LEIVESEN ACHTENEUN / LEUVENSE NAMIDDAG

Den Akademie van ‘t Leives organiseit vei de 17de kieë de

“LEIVESEN ACHTENEUN”

Deis es importante informoose vei al doë die in Leive wuene, van woo da’s uek meigen afkomsteg zen… of welke tool of dialekt da ze uek klappe.
Wilde naa jêre ne kieë et echt Leives dialekt uere up een plezante manier?
Da kan! Nen ieële nachtenoen lank! Want…
Up zooterdag 23 novèmber 2013 van 14 tot 17 iere in den teooter in de Stoosestroot, goot de zeivetiende “Leivesen Achteneun” dei.

Up de program stoot:
Leivese kwis, die gelèd wed dei Marc Juchtmans en die gelak as gewoente gespeld wed dei twieë ploege, te weite:
Bergemister Louis Tobback (Leivenieër 100%) mei droë kameroode van zen partie die noëg geu kinne paaze,
teige:
den Dieëken Dirk De Gendt (Mechelieër, mei en goei kinnes van ‘t Leives!) mei en selekse van droë van zën slimste geluevege.

Z’ emme ieder al ieëne kieë gewonne. Deis derde confrontoose belouft dus ne spannende stroëd te wedde, en… lache verzeikerd! Da ‘s zeikes da!

Noo den antrakt volgt dan et komeidestik “VAKANSESPUEKE”, gerègisseid dei Flory Vloebergs, derekteir van den Akademie van ‘t Leives dialekt.
Gelak alle joore wed da wei iet vei van te geniete en vei noent ni te verjeite!

ATTENSE! DEUD ASTEBLIEFT GEUD ATTENSE!

De kooteverkuep begint up goenstag 16 oktouber um 12 iere in de biblioteik Twieëbronne. Zeregt da ge der rap boë zoët vei en goei ploits vast te kroëge.
Alle ploitse, woo da ‘guek wilt zitte, koste moo 5 EURO!

Verjet zeikes ni van te koume, want da spuek goot doo nogal iet verbelle!

De Academie van het Leuvens Dialect organiseert haar 17de

“LEUVENSE NAMIDDAG ” / “LEIVESEN ACHTENEUN”

Dit is een belangrijke mededeling aan alle inwoners van Leuven, van waar ze ook mogen afkomstig zijn… of welke taal of dialect zij ook spreken.

Wil je graag eens het echt Leuvens dialect horen op een leuke manier?

Dat kan! Een ganse namiddag lang. Want…

Op zaterdag 23 november 2013 van 14 tot 17 uur in de Stadsschouwburg in de Bondgenotenlaan, gaat de zeventiende ” Leuvense namiddag” door.

Op het programma staat:

Leuvense quiz, die geleid wordt door Marc Juchtmans en traditioneel gespeeld wordt door twee ploegen, te weten:
Burgemeester Louis Tobback (Leuvenaar 100%) met drie van zijn partijgenoten die zeer goed kunnen nadenken,

tegen:

Deken Dirk De Gendt (Mechelaar met goede kennis van het Leuvens!) met een selectie van drie van zijn slimste geloofsgenoten.

Ieder van hen heeft al één keer gewonnen. Deze derde confrontatie belooft dus een spannende strijd te worden, en… lachen verzekerd! Dat is zeker!

Na de pauze volgt dan het komediestuk VAKANTIESPOKEN, geregisseerd door Flory Vloebergs, directeur van de Academie van het Leuvens Dialect.
Zoals ieder jaar wordt dat weer iets om van te genieten en om nooit te vergeten!

LET OP! LET A.U.B. GOED OP!

De kaartenverkoop begint op woensdag 16 oktober om 12 uur in de bibliotheek Tweebronnen. Zorg dat je er snel bij bent om een goede plaats te bemachtigen. Alle plaatsen, om ‘t even waar, kosten slechts 5 EURO!

Vergeet dus zeker niet te komen, want dat spook gaat nogal iets… uitspoken!

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.