Archief voor 22 september 2013

Open brief over kinderopvang van schepen Bieke Verlinden aan minister Vandeurzen

Aangezien het tekort aan kinderopvang een probleem blijft, neemt Leven in Leuven de open brief van schepen Bieke Verlinden over. Aarzel niet jullie ervaringen of mening in de commentaren met ons te delen.

Geachte minister Vandeurzen

Ik schrijf u in naam van jonge ouders. En daar hebben we er veel van in onze stad.
Een noodkreet uit Leuven.

Met grote verbijstering vernam ik onlangs uw nieuwe plan om het tekort aan kinderopvang tegen te gaan. Tegen 2016 wil u dat heel Vlaanderen aan de ‘norm van 50 procent’ voldoet: de helft van alle kinderen tussen 0 en 3 jaar moet een opvangplaats hebben. Een nobel streefdoel, dat zeker. Maar wel een dat iedere vorm van realiteitszin uit het oog verliest.
Volgt u even mee?

Leuven probeert
In Leuven proberen we al jaren het kinderopvangbeleid mee te sturen en onze verantwoordelijkheden als stad op te nemen. Zo hebben we onlangs niet alleen een nieuwe crèche gebouwd die voorzien is op uitbreiding, we hebben ook bijkomende kinderopvangplaatsen gecreëerd met eigen middelen. Door het uitblijven van uitbreidingsmogelijkheden langs u om, zijn we in deze financieel moeilijke tijden zo vrij geweest uw verantwoordelijkheid over te nemen. Resultaat: 37 extra opvangplaatsengoed voor een vijftigtal kindjes meer die opgevangen kunnen worden (niet ieder kind heeft immers een voltijdse opvangplaats nodig en door de kleine gaatjes op te vullen proberen we de plaatsen maximaal in te vullen).

Daarnaast hebben we op vraag van en samen met de sector een overkoepelend aanmeldingssysteem gecreëerd. Het vergemakkelijkt de zoektocht voor ouders en biedt een bijzondere administratieve ondersteuning voor de opvanginitiatieven. In combinatie met een statistische formule, kunnen we iedere aanvraag perfect monitoren en het kinderopvangtekort gedetailleerd in kaart brengen. We kunnen vandaag heel precies de kinderopvangbehoefte – lees nood – in onze stad meedelen. We kennen het aantal aanvragen, we weten wie onze aanvragers zijn en wat hun concrete opvangvraag inhoudt. Pionierswerk in Vlaanderen dat tevens mee de aanleiding vormde voor uw nieuwe decreetvorming: het werd de inspiratiebron voor de ‘kinderopvangzoeker’ die u binnenkortin heel Vlaanderen wil invoeren.

Het streefcijfer en de werkelijkheid
Leuven heeft volgens uw cijfers momenteel een opvanggraad van 52.6 % voor kinderen tussen 0 en 3. Dat is meer dan de helft en dus krijgen we van u goede punten. Gevolg: tot 2016 krijgt Leuven geen middelen om in extra kinderopvangplaatsen te voorzien. Logisch, toch? Mag ik u er, met de cijfers in de hand, op wijzen dat in Leuven 79 % van de kinderen tussen 0 en 3 jaar een aanvraag voor kinderopvang heeft gedaan? Dat is 29% méér dan uw streefcijfer van 50 %. Bovendien is de nood nog groter als je beseft dat vele ouders, omwille van de centrumfunctie die onze stad vervult, hun kinderen liever dichter bij het werk afzetten om stress en mobiliteitsproblemen te vermijden.

Het is vooral de grote mate van laksheid in uw houding jegens onze stad die me tegen de borst stuit. Door te opteren voor ongenuanceerd eenheidsbeleid miskent u de reële situatie in het veld en gaat u voorbij aan enkele significante variabelen. De opvangnood in Leuven is dan ook heel wat anders dan die van pakweg Oostrozebeke. Ik wil daarmee de nood in Oostrozebeke niet onder de mat vegen, maar ik vraag u wel om te kijken naar de effectieve opvangbehoefte. De tewerkstellings- en opleidingsgraad in Leuven is erg hoog, terwijl het sociale netwerk (en dus de informele kinderopvang) kleiner is dan in andere Vlaamse steden.

Los van de hoge opleidingsgraad van moeders in Leuven (een belangrijke barometer om de kinderopvangnood in te schatten), zijn we er ook in geslaagd om vele kwetsbare gezinnen te bereiken en hen te betrekken om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. En toch. Toch worden we elke dag geconfronteerd met schrijnende verhalen van ouders die hun werk dreigen te verliezen of ouders die geen werk kunnen zoeken.

Steden vragen extra inspanningen
En nu moeten we via de media vernemen dat u Leuven laat voor wat het is? Omdat we volgens uw cijfers een goede leerling zijn? Zonder dat u stilstaat bij de feitelijke discrepantie tussen vraag en aanbod? Als u niet dringend naar de werkelijke behoefte gaat kijken, vrees ik dat er onterecht en overgeïnvesteerd zal worden in bepaalde gemeenten, terwijl andere behoeftige steden systematisch in de kou zullen blijven staan.

Met vriendelijke groeten

Bieke Verlinden
Schepen van sociale zaken
werk en studentenzaken
Leuven

Bookmark and Share

Studentenblad Veto in 40ste jaargang volledig in kleur

Het Leuvense studentenweekblad Veto zal in zijn 40ste jaargang volledig in kleur verschijnen. Dat komt doordat Veto in zee gaat met de drukkerij van de mediagroepen Corelio (De Standaard, Het Nieuwsblad) en Concentra (Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg).

De 40ste jaargang van Veto zal in full­colour worden gedrukt. Voorheen verscheen Veto elke week afwisselend in zwart­wit­rood en zwart­wit­blauw. “Voortaan zijn foto’s in kleur mogelijk en bovendien zullen er ook duidelijkere grafieken zijn om Vetoartikels nog meer dan voorheen te duiden”, zegt Vetohoofdredacteur Jens Cardinaels. “Het is leuk dat we deze vernieuwing kunnen doorvoeren op het moment dat onze krant 40 jaar wordt.

De overstap naar full­colour zorgt er ook voor dat adverteerders creatievere advertenties kunnen maken, om zo de studerende lezers van het blad nog beter te kunnen aanspreken. De evolutie naar een volledige kleurendruk komt er nadat Veto in zee ging met Coldset Printing Partners. Die drukkerij, die een joint­venture is tussen de mediagroepen Corelio en Concentra, heeft door de jaren heen heel wat expertise opgebouwd. Ze drukken krantentitels zoals De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, Metro, The Wall Street Journal, … Coldset Printing Partners heeft drukkerijen in Groot-­Bijgaarden en in Paal­-Beringen.

De eerste kleureneditie van Veto verschijnt op dinsdag 24 september. Uitzonderlijk op dinsdag en niet op maandag, zodat de krant de start van het academiejaar kan brengen.

Bookmark and Share

In the moving picture: Canta Luna

Tie Roefs deelde een kort filmpje van Canta Luna deze zaterdag in het proviciedomein van Kessel-lo. Hebben jullie foto’s of filmpjes van dit bijzondere muzikale evenement, deel ze met ons via flickr of youtube!

Bookmark and Share

De unieke winkelstraat: UNIZO zet hippe alternatieven voor traditionele shoppinglocaties op de kaart met een boek

Op donderdag 19 september overhandigde UNIZO haar nieuwe boek “De unieke winkelstraat” ter inspiratie aan de Leuvense schepen voor handel, Els Van Hoof en het bestuur van de winkelstraat ‘ De Mechelse’.

Hoofdwinkelstraten of zogenaamde A-locaties worden meer en meer kopieën van elkaar. Winkelketens met een uniform assortiment vestigen zich immers op dezelfde (top-)locaties in stedelijke centra. Waar zit dan het verschil tussen een A-zone in bv. Hasselt en één in Leuven?

Met de publicatie van het boek “De unieke winkelstraat” wil UNIZO een staalkaart neerzetten van winkelstraten die zich positief distantiëren van de steeds meer uniforme A-winkelstraten in het stedelijk handelscentrum. UNIZO zocht voorbeelden van unieke winkelstraten, zijstraten in de rand van de hoofdwinkelstraten die enkele belangrijke karakteristieken delen.

Alle winkelstraten in het boek concentreren een groep van zelfstandige ondernemers die uitpakken met originele, kwalitatieve en authentieke handelszaken. Behalve sterke ondernemers is de multimodale bereikbaarheid van deze straten een belangrijke factor. De vlotte bereikbaarheid, zowel met de fiets of te voet als op korte wandelafstand van parkeergelegenheid, is essentieel om zowel de funshoppers als doelgerichte winkelaars te kunnen bedienen.

Een tweede bepalend element is de ligging: de straat maakt een verbinding tussen een ‘bronpunt’ (Grote Markt, parking, …) en winkelstraten in A-locaties. De aanwezigheid van historische panden in de straat is een opmerkelijke gelijkenis tussen de in het boek opgenomen straten. Tot slot is een goede dynamiek tussen de handelszaken en tussen straat en overheid een belangrijke factor om tot een unieke winkelstraat te komen.

Vanzelfsprekend zijn er verschillende straten in Leuven die in aanmerking kwamen (bv: Tiensestraat, de Parijsstraat, Vital Decosterstraat, …) voor een hoofdstuk in het boek. UNIZO koos in Leuven voor de Mechelsestraat of ‘Sjipstraat’. De Mechelsestraat is een zo goed als in tweeën gehakte straat. In het gedeelte grenzend aan het stadscentrum vinden we een verzameling van gezellige, trendy winkels. In het gedeelte dat aansluit bij de buitenwijken vinden we creatieve en ideënrijke ondernemers en vernieuwende winkelconcepten.

Het verhaal van de Mechelsestraat is er vooral één van een aantal pioniers: Vishandel De Walvis, Kazen Elsen, ‘t Pakjeshuis, …). Zij gaven de impuls voor de heropleving van de straat. Al snel werden ze gevolgd door collega’s die het assortiment aanvulden: sport , juwelen, stripboeken, horeca, bloemen en kledij (schoenen waren reeds zeer lang aanwezig).

De rode draad doorheen het boek wijst naar de noodzakelijke aanwezigheid van enkele ondernemers met een kwalitatief, origineel of authentiek winkelconcept die als trekker werken. Dit is de meest cruciale factor om een unieke handelsstraat vorm te geven.

De Mechelsestraat beschikt bovendien over troeven zoals mooie historische panden, een historische uitstraling en een verbindingsfunctie tussen het centrum en de vismarkt. Verder bestaat er een goede wisselwerking tussen de handelaars, met betrekking tot de diverse winkelconcepten (horeca, voeding, kledij, luxeproducten, artistieke producten) en een positieve dynamiek onder de handelaars.

Volgens experten doen bezoekers van de Mechelsestraat vooral aan ‘recreatief winkelen’. Toch is de nabijheid van de Vismarkt als parkingreservoir een noodzakelijke voorwaarde om de instroom voor doelgericht winkelen te handhaven. Net als elke winkelstraat is ‘de Mechelse’ erg afhankelijk van zijn infrastructurele eigenschappen: de toestand van de panden, de nabijheid tot parking, de kwaliteit van het wegdek en de sfeer qua verlichting. Het is op deze domeinen dat de samenwerking of ondersteuning van het stedelijk beleid naar voren komt. Stad Leuven heeft in de loop der jaren de nodige herinrichtingen gedaan en plant nog meer verbeteringen in de toekomst.

UNIZO vraagt aan steden om oog te hebben voor de dynamiek van handelsstraten. Het is aan de ondernemer-pionier om te ondernemen, maar het is aan het stedelijk beleid om hen hierbij faciliterend ten dienste te staan met stenen, centen of handen. UNIZO waarschuwt voor de neveneffecten van een succesvolle winkelstraat: stijgende huurprijzen met verdringingseffecten kunnen leiden tot afbraak van het unieke karakter.

UNIZO vraagt speciale aandacht voor de situatie van aanloopstraten zoals het verlengde van de Mechelsestraat, de Tiensestraat, de Naamsestraat,… De stad dient een specifiek beleid te voeren op basis van de karakteristieken van de daar gevestigde handel. Meer bepaald zal de infrastructuur en de mobiliteitssituatie een beleid op maat noodzakelijk maken.

Bookmark and Share