Leuvense volkskunstgroep ’t Havermeuleke startte 37ste werkingsjaar

In september is de Leuvense volkskunstgroep ’t Havermeuleke zijn 37ste werkingsjaar gestart. De groep werd in 1976 opgericht in het Heilig-Drievuldigheidscollege in Leuven en was oorspronkelijk opgevat als een naschoolse activiteit.

De naam ’t Havermeuleke verwijst naar een traditionele volksdans waarin nogal wat gekust wordt… de toon is meteen gezet…

Gaandeweg werden de activiteiten uitgebreid met volksmuziek en vendelzwaaien. Het dansrepertoire bestaat zowel uit traditionele Vlaamse volksdansen als nieuwe gecreëerde dansen die in de lijn van de traditie liggen. Regelmatig worden er ook buitenlandse dansen aangeleerd, wat voor een aangename afwisseling zorgt tijdens de repetities.

Het blijft niet bij repeteren alleen. In de loop van de jaren werd er een grote variëteit aan dansprogramma’s uitgewerkt waarmee regelmatig wordt opgetreden in binnen- en buitenland. Zo stond de groep al een aantal keren op het podium van het Wereldfestival van Folklore in Schoten en werd er deelgenomen aan festivals en feesten in diverse, Europese landen (o.a. Engeland, Frankrijk, Nederland, Italië, Oostenrijk, Polen, Portugal, Schotland en Wales). De voorkeur gaat uit naar kleinschalige, gezellige festivals waarbij doorgaans in gastfamilies wordt gelogeerd. Zo leert men de lokale tradities het best kennen.

In de eigen stad Leuven is ’t Havermeuleke één van de medeorganisatoren van de Leuvense Paasfeesten en tevens een gekend gezicht binnen de Vlaamse volksdanswereld. Zo nam ’t Havermeuleke in 2009 deel aan het Dansjuweel, georganiseerd door Danspunt Vlaanderen en kaapte daar de prijs weg van “Ambassadeur Vlaamse Volksdans”.

Wim Lamens, voorzitter: “Vorig jaar was een bijzonder jaar omdat we ons 35-jarig jubileum gevierd hebben tijdens ons 36ste werkingsjaar. werkingsjaar. Zo brachten we samen met de dansgroep Villa Dansa uit Herent een gesmaakt programma in de Minnepoort in Leuven. We blikken alleszins terug op een meer dan geslaagd jaar maar we moeten nu verder werken naar de toekomst toe.

Erwin Willems, PR-verantwoordelijke: “Qua ledenaantal mogen we zeker niet klagen maar er mag altijd nog wat volk bij natuurlijk. Traditioneel blijkt volksdansen een eerder vrouwelijke aangelegenheid te zijn. We moeten daarnaast ook nog wel opbotsen tegen vooroordelen die er bestaan over volksdansen: oubollig, stoffig, ouderwetse kledij… Maar het is gewoon een plezante hobby waar je heel wat mensen ontmoet zowel in binnen- als buitenland. Want we steken met de groep ook regelmatig de grens over om deel te nemen aan festivals en dansuitwisselingen. Momenteel ligt er voor 2014 een aanvraag om eens intercontinentaal de plas over te steken (Amerika)…

We treden ook altijd op met een live orkest. Als onze eigen muzikanten voor een optreden niet beschikbaar zijn, kunnen we altijd beroep doen op bevriende muzikanten van andere volksdansgroepen. Dat zegt meteen al iets over de sfeer en solidariteit tussen al die volksdansgroepen: er worden regelmatig dansers en muzikanten uitgewisseld om deel te nemen aan festivals en feestelijkheden.

Wim Lamens, voorzitter: “Een belangrijk aandachtspunt voor de nabije toekomst wordt toch de uitbouw van onze vendeliersgroep. Naast volksdansen doen we ook aan traditioneel en modern vendelen. Maar dat heeft altijd zo een beetje in de schaduw van het volksdansen gestaan. En daar willen we nu wat verandering inbrengen. Met die grote vlaggen krijgen we in het buitenland appreciatie omdat men een spektakel met dergelijke vlaggen niet gewoon is. In Italië of Zwitserland bv. worden er kleine wimpels gebruikt.

Volksdansen, volksmuziek, vendelen, traditionele kostuums… er komt heel wat bij kijken maar als voorzitter leg ik toch graag de nadruk op het sociale aspect van wat we doen. We hechten natuurlijk belang aan goede, kwaliteitsvolle optredens, aan de historische correctheid van de kostuums en aan de muziek. Maar we willen ons vooral ook goed amuseren. Zo doen we ook heel wat activiteiten naast onze wekelijkse repetities zoals een jaarlijkse familieweekend, een wandel- of fietstocht, een museumbezoek, een bowlingavond… Daarvoor hebben we zelf een aparte werkgroep die dergelijke activiteiten op poten zet.

’t Havermeuleke repeteert elke vrijdag tijdens het schooljaar in het Heilig-Drievuldigheidscollege op de Oude Markt in Leuven.

Volkskunstgroep 't Havermeuleke

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.