OCMW Leuven ondertekent engagementsverklaring dementie

Vandaag, op de Internationale Dag van de Ouderen, heeft Leuvens waarnemend OCMW-voorzitter Chris Bex haar handtekening onder de engagementsverklaring ‘vergeet dementie, onthou mens’ gezet. OCMW Leuven wil hiermee bijdragen aan een meer genuanceerde beeldvorming van dementie.

De campagne ‘vergeet dementie, onthou mens’ kadert in het Dementieplan van de Vlaamse Overheid en roept zoveel mogelijk organisaties, steden, provincies, enz. op om de engagementsverklaring te ondertekenen en zo mee te werken aan een breder maatschappelijk draagvlak voor deze problematiek. In Vlaanderen leven naar schatting 100.000 mensen met dementie. Ruim 30% van hen woont in een woonzorgcentrum of een aangepaste voorziening. Door de toenemende vergrijzing dreigen bovendien steeds meer mensen getroffen te worden door dementie.

Ook OCMW Leuven wil het taboe over dementie doorbreken. “OCMW Leuven draagt de zorg en begeleiding van personen met dementie hoog in het vaandel”, zegt Chris Bex, waarnemend voorzitter van OCMW Leuven. “Vorig jaar woonden er meer dan 200 personen met dementie in de woonzorgcentra van OCMW Leuven. Onze dienst Ouderenzorg probeert zijn zorg zo goed mogelijk op de specifieke noden van deze bewoners af te stemmen. Elk woonzorgcentrum heeft bijvoorbeeld één referentiepersoon dementie die een extra opleiding over dementie genoot en zo op zijn of haar afdeling zelf ondersteuning kan bieden rond de zorg voor ouderen met dementie.”

In de praktijk engageert OCMW Leuven zich al langer om personen met dementie een adequate zorg te bieden. Zo organiseert OCMW Leuven regelmatig aangepaste activiteiten voor personen met dementie. Om hun bewoners te stimuleren, startten de woonzorgcentra reminiscentieprojecten op waarbij ze zoveel mogelijk gebruiksvoorwerpen, afbeeldingen, muziek, films en een oldtimer uit de jaren 1950 verzamelden. “Door de bewoners met dementie opnieuw hun herinneringen uit die jaren te laten herbeleven, werden ze niet alleen meer geconfronteerd met wat ze niet langer kunnen, maar kregen ze opnieuw meer vertrouwen in hun autonomie”, benadrukt Chris Bex.

Daarnaast richt OCMW Leuven zich ook tot personen die in hun omgeving in aanraking komen met dementie en met veel vragen blijven zitten. De opkomst en feedback na een praatcafé over dementie met wetenschappelijke en praktische toelichting bewees de acute nood aan dergelijke kleinschalige initiatieven waar mensen terechtkunnen met hun vragen rond deze thematiek.

Met deze handtekening willen we als OCMW Leuven dan ook een duidelijk signaal geven dat we in onze zorg voor personen met dementie willen voorbijgaan aan de vooroordelen en inzetten op de empowerment van de zorgbehoevenden zelf. Dementie mag geen label zijn dat personen herleidt tot een diagnose. OCMW Leuven is er dan ook van overtuigd dat dialoog en erkenning van de persoonlijkheid en autonomie van deze bewoners cruciaal zijn in een mensgerichte aanpak van de zorg voor personen met dementie”, besluit Chris Bex.

Om dit engagement onmiddellijk in de verf te zetten, ging een klas op bezoek bij de ouderen van het woonzorgcentrum Ter Vlierbeke. Jong en oud verenigd in een lied.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.