De Lijn bestickert groene bussen

Naar aanleiding van de deelname van De Lijn aan het project “Leuven Klimaatneutraal 2030”, krijgen alle hybride bussen een herkenbaar label op de dakrand. De Lijn zet zo zijn milieu-inspanningen in de verf. Eind dit jaar hoopt de Vlaamse regering bovendien de aanbesteding van 123 nieuwe hybride bussen af te ronden. Een deel hiervan is bestemd voor Leuven.

Samen met Stad Leuven zet De Lijn mee haar schouders onder het project “Leuven Klimaatneutraal 2030”. Dit project heeft als doel heeft om in Leuven tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen te verminderen tot die lager is dan de natuurlijke opname van CO2 door planten.

Daksticker op hybride bussen
De deelname van De Lijn aan LKN2030 lag voor de hand, zo licht directeur Johan Van Looy toe: “Onze missie om mensen een duurzame verplaatsing aan te bieden, sluit perfect aan bij deze doelstelling. Door de bus te nemen, kan de Leuvenaar makkelijk bijdragen aan het behalen van dit doel. Immers, hoe meer busreizigers, hoe minder klimaatonvriendelijke verplaatsingen”.

Dankzij de nieuwe permanente daksticker zal de Leuvenaar in één oogopslag kunnen zien of hij met een “groene”, hybride bus zal rijden. Ook het campagnebeeld van LKN2030 zal bijna heel november op de flank van deze bussen prijken.

Hybride bussen
Met de actie wil De Lijn de milieuvriendelijke hybride bussen in het Leuvense buspark in de kijker zetten. Deze verschenen voor het eerst in het straatbeeld in 2009. Intussen rijden er 35 rond en dit aantal zal in de loop van 2014 uitbreiden. De Vlaamse regering hoopt tegen eind dit jaar de aanbesteding van 123 nieuwe hybride bussen af te ronden. Een deel hiervan wordt aan Leuven toegewezen.

Deze bussen hebben dankzij de combinatie van een diesel- en elektromotor een verbruik dat zo’n 20% lager ligt dan dat van een klassieke bus. Bijkomend voordeel is dat de bus tot drie keer stiller is. “Zo profiteert iedereen: de reiziger krijgt een comfortabelere rit en de stad wordt aangenamer en leefbaarder”, aldus Van Looy.

Groene inspanningen
De vervoermaatschappij zet op verschillende vlakken in om mee te werken aan de vermindering van CO2. De inzet van hybride voertuigen is er één van. Dit type bus is het meest milieuvriendelijke type dieselbus dat er vandaag de dag op de markt is. Daarnaast investeert De Lijn ook in de vergroening van haar bestaand voertuigenpark en infrastructuur:

  • Ruim 75% van alle lijnbussen zijn uitgerust met een roetfilter en stoten daardoor 95% minder roet en andere schadelijke stoffen uit.
  • Alle buschauffeurs kregen een cursus ecorijden. Door te letten op hun rijstijl en zo hun verbruik beter onder controle te houden, dragen de chauffeurs op hun manier bij tot een duurzame mobiliteit.
  • De nieuwe stelplaats in Leuven-Noord zal energiezuinig zijn, minstens 25% groene energie zelf opwekken en het regenwater recycleren voor de reiniging van de bussen en sanitair.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.