Tweede restauratiepremie voor interieur Sint-Pieterskerk in Leuven

Het Agentschap Onroerend Erfgoed kent een premie van 624.024,92 euro toe voor de tweede fase van de interieurrestauratie van de Sint-Pieterskerk in Leuven. Deze premie maakt deel uit van een meerjaren programma: eerst werd van 2004 tot 2009 het exterieur gerestaureerd en sinds 2010 werkt men in vijf restauratiefasen aan het interieur.

“In deze restauratiefase komt het interieur van de zuidelijke zijkapellen en een eerste gedeelte van de hoofdbeuk, de middenbeuk aan bod,” aldus minister Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed in Vlaanderen. “De versierde binnenmuren worden gereinigd en de gewelfschilderingen worden gerestaureerd. Eerder werden al de technische installaties en de noordelijke zijkapellen aangepakt; in volgende fasen volgen dan nog de kruisbeuken, het meubilair en de stoffering.”

De Sint-Pieterskerk vormt +/- het middelpunt van de stad Leuven. Het is een laatgotische kerk waar men aan begon te bouwen rond 1400. Oorspronkelijk waren 3 torens voorzien: één van 150 meter en 2 van 120 meter. Omwille van allerlei problemen zoals een slechte ondergrond heeft de kerk uiteindelijk slechts één kleine toren. De kerk heeft zwaar geleden tijdens de wereldoorlogen. De Sint-Pieterskerk bevat onder andere een doopvont uit +/- 1490, het grafmonument van de eerste hertog van Brabant Hendrik I en een schatkamer met schilderijen zoals het beroemde drieluik ‘Het Laatste Avondmaal’ van Dirk Bouts.

wintertijd Leuven
De Sint-Pieterskerk, een foto van Kristel Van Loock

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.