Archief voor 5 november 2013

Startevenement Leuven Klimaatneutraal 2030 op 9 november

De stad Leuven, de KU Leuven, en een vijftigtal Leuvense bedrijven en organisaties houden op 9 november de vzw Leuven Klimaatneutraal boven de doopvont. De vzw – waarvan elke Leuvenaar lid kan worden – zal het beleid en de acties in het kader van Leuven Klimaatneutraal 2030 coördineren, maar ook het grote publiek betrekken en engageren.

De stad ging in 2011 de uitdaging aan om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn. Samen met de KU Leuven en een vijftigtal partners werden al belangrijke stappen genomen en waardevolle initiatieven opgezet. Niet zonder resultaat: Leuven werd onlangs genomineerd tot een van de duurzaamste steden van België.

Nu is de tijd rijp om het project te concretiseren en naar het grote publiek te stappen. Dat gebeurt op 9 november. Die dag trappen de stad en haar partners de campagne ‘Missie Zero Emissie’ op gang en houden ze de vzw Leuven Klimaatneutraal boven de doopvont. Ze doen dat tijdens een groot startevenement op het Mgr. Ladeuzeplein.

Iedereen engageren
Alleen samen kunnen we Leuven nog beter maken. Daarom kan elke Leuvenaar lid worden van de vzw Leuven Klimaatneutraal. De vzw zal de campagne ‘Missie Zero Emissie’ coördineren. Daarnaast zal de vzw ook sensibiliseren, communiceren en zoveel mogelijk inwoners bij een duurzaam beleid betrekken.

Samen voordeel halen
Een duurzaam, klimaatneutraal Leuven is een stad waar men energiezuinig woont en zich milieuvriendelijk verplaatst. Het is een gezellige stad met veel groen, minder verkeersongevallen, een betere luchtkwaliteit en minder geluidshinder. Die concrete, persoonlijke voordelen worden tijdens het startevenement in de kijker gezet. Je krijgt bijvoorbeeld informatie over energiebesparingen, ondersteunende premies en milieuvriendelijke mobiliteit. Wie graag de proef op de som neemt en benieuwd is naar het comfort van een elektrische wagen, brommer of fiets, kan een testrit maken.

Leuvense Klimaatweek
De start van ‘Missie Zero Emissie’ en Leuven klimaatneutraal valt midden in de Leuvense Klimaatweek (6 tot 17 november). Tijdens die week slaan vele partners de handen in elkaar voor een indrukwekkend en zeer toegankelijk programma. Je vindt het opwww.leuvenseklimaatweek.be.

Bookmark and Share

OCMW Leuven bouwt nieuw woonzorgcentrum in Wijgmaal

OCMW Leuven heeft een akkoord bereikt met het consortium Senior Living Group DemocoDethier voor de bouw en uitbating van een nieuw woonzorgcentrum in Wijgmaal. Met de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum wil OCMW Leuven verder blijven investeren in residentiële ouderenzorg in Leuven.

OCMW Leuven baat momenteel 551 woongelegenheden voor senioren uit in Leuven. Het investeerde de laatste jaren fors in zijn infrastructuur voor ouderenzorg. Met de nieuwbouw van zijn woonzorgcentra in Wilsele, Kessel-Lo en binnenkort in het centrum van Leuven biedt het vandaag kwaliteitsvolle en moderne residentiële ouderenzorg aan zorgbehoevende ouderen.

Er zijn nog 120 woongelegenheden aan vernieuwing toe. Daartoe gaat OCMW Leuven een publiek-private samenwerking aan met het consortium Senior Living Group Democo-Dethier (verder SLG genoemd). Voor de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum en de nieuwe assistentiewoningen in Wijgmaal stelt OCMW Leuven een bouwgrond in de Weduwenrij ter beschikking. SLG van zijn kant staat in voor het ontwerp, de bouw, de exploitatie, de financiering en het onderhoud van het woonzorgcentrum en de 26 assistentiewoningen. “We zullen met onze externe partner afstemmen over het opnamebeleid, het kwaliteitsbeleid en de dagprijs”, zegt Chris Bex, waarnemend voorzitter van OCMW Leuven.

Het nieuwe woonzorgcentrum en de nieuwe assistentiewoningen in Wijgmaal zouden ten vroegste begin 2016 hun deuren openen.

OCMW Leuven en SLG plannen een informatiesessie voor de buurtbewoners van de Weduwenrij en andere geïnteresseerden op dinsdagavond 12 november 2013 om 20u in zaal Ymeria in Wijgmaal.

Bookmark and Share

Amparo Sanchez presenteert Alma de Cantaora

De vrouwelijke tegenhanger van Manu Chao is te gast in ons land en houdt ook halt in Leuven. Ooit stond ze aan de wieg van Amparanoia. Sinds 2010 gaat ze verder onder haar eigen naam.

Zij stelt haar recentste plaat “Alma de Cantaora” voor. Wereldwijd en door de vakpers bijzonder goed onthaald. Een unieke mix van latin, rock en chanson.

Ontdek haar op woensdag 6 november in 30CC/Schouwburg.

Bookmark and Share

Vesalius 1514-2014

Volgend jaar presenteert KU[N]ST Leuven het stadsproject Vesalius 1514-2014. In 2014 is het namelijk 500 jaar geleden dat de grondlegger van de anatomie en moderne geneeskunde Andreas Vesalius (1514-1564) geboren werd. Vesalius zette met zijn meesterwerk De Humani Corporis Fabrica (1543) de toenmalige anatomische kennis op zijn kop. Een tentoonstelling in M Leuven trekt het evenement en begrenst het in de tijd. Gelijklopend met de tentoonstelling werkt KU[N]ST Leuven samen met andere spelers uit het culturele en wetenschappelijke veld om het thema, het menselijk lichaam, vanuit andere invalshoeken dan de museale te benaderen. Het stadsbrede project Vesalius 1514-2014 komt er dankzij het intense samenwerkingsverband tussen de KU Leuven, de stad Leuven, M-Museum Leuven en de andere culturele partners uit de regio. Tussen 1 oktober 2014 en 18 januari 2015 zet Leuven met Vesalius 1514-2014 haar deuren open voor inwoners, liefhebbers, experts en passanten.

Andreas Vesalius is een van de belangrijkste figuren uit de geschiedenis van de geneeskunde, de nieuwe wetenschap van de renaissance en één van de bekendste alumni van de Leuvense universiteit. Het werk van Vesalius leeft nog steeds door in de moderne geneeskunde en in de beeldvorming van het menselijk lichaam. De hedendaagse relevantie staat centraal in het Vesaliusproject, dat zo op een originele manier geschiedenis, kunst en wetenschap samenbrengt.

Lijf en Leden. Andreas Vesalius en het theater van de anatomie.
De tentoonstelling Lijf en Leden. Andreas Vesalius en het theater van de anatomie in en in coproductie met M-Museum Leuven belicht niet alleen de historische figuur van Vesalius, maar ook zijn invloed op het lichaamsbeeld en de kunsten. Curator Geert Vanpaemel (KU Leuven) heeft een grote rol weggelegd voor de onuitwisbare impact die de Leuvense humanist had op de medisch-anatomische traditie van zijn tijd én op de artistieke verbeelding van het menselijk lichaam, voelbaar tot op heden.

Gelijktijdig met Lijf en Leden brengt M-Museum een tentoonstelling van de hedendaagse kunstenaar Markus Schinwald (°1973). Hij onderzoekt de verhouding van het ideale lichaam tot de omringende ruimte en de culturele context door telkens subtiele verandering aan te brengen.

Stadsbreed
In het najaar van 2014 staan er een 20-tal activiteiten op het programma. Het stadsbreed project kan opgesplitst worden in vier verschillende onderdelen. In de beeldende kunsten zien we naast de gekende actoren ook minder bekende namen als Luca School of Arts en Werktank. Podiumkunstenaars uit binnen- en buitenland geven vorm aan hoe we met ons lichaam omgaan. 30CC programmeert de Trisha Brown Dance Company. Brown is een pionier van de Amerikaanse postmodern dance. Een derde onderdeel onderzoekt de meer wetenschappelijke kant van de nalatenschap van Vesalius, onder de noemer kennis & dialoog. Een rits onderzoekscentra, verbonden aan de KU Leuven zoals Lectio of andere vormingsorganisaties werken aan lezingen, debatavonden en congressen rond de figuur van Vesalius, de gezondheidszorg en de fricties aan de grenzen van de geneeskunde. Een laatste onderdeel van Vesalius 1514-2014 zijn de stadsverkenningen met onder andere stadswandelingen door Leuve,n als kenniscentrum van de medische wetenschap door de eeuwen heen.

De coördinatie van het project ligt in handen van KU[N]ST Leuven. De vzw is opgericht op initiatief van de stad Leuven en de KU Leuven naar aanleiding van het Cultuurcharter ondertekend in 2010. De organisatie heeft als kerntaak om elke twee jaar een stadsbreed project op te zetten. Vesalius 1514-2014 bijt de spits af, gevolgd door Op zoek naar Utopia in 2016 en Mei 68, vijftig jaar later in 2018.

Meer informatie over dit boeiende project vind je op www.kunstleuven.be.

De redactie van Leven in Leuven kijkt alvast uit naar de vele activiteiten die volgend jaar op het programma staan!

Bookmark and Share