Archief voor 11 september 2013

Opendeur brandweer Leuven

De Leuvense brandweerkazerne opent de deuren op zondag 15 september 2013. Van 10.00 tot 18.00 uur kan iedereen kennis maken met de brandweerlui, de kazerne, het materiaal en de brandweertaken.

Je kan een rondgang maken in de kazerne. Je krijgt uitleg over de werking van de brandweer, de seinkamer, de oefenkelder voor trainingen onder rook, het materiaal,… Er zijn ook demonstraties: brandweermannen tonen hoe je iemand bevrijdt uit een wagen, het hoogte- en diepteteam toont enkele touwtechnieken en je komt te weten hoe je een brandende frietketel blust. Je krijgt tips over brandpreventie en voor een brandveilige woning. Voor de meer sportieve bezoekers stelt de brandweer zijn klimmuur open.

De brandweer wenst het publiek een zo ruim mogelijk beeld van de hulpverlening te geven. In de kazerne is er een medische stand waar een aantal EHBO-technieken worden gedemonstreerd of waar bezoekers zelf een reanimatie-oefening op een simulatiepop kunnen toepassen. Politie Leuven is eveneens aanwezig met een interventievoertuig en een infostand.

Er is ook aan de kinderen gedacht. Zij kunnen terecht op het springkasteel of aan de tekentafel. Aan de blusstand kunnen ze een diploma ‘junior brandweerman’ behalen. Leden van de vriendenkring serveren een hapje en een drankje in de bar.
Bezoekers kunnen hun wagen parkeren op de parking van het Universitair Ziekenhuis campus Gasthuisberg, achter de brandweerkazerne. Aan de kazerne is een parking voor personen met een beperking.

Bookmark and Share

Kamer van Koophandel Leuven ontvangt award van Nathalie Arteel

Tijdens het tweede luik van de jaarlijkse PLATO Ondernemerscafés op 23 augustus 2013 reikte Nathalie Arteel de felbegeerde ‘Recognition of the Month’-award uit aan Voka – Kamer van Koophandel arr. Leuven.

Deze award wordt slechts sporadisch uitgedeeld aan bedrijven die het verschil maken op het gebied van klantvriendelijkheid en professionalisme in contact met hun klanten en leveranciers.

Deze award is volledig de verdienste van mijn team”, het was duidelijk een trotse Peter Van Biesbroeck, die als algemeen directeur van Voka – Kamer van Koophandel arr. Leuven de ‘Recognition of the Month’-award in ontvangst mocht nemen. “Het is voor ons een hele eer om deze award te mogen ontvangen. We zullen er dan ook alles aan doen om in deze richting verder te gaan.

De award werd uitgereikt door Nathalie Arteel die zich met haar bedrijf Arteel Group specialiseert in erkenning als motivator voor bedrijven en hun werknemers. “Het is belangrijk om de mensen die zich dagelijkse inzetten voor de klanten en leveranciers van hun bedrijf op tijd en stond in de bloemetjes te zetten”, zegt Nathalie Arteel. “Op regelmatige basis zet ik dan ook het meest klantvriendelijke en professionele team dat ik tegenkom in de kijker met deze award. Ik baseer me dan op de laatste tien bezoeken of contacten die ik had met het bedrijf of de organisatie in kwestie.

Het doel van de ‘Recognition of the Month’-award, die overigens niet elke maand wordt uitgereikt, is om positief gedrag van werknemers van klantgerichte bedrijven aan te moedigen en verder te stimuleren. Het is de eerste keer dat deze award niet aan een bedrijf wordt uitgereikt, maar aan een werkgeversorganisatie.

Bookmark and Share

In the picture: Jaarmarkt Leuven kermis

Rommelmarkt op het Martelarenplein

Bondgenotenlaan

De Pensstraat: pensen en hamburgers: braderiefood

Het Sint Jacobsplein

Maar tien euro en ge krijgt er nog ene bij.

Het Sint Jacobsplein

Het Sint Jacobsplein

This is the unbreakable umbrella.

Foto’s door Jan Mennens

Leuven Kermis 2013

Leuven Kermis 2013

Leuven Kermis 2013

Leuven Kermis 2013

Leuven Kermis 2013

Leuven Kermis 2013

Leuven Kermis 2013

Leuven Kermis 2013

Foto’s door Zeger Knapen

Bookmark and Share