Start openbaar onderzoek nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan Heverleebos en Meerdaalwoud

De Vlaamse Regering heeft een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voorlopig vastgesteld voor de natuur-, bos- en landbouwgebieden “Heverleebos en Meerdaalwoud”. Nu wordt een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij elke burger zijn opmerkingen, bezwaren of adviezen kan indienen. Het RUP heeft betrekking op delen van het grondgebied van de gemeenten Bierbeek, Leuven en Oud-Heverlee. Het openbaar onderzoek loopt van 19 november 2013 tot en met 17 januari 2014.

Op de website over het RUP Heverleebos en Meerdaalwoud vind je algemene informatie over een RUP, grafische plannen, stedenbouwkundige voorschriften, toelichtingen en informatie over hoe je kan deelnemen aan het openbaar onderzoek. Het plan bestaat uit bosuitbreiding om te voldoen aan de Europese natuurdoelstellingen, met vooral wijzigingen om versnippering van leefgebieden te vermijden en aanpassingen van de bestemming van bepaalde gebieden.

Meer informatie:

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.