OCMW Leuven bouwt nieuw woonzorgcentrum in Wijgmaal

OCMW Leuven heeft een akkoord bereikt met het consortium Senior Living Group DemocoDethier voor de bouw en uitbating van een nieuw woonzorgcentrum in Wijgmaal. Met de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum wil OCMW Leuven verder blijven investeren in residentiële ouderenzorg in Leuven.

OCMW Leuven baat momenteel 551 woongelegenheden voor senioren uit in Leuven. Het investeerde de laatste jaren fors in zijn infrastructuur voor ouderenzorg. Met de nieuwbouw van zijn woonzorgcentra in Wilsele, Kessel-Lo en binnenkort in het centrum van Leuven biedt het vandaag kwaliteitsvolle en moderne residentiële ouderenzorg aan zorgbehoevende ouderen.

Er zijn nog 120 woongelegenheden aan vernieuwing toe. Daartoe gaat OCMW Leuven een publiek-private samenwerking aan met het consortium Senior Living Group Democo-Dethier (verder SLG genoemd). Voor de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum en de nieuwe assistentiewoningen in Wijgmaal stelt OCMW Leuven een bouwgrond in de Weduwenrij ter beschikking. SLG van zijn kant staat in voor het ontwerp, de bouw, de exploitatie, de financiering en het onderhoud van het woonzorgcentrum en de 26 assistentiewoningen. “We zullen met onze externe partner afstemmen over het opnamebeleid, het kwaliteitsbeleid en de dagprijs”, zegt Chris Bex, waarnemend voorzitter van OCMW Leuven.

Het nieuwe woonzorgcentrum en de nieuwe assistentiewoningen in Wijgmaal zouden ten vroegste begin 2016 hun deuren openen.

OCMW Leuven en SLG plannen een informatiesessie voor de buurtbewoners van de Weduwenrij en andere geïnteresseerden op dinsdagavond 12 november 2013 om 20u in zaal Ymeria in Wijgmaal.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.