Archief voor 14 november 2013

Oudste Leuvense dialectenquête teruggevonden!

Onlangs dook in het stadsarchief een schriftje op met meer dan 15.000 woorden en woordvormen in het Leuvense dialect, opgetekend in 1885-’86. Het bleek niet alleen om het Leuvense exemplaar van de eerste dialectenquête in onze contreien te gaan, maar ook om de oudste schriftelijke bron voor het Leuvense dialect. Het schriftje is nummer 166 uit een reeks van 349 gelijkaardige schriftjes, waarmee de Leuvense hoogleraar Pieter Willems de dialecten in onze contreien (een stuk van Frankrijk en Duitsland inbegrepen) in kaart probeerde te brengen. Dit schriftje was reeds lange tijd zoek en werd als bij toeval gevonden door de stadsarchivaris in de collectie van Eugène Sprengers. Hoe het schriftje in deze collectie verzeild geraakte, blijft tot op de dag van vandaag een mysterie.

Het Stadsarchief van Leuven en de Academie van het Leuvens dialect organiseerden gisteren, 13 november, een academische zitting in de gotische zaal van het stadhuis om deze hervonden dialectschat te vieren. Het unieke karakter en het belang van deze vondst werd tijdens deze zitting meermaals onderstreept.

Na het welkomstwoord van schepen Denise Vandevoort, vertelde prof. dr. em. Georges De Schutter, gewezen vast secretaris van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) iets meer over het werk van de Leuvense hoogleraar Pieter Willems. Het optekenen van de verschillende dialecten gebeurde door vrijwilligers die daar heel wat tijd in investeerden. Geen wonder dan sommige vrijwilligers er de brui aan gaven voordat het werk compleet was. Gelukkig voor ons bleek de 24-jarige kantoorbediende Karel Verschueren een echte doorzetter te zijn en vulde hij schriftje nummer 166 nauwgezet en volledig in. Het schriftje kreeg zelfs de kwalificatie ‘allerbest’ van Willems.

Academische zitting over oudste Leuvense dialectenquête
prof. dr. em. Georges De Schutter

Dr. Rob Belemans opperde enkele theorieën over hoe het schriftje in de collectie van Eugène Sprengers geraakt zou zijn en leerde ons wat bij over de bijzonderheden van het Leuvense dialect. Eén van de eigenaardigheden van ‘t leives is dat “gras” als “jæs” wordt uitgesproken. Met een ‘j’ in plaats van de ons zo vertrouwde ‘g’. Blijkbaar is dit een kenmerk dat het Leuvens gemeen heeft met het Keulens dialect. Wie dit eens wil uittesten, moet aan een rasechte Leuvenaar vragen om de volgende zin in het dialect uit te spreken en vervolgens goed luisteren hoe de medeklinkers in het vet worden uitgesproken:

“Dat je de garnalen gras hebt gegeven, is nog niet vergeten en vergeven. Ze zijn vergiftigd. Dus graag wat geld nu.”

Dr. Rob Belemans gaf wel aan dat de ‘j’-uitspraak langzaamaan uit het ‘t leives aan het verdwijnen is, want in het huidige lexicon zijn er slechts 8 woorden waarbij de “g” als een “j” wordt uitgesproken, terwijl dit in het schriftje van Willems er veel meer waren.

Academische zitting over oudste Leuvense dialectenquête
dr. Rob Belemans

Flory Vloeberghs (directeur van de Academie voor het Leuvens dialect) vertelde dat dit enquêteschriftje bijzonder in de aandacht geplaatst zal worden tijdens Erfgoeddag 2014. Iets om naar uit te kijken dus!

Academische zitting over oudste Leuvense dialectenquête
Flory Vloeberghs

Burgemeester Tobback overhandigde tot slot het unieke Leuvense dialectschriftje aan prof. dr. Willy Vandeweghe, vast secretaris van de KANTL. Uiteraard kon onze burgervader het niet laten te onderlijnen dat hij het kleine pareltje met spijt in het hart naar Gent zag vertrekken. Als de KANTL een nieuwe locatie zoekt, in Leuven zijn ze altijd welkom!

Academische zitting over oudste Leuvense dialectenquête
burgemeester Tobback en prof. dr. Willy Vandeweghe

De aanwezigen mochten nog even een blik werpen op het schriftje, voordat het terugkeerde naar zijn oorspronkelijke bewaarplek. Het schriftje, dat erg fragiel is, zal net als de andere schriftjes uit de reeks gedigitaliseerd worden en te raadplegen zijn via de website van KANTL.

Academische zitting over oudste Leuvense dialectenquête
het schriftje

Na de zitting werd de receptie feestelijk geopend met een speciaal gelegenheidslied van de Joorzangers van het Verbond der Jaartallen. Uiteraard werd er daarna geklonken op ‘t leives!

Raadpleeg de dialectschriftjes van Willems.

Bookmark and Share

Flasmob voor het klimaat!

Het voorbije schooljaar (van januari tot mei 2013) namen negen klassen van zes Leuvense basisscholen deel aan de kinderraad over energie en klimaat. Tijdens zo’n kinderraad discussieerden de afgevaardigden van deze scholen over de toekomst van de stad en de planeet. Ze deden dat onder begeleiding van GoodPlanet vzw. Samen dachten ze na over energiebronnen, de opwarming van de aarde, de energiedriehoek, energieverbruik, duurzame consumptie, mobiliteit,… .

Tijdens de laatste kinderraad deden de kinderen enkele aanbevelingen om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken tegen 2030. Eén van de voorstellen die de kinderen uit hun mouw schudden was ‘een flashmob voor het klimaat’: “Iedereen in Leuven moet op de hoogte zijn van de problemen die er zijn en zich bewust worden dat iedereen zijn steentje kan bijdragen. De kinderen van de kinderraad willen een flashmob organiseren met alle deelnemende scholen”.

Vandaag, donderdag 14 november om 14.00 uur stipt, werden voorbijgangers op het Ladeuzeplein verrast met een flashmob rond het klimaat, uitgevoerd door de klassen die deelnamen aan de kinderraad. Aansluitend volgde nog een vertoning van het ‘Rowerowa fietsorkest’ . De ‘muzikanten’, leerlingen uit het basisonderwijs onder leiding van kunstenares Marthe Van Dessel, tuneden hun fietsen om tot rijdende muziekinstrumenten. Ook zij wilden op deze manier aandacht vragen voor de klimaatproblematiek. Beide acties passen binnen de Leuvense klimaatweek die plaatsvindt van woensdag 6 tot zondag 17 november 2013.

Bookmark and Share

De Leuvense Balletakademie wint Flanders Dance Trophy

Zaterdag 26 oktober trokken 30 leerlingen van de Leuvense Balletakademie en hun leerkracht Sofie Verhoelst naar Wevelgem voor de eerste Flanders Dance Trophy. In deze danswedstrijd namen de dansers het op tegen dansgroepen uit heel vlaanderen. De LBA had 2 dansen voorbereid. De -12 jarigen dansten als elfjes ‘Resta Con Me’ op een choreografie van Sofie Verhoelst en behaalden de 1ste plaats in deze categorie. De tweede groep van de LBA danste in de categorie Jazz en behaalde de 2de plaats met een half punt verschil van de winnaars uit Schoten. Hun dans geinspireerd op het mysterie van Stonehenge kon op heel wat applaus van het publiek rekenen. Als kers op de taart werd de Leuvense Balletakademie verkozen tot Beste Dansschool van het tornooi en zo slepen ze de eerste Flanders Dance trophy in de wacht!

De Leven in Leuven redactie wenst de Leuvense Balletakademie van harte proficiat met deze mooie prestatie.

Bookmark and Share

Eerste evenement Topsportplatform

Gisteren werd een eerste evenement georganiseerd door het in 2011 opgerichte Topsportplatform. Met het platform willen het stadsbestuur en de KU Leuven een toonaangevend lokaal sportbeleid voeren.

Tijdens het evenement richtte Marc Coudron, voorzitter van de Belgische hockeybond, zich tot de aangesloten sportclubs en gaf hen inzichten in de strategische weg naar succes.

Daarnaast werd ook de eerste ‘Lifetime Sports Achievement Award’ uitgereikt aan topjudoka Ilse Heylen. Zij wordt opgenomen in de Leuvense ‘Wall of Sportfame’. Haar foto zal verschijnen in de Leuvense sportcomplexen. Na de huldiging volgde een receptie met bezoek aan de Bakala Academy, het Leuvens universitair centrum voor het optimaliseren van topsportprestaties.

Bookmark and Share

Volgende week Bloedserieus in Leuven

Volgende week kan je opnieuw bloed geven tijdens de actie Bloedserieus in Leuven. De bloedinzamelacties gaan door in de Universiteitshallen (Naamsestraat), in het Gymnasium (Sportkot) en in het Bloedtransfusiecentrum aan het ziekenhuis Gasthuisberg. Bij elke donatie krijg je een goodiebag. Je kan je best op voorhand inschrijven.

Meer informatie:

Het promo-filmpje:

Bookmark and Share