kon beschikken over de gebouwen van de oudere universiteiten. Ook was de Katholieke Universiteit Leuven, net zoals de oudere Universiteit Leuven toegestaan door een pauselijke beslissing waardoor men kan beweren dat de huidige universiteit een voortzetting is van de universiteit die in 1425 werd opgericht. Dit archief over de periode 1425-1797 is dus een belangrijke bron van informatie over het ontstaan van de huidige KU Leuven en de werking van universiteiten door de eeuwen heen.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.