Actie tegen GAS-boetes Leuven

Op 25 november zullen in verschillende steden acties plaatsvinden tegen GAS-boetes aan de gemeenteraad. Ook in Leuven verzamelen verschillende jongeren naar aanleiding van de gemeenteraad vanavond. Zij richten zich naar het Leuvense stadsbestuur met de vraag de GAS-boetes af te schaffen en meer middelen te investeren in sociale voorzieningen. Dit moet het startpunt zijn voor de opbouw van een groot platform.

Op 1 januari 2014 gaat de vernieuwde GAS-wet in werking. De stemming van deze wet deed het debat rond het concept GAS-boetes weer oplaaien. Maar liefst 213 middenveldorganisaties verzetten zich tegen de vernieuwde wet, 2 geslaagde betogingen brachten duizenden mensen op straat tegen GAS-boetes en verschillende acties ontspruiten spontaan. In verschillende steden worden platforms opgericht en duizenden studenten tekenden al petities tegen GAS-boetes.

Het protest tegen GAS-boetes is groot. Het is tijd dat er wordt geluisterd naar de stem van het middenveld en de duizenden die op straat kwamen tegen dit systeem. In de faculteit Rechtsgeleerdheid aan de KU Leuven tekenden 1000 studenten onze petitie tegen GAS-boetes.” Aldus Line De Witte van Comac. “Ze kunnen en mogen ons niet blijven doodzwijgen”. De rector van deze faculteit sprak zich naar aanleiding van de petities ook uit tegen GAS-boetes.

Vandaag zien we dat de crisis steeds meer mensen treft. een op tien kinderen in België groeit op in armoede, een op vijf jongeren is werkloos” Aldus Stefanie Deberdt van TegenGAS, “in plaats van de problemen echt aan te pakken, worden repressiemiddelen als GAS-boetes ingezet tegen iedereen die niet in het gareel loopt”.

De GAS-boetes gaan in tegen de scheiding der machten: de gemeenten bepalen zelf het reglement, schrijven zelf de boetes uit én bepalen zelf wie schuldig is en wie niet. Daarbovenop ben je in de GAS-logica schuldig tot je onschuld bewezen is“, aldus De Witte. De actievoerders klagen ook de absurditeit van de boetes aan. “Elke gemeente heeft een ander reglement en elke ambtenaar kan dat reglement anders interpreteren. Natuurlijk krijg je dan absurde situaties en willekeur.” Stelt Deberdt. “Ook Leuven blijft hier immersniet van gespaard, het politiereglement bevat heel wat absurde overtredingen.

Meermaals werden GAS-boetes ingezet tegen sociale acties. Dit is een gevaarlijke teneur, stellen de actievoerders. Wij hebben als burgers het recht om op straat te komen. Onder druk van de publieke opinie overwegen sommige steden om hun GAS-beleid aan te passen. De actievoerders willen met deze actie dan ook meer druk uitoefenen op het Leuvense stadsbestuur en roepen op om op maandag 25 november om 19u30 te verzamelen aan het Rector De Somerplein. Naast Leuven, worden ook in Antwerpen, Gent en Brussel, platforms uitgebouwd om de gezamenlijke strijd tegen het GAS-systeem te doen groeien.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.