Leuven als ‘Gezondste gemeente van het land’

Gisteren 6 november ondertekende de stad Leuven samen met een aantal andere gemeenten het Charter Gezonde Gemeente. Het is een document waarin Leuven de intentie om werk te maken van een geïntegreerd lokaal gezondheidsbeleid publiek maakt.

Gezondheid is een prioritair thema voor het Leuvense bestuur. De stad voert al jaren verschillende acties in samenwerking met Logo Oost-Brabant, de wijkgezondheidscentra en de buurtwerkingen. Deze concrete acties gaan onder andere over drugpreventie, promotie van borstkankeronderzoek bij de bevolking, organisatie van rookstopcursussen op buurtniveau en voor eigen personeel, fietspromotie, de actie ‘Ik drink Slim’, valpreventie voor senioren …

Gezondheidspromotie en preventieve gezondheidszorg is een belangrijk onderdeel van de bestuursnota 2013-2018. Investeren in de gezondheid van alle Leuvenaars en werken aan een preventieplan zijn belangrijke intenties van het stadsbestuur. Een integraal lokaal gezondheidsbeleid met de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen als leidraad is een middel om de gezondheid van alle Leuvenaars te bevorderen. Leuven heeft heel wat troeven door de vele actoren die nu al rond gezondheid werken. Door nog nauwer samen te werken en goede praktijken te delen, kunnen alle betrokkenen werken aan breed gedragen preventiecampagnes, gezondheidswinst voor alle inwoners en stadsbrede initiatieven. Leuven streeft niet enkel naar het label ‘Gezonde Gemeente’; de ambitie is om de ‘Gezondste Gemeente van het land’ te worden.

Het ondertekenen van het Charter Gezonde Gemeente is voor stad Leuven een moment om het thema gezondheid extra in de kijker te zetten en deze sterke ambitie naar voor te brengen.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.