Archief voor 7 september 2013

In the picture: Abdij van Vlierbeek

Goeiemorgen Vlierbeek! #AbdijVanVlierbeek
Foto door Lilabel

Bookmark and Share

40ste Speciale Kinderdag Arthur Dewit

De Speciale Kinderdag Arthur Dewit op woensdag 11 september is dé sociale activiteit van het Koninklijk Verbond der Jaartallen Leuven vzw. Deze dag wordt georganiseerd door de kermisuitbaters, het stadsbestuur van Leuven en de marrainen en leden van de Vriendenkringen Mannen van het Jaar.

Vroeger was het de gewoonte te Leuven dat de weeskinderen van de ‘Bon Pasteur’ op de foor werden ontvangen ter gelegenheid van Leuven Kermis. Door hun vertrek uit Leuven kwam een einde aan deze traditie. De traditie werd in ere hersteld door tijdens de kermisperiode van 1974 opnieuw minderbedeelde kinderen uit de instituten van Leuven en omgeving uit te nodigen. Deze actie was een initiatief van Arthur Dewit van de Mannen van 1918, later voorzitter en erevoorzitter van het Verbond der Jaartallen.

In de beginperiode bestond de groep uit meer dan 600 kinderen. Sinds enkele jaren worden enkel de kinderen uitgenodigd van zeven tot en met elf jaar en is het maximaal aantal deelnemers beperkt tot 400 kinderen.
De marrainen, de leden van de vriendenkringen en partners zorgen voor de begeleiding van de kinderen.

De nodige fondsen voor deze activiteit worden in de loop van het jaar bijeengebracht door de organisatie van het ‘Cultureel Evenement’, het ‘Marrainenbal ende ‘Jubileumviering’, deelname aan de ‘Leuvense Kerstmarkt’, de omhalingen in de Sint-Pieterskerk bij de ‘Missa Lovaniensis’ en de rondgang bij de foornijveraars. De ‘Orde van de Pietermannen’ en de ‘Vriendenkring Mannen van 1963’ zorgen voor geldelijke bijdragen. Verder kan gerekend worden op de steun van het Stadsbestuur Leuven, AB!nBev, de medewerking van Delhaize Kessel-Lo, Spar Linden en de uitbaters van ‘Salons Georges’.

De kinderen kunnen op die namiddag genieten van gratis ritten op de attracties en smoutbollen. Daarna ontvangen ze, bij een drankje, een nuttig geschenk en enkele stukken vers fruit. Tijdens de receptie op het stadhuis worden geldprijzen verloot onder de deelnemende en aanwezige instituten. In totaal wordt in 2013, in kader van de 40ste Kinderdag Arthur Dewit voor gans de organisatie een bedrag van meer dan 15.000 euro voorzien.

Programma

  • 13.45u. samenkomst in het stadspark
  • 14.00u. – 15.30u. vertrek naar de kermis en rondgang
  • 15.45u. – 17.00u. ontvangst in Salons Georges voor een drankje en overhandiging van een geschenk
  • 17.30u.- 18:15 stadsreceptie in de voorzaal van het stadhuis en verloting van geldprijzen

De uitgenodigde scholen, instituten zijn: Vluchthuis CAW – UZ Med.Psychologische Kliniek – UZ Kinderziekenhuis GHB – MPI Ganspoel – Jeugdoase De Zwier – Ave Regina – BUKLO Ten Desselaer – Windekind – RBO Woudlucht – SBLO Leuven – Monte Rosa Kessel-Lo – MPC Terbank – Het Clubje Valkerijgang – Buurtwerk ‘t Lampeke

Bookmark and Share

Tentoonstelling “Blijde Inkomsten van de hertogen van Brabant”

Gisteren kwam het nieuwe koningspaar Filip en Mathilde naar Leuven. Naar aanleiding van dit koninklijk bezoek stelt het stadsarchief enkele originele oorkonden over de Blijde Inkomsten tijdelijk tentoon.

Tijdens het ancien régime moest een Brabantse vorst bij zijn aantreden de belangrijkste steden van zijn hertogdom bezoeken. Bij deze plechtige intrede hoorde een ceremonie waarin de vorst beloofde om de rechten en privileges van zijn onderdanen te zullen eerbiedigen. Deze belofte werd in een charter of oorkonde vastgelegd. Van 1356 tot aan het einde van het ancien régime (1795) hebben alle Brabantse hertogen zo een Blijde Inkomst in Leuven gehouden.

Deze originele oorkonden worden in de beste omstandigheden bewaard in het stadsarchief. Ter gelegenheid van de blijde intrede van Filip en Mathilde kan je deze middeleeuwse documenten exclusief op zaterdag 7, zondag 8 en zaterdag 14 september, telkens van 10.00 tot 18.00 uur in de schatkamer van het historische stadhuis gaan bewonderen.

Schepen Denise Vandevoort: “Mis deze unieke gelegenheid niet en bezoek zeker de tentoonstelling in de schatkamer van het stadhuis! Nadien verdwijnen de oorkonden weer voor onbepaalde tijd in het archiefdepot”.

Bookmark and Share