Archief voor 1 oktober 2013

Paul Van Riel ontvangt UNIZO authenticiteitslabel

Consumenten zijn meer dan ooit op zoek naar originele producten en willen daarvoor een authenticiteitsgarantie, die vinden ze bij ambachtelijke ondernemers via het HIB-label. Sinds kort bestaat een wettelijke definitie voor een ambachtelijk ondernemer, maar in de praktijk is het voor consumenten vaak niet gemakkelijk om de ambachtelijke ondernemers en hun producten te onderscheiden van de industriële. Daarom reikt UNIZO het label Handmade In Belgium (HIB) uit. Enkel wie aan de strikte criteria van het label voldoet, komt in aanmerking. Een jury van ondernemers en experten kennen dit label toe.

UNIZO Holsbeek reikte op 25 september het label uit aan Paul Van Riel uit Holsbeek, het is de eerste zaak in de gemeente Holsbeek die het label ontvangt. Zaakvoerder Paul Van Riel wordt zo UNIZO-ambassadeur van HIB. Muziekinstrumenten bouwen, repareren en ontwerpen is al meer dan 30 jaar zijn passie. In de loop van de jaren is Paul Van Riel uitgegroeid tot een begrip in muziekinstrumenten-landschap. Hij startte in 1985 als zelfstandige in de bouw en restauratie van instrumenten. Vervolgens baatte Paul een tiental jaar een muziekwinkel uit, eerst in Holsbeek en daarna in het centrum van Leuven. Dezer dagen legt Paul de focus terug op ontwerpen en bouwen van instrumenten en liet hij de muziekwinkel over.

Deze evolutie is volgens Paul van Riel te wijten aan de afwezigheid van een goed systeem dat de periode na een ambachtelijke opleiding kan invullen en verder ook de concurrentie van geïmporteerde fabrieksinstrumenten. De enige mogelijkheid om in deze sector te overleven is zich constant bij te scholen en zich te richten op de instrumenten die nog geen deel uitmaken van de massaproductie. Aangepaste instrumenten voor therapie of speeltuig voor muzikanten met uitzonderlijke noden zijn de enige mogelijkheid om het vakmanschap tot zijn recht te laten komen.

Via de winkel The Early Music shop in de Tiensestraat 259 kan je het volledige handgemaakte instrumentarium van Paul Van Riel leren kennen. Je kan er terecht voor handgemaakte exotische instrumenten zoals een cajon of didgeridoo maar evengoed meer gekende zaken zoals gitaren, violen, draailieren of harpen.

Bookmark and Share

Oratoriënhof

Het was weer heel lang geleden dat we een bezoekje hadden gebracht aan het OratoriËnhof. Gek eigenlijk want dit italiaans restaurant heeft veel troeven. Zo is er het leuke terras en de grote ramen die je altijd een mooi zicht op de tuin geven.

Als hapje bestelden we een bruschetta. Heerlijk verse tomaatjes, een beetje look en héél veel smaak. Een goed begin. Daarna kozen we beide voor een klassieke pizza hoewel er ook huisgemaakte pasta’s op de kaart stonden. Mijn exemplaar met ruccola en italiaanse ham was geslaagd en de suggestie pizza met aubergines en spek kreeg ook de goedkeuring van mijn tafelgenoot. Omdat het weekend voor de deur stond, trakteerden we onszelf nog op een lekkere tartufo nera en een torta della nonna. Een heerlijke afsluiter van een lekkere maaltijd. De rekening van € 52,00 vonden we dan ook niet overdreven.

Uit het oog is niet langer uit het hart, we gaan zeker nog eens terug.

Praktisch
Mechelsestraat 111, 3000 Leuven
016 22 81 05

Bookmark and Share

‘DANK U Leuven’-respectcampagne

Misschien zag je de duim en de DANK U boodschap al verschijnen op één van de digitale borden van de stad. 30 september ging namelijk de ‘DANK U Leuven’-respectcampagne van start. Het doel van deze campagne is respect bevorderen en een mentaliteits- en gedragswijziging teweeg te brengen. Dit kan op vele vlakken en binnen vele diensten. Het aanpakken van overlast staat centraal. Het gaat immers om respect en verdraagzaamheid voor je omgeving en de anderen.

Verschillende stadsdiensten en politie engageren zich om mee te werken. Zij kunnen als ambassadeurs onder de koepel van de ‘Dank u Leuven’-campagne eigen acties lanceren om wederzijds respect tussen inwoners/bezoekers enerzijds en stads- en politiepersoneel anderzijds te stimuleren. ‘Dank u om uw buren te verwittigen bij een feestje’, ‘Dank u om uw fiets correct te stallen’, ‘Dank u om uw beurt af te wachten aan het loket’,… .

Dank u om hoffelijk te zijn aan de schoolpoort
Aan deze slogans zijn ook acties gekoppeld. Een mooi voorbeeld is de schoolpoortactie die loopt van maandag 7 tot vrijdag 18 oktober. De actie stimuleert het veilig in- en uitstappen aan de schoolpoort. Politie en gemeenschapswachten houden tijdens de spitsmomenten extra toezicht aan verschillende Leuvense lagere scholen. (Groot-)ouders krijgen flyers met tips en worden aangesproken over hun verkeersgedrag.
Elke dag is een andere school aan de beurt.

Andere acties
De stadsdiensten zelf zullen extra aandacht besteden aan positieve communicatie, ook bij negatieve thema’s. Wederzijds respect houdt in dat stads- en politiepersoneel op een positieve en klantvriendelijke manier communiceren met de burger. Er zal extra aandacht zijn voor vorming en communicatietips, in eerste instantie voor personeel dat rechtstreeks contact heeft met de burgers. Met het dragen van de ‘Dank u’-badge dragen zij hun engagement extra uit.

Binnenkort zie je de ‘Dank u’-boodschap ook op openbare afvalbakjes en de nieuwe huisvuilzakken opduiken. Ook de jaarlijkse oktobercampagne naar de studenten kadert in het ‘Dank u’-thema van de respectcampagne.

Wat vinden jullie van deze nieuwe respectcampagne? Een schot in de roos of een maat voor niks?

Bookmark and Share

OpeningsUUR KULtUUR: concert Bent Van Looy

Afspraak op 9 oktober 21u voor het OpeningsUUR KULtUUR met Bent Van Looy!

Bent Van Looy is natuurlijk de wonderbare Das Pop-frontman (en Soulwax drummer, en ‘slimste mens’, en stijlicoon, en wijnkenner, en ‘sokophouder’…). Maar nu is Bent Van Looy klaar met zijn bezwerende solodebuut: ‘Round The Bend’. Persoonlijke songs, gebaseerd op sierlijke piano-lijnen. De nieuwe liedjes van Bent zijn ook geen restjes van of naast Das Pop. Gegroeid en uitgetest in Parijs en opgenomen in L.A. met producer Jason Falkner (van o.a. Air, Beck, Paul McCartney …).

Praktisch
Pieter De Somer-aula (PDS), Debériotstraat 24
Gratis voor studenten met Cultuurkaart KU Leuven, anderen: 15 euro
Online tickets

Bookmark and Share

OCMW Leuven ondertekent engagementsverklaring dementie

Vandaag, op de Internationale Dag van de Ouderen, heeft Leuvens waarnemend OCMW-voorzitter Chris Bex haar handtekening onder de engagementsverklaring ‘vergeet dementie, onthou mens’ gezet. OCMW Leuven wil hiermee bijdragen aan een meer genuanceerde beeldvorming van dementie.

De campagne ‘vergeet dementie, onthou mens’ kadert in het Dementieplan van de Vlaamse Overheid en roept zoveel mogelijk organisaties, steden, provincies, enz. op om de engagementsverklaring te ondertekenen en zo mee te werken aan een breder maatschappelijk draagvlak voor deze problematiek. In Vlaanderen leven naar schatting 100.000 mensen met dementie. Ruim 30% van hen woont in een woonzorgcentrum of een aangepaste voorziening. Door de toenemende vergrijzing dreigen bovendien steeds meer mensen getroffen te worden door dementie.

Ook OCMW Leuven wil het taboe over dementie doorbreken. “OCMW Leuven draagt de zorg en begeleiding van personen met dementie hoog in het vaandel”, zegt Chris Bex, waarnemend voorzitter van OCMW Leuven. “Vorig jaar woonden er meer dan 200 personen met dementie in de woonzorgcentra van OCMW Leuven. Onze dienst Ouderenzorg probeert zijn zorg zo goed mogelijk op de specifieke noden van deze bewoners af te stemmen. Elk woonzorgcentrum heeft bijvoorbeeld één referentiepersoon dementie die een extra opleiding over dementie genoot en zo op zijn of haar afdeling zelf ondersteuning kan bieden rond de zorg voor ouderen met dementie.”

In de praktijk engageert OCMW Leuven zich al langer om personen met dementie een adequate zorg te bieden. Zo organiseert OCMW Leuven regelmatig aangepaste activiteiten voor personen met dementie. Om hun bewoners te stimuleren, startten de woonzorgcentra reminiscentieprojecten op waarbij ze zoveel mogelijk gebruiksvoorwerpen, afbeeldingen, muziek, films en een oldtimer uit de jaren 1950 verzamelden. “Door de bewoners met dementie opnieuw hun herinneringen uit die jaren te laten herbeleven, werden ze niet alleen meer geconfronteerd met wat ze niet langer kunnen, maar kregen ze opnieuw meer vertrouwen in hun autonomie”, benadrukt Chris Bex.

Daarnaast richt OCMW Leuven zich ook tot personen die in hun omgeving in aanraking komen met dementie en met veel vragen blijven zitten. De opkomst en feedback na een praatcafé over dementie met wetenschappelijke en praktische toelichting bewees de acute nood aan dergelijke kleinschalige initiatieven waar mensen terechtkunnen met hun vragen rond deze thematiek.

Met deze handtekening willen we als OCMW Leuven dan ook een duidelijk signaal geven dat we in onze zorg voor personen met dementie willen voorbijgaan aan de vooroordelen en inzetten op de empowerment van de zorgbehoevenden zelf. Dementie mag geen label zijn dat personen herleidt tot een diagnose. OCMW Leuven is er dan ook van overtuigd dat dialoog en erkenning van de persoonlijkheid en autonomie van deze bewoners cruciaal zijn in een mensgerichte aanpak van de zorg voor personen met dementie”, besluit Chris Bex.

Om dit engagement onmiddellijk in de verf te zetten, ging een klas op bezoek bij de ouderen van het woonzorgcentrum Ter Vlierbeke. Jong en oud verenigd in een lied.

Bookmark and Share

MUS ZOEKT WIJK: initiatief voor goed, beter, best samenleven in de Mussenwijk

Naar aanleiding van de commotie rond de komst van de nieuwe studentenhuisvesting op het vroegere Studiocomplex en de oprichting van het Burgemeesterscomité neemt de gebiedsgerichte werking van de stad, in samenwerking met de buurtbewoners van de Mussenwijk, het initiatief om een Wijk Café in te richten.

Doel van het Wijk Café: de mensen in en rond de Mussenwijk (het gebied tussen Tiensestraat, Tiensevest en Bondgenotenlaan, tot aan Herbert Hooverplein en Mgr. Ladeuzeplein) bij elkaar brengen om het samenleven in de wijk te verbeteren. Een praatcafé waarbij alle betrokkenen (bewoners, studenten, handelaars, projectontwikkelaars, scholen, stadsdiensten, enz.) in een gemoedelijke sfeer aan rondetafelgesprekken kunnen deelnemen om samen op zoek te gaan naar manieren om leefbaarheidsproblemen het hoofd te bieden.

Via ontmoeting en dialoog tussen de diverse groepen in de wijk, wordt op het einde van de avond een lijst opgesteld van acties, suggesties en ideeën om de wijk te verbeteren. Het moet een weerspiegeling worden van ieders kijk op de buurt. Een werkdocument waar alle aanwezigen achterstaan en waar iedereen zijn schouders onder wil zetten zodat het daadwerkelijk tot uitvoer gebracht wordt.

Thema’s die aan bod komen: openbare ruimte (groen, speelruimte, pleintjes), infrastructuur (wegen en stoepen), handel in de wijk, sociale cohesie (het buurtleven), veiligheid en mobiliteit. De verschillende stadsdiensten vaardigen personeel af dat per tafel bezoekers ontvangt.

Iedereen is welkom op het Wijk Café op vrijdag 4 oktober 2013 tussen 19.00 en 22.00 uur in het hoofdkantoor van Acco (Blijde-Inkomststraat 22, 3000 Leuven).

Bookmark and Share