Archief voor 5 december 2013

Move Me: dansweek in STUK

Tijdens vier momenten in het seizoen, bundelt STUK de beste dansvoorstellingen onder de noemer Move Me. De Move Me-reeks in december heeft als thema Le Sacre du Printemps. Hoe gaan hedendaagse choreografen aan de slag met dit vermaledijde ballet dat 100 jaar geleden de hele kunstwereld in rep en roer zette?

Le Sacre du Printemps – Das Frühlingsopfer | Pina Bausch [film]
dinsdag 10 december 19.00u in Cinema ZED
Move Me start met een zeer uitzonderlijke vertoning van Le Sacre du Printemps – Das Frühlingsopfer van Pina Bausch. Bausch zoomt in op het ritueel van het kiezen en het offeren van een vrouw. Deze filmadaptatie uit 1979 bewijst hoe fascinerend de legendarische Sacre-versie van Bausch vandaag nog steeds is.

The Rite of Spring | Roger Bernat
dinsdag 10 (20.30u) & woensdag 11 (22.00u) december – STUK Labozaal
De Spaanse kunstenaar Roger Bernat geeft in zijn voorstelling The Rite of Spring een unieke kijk op de dans- en muziekgeschiedenis via het legendarische ballet Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky. Bernat neemt het publiek op een ongedwongen en vrijblijvende manier mee in een interactieve voorstelling die tegelijk een spel en een choreografie is. Een echte aanrader. Enige voorkennis of dansbenen zijn absoluut niet vereist. Laat je meevoeren!

Sacré Sacre du Printemps | Laurent Chétouane
donderdag 12 december 20.30u in STUK Soetezaal [wachtlijst]
Voor Sacré Sacre du Printemps gaat Laurent Chétouane aan de slag met één van de meest invloedrijke voorstellingen van de 20ste eeuw. Het intrigeerde Chétouane hoe er toen werd omgegaan met het ongekende en hoe Le Sacre … zich als het ware opofferde voor het toelaten van het vreemde in de kunst en in de maatschappij. Dat komt ook tot uiting in deze prachtige choreografie.

colloquium | Le Sacre Vandaag
woensdag 11 december 14.00u > 17.00u in STUK Studio – GRATIS (gelieve in te schrijven) [in het Engels]
Zowel qua vorm als qua inhoud beroerde Le Sacre du Printemps 100 jaar geleden de harten en tongen van de toeschouwers. Reden te meer om de voorstelling in dit colloquium opnieuw te belichten. Na een algemene inleiding over de oorspronkelijke voorstelling van Le Sacre du Printemps volgen er gesprekken met drie hedendaagse kunstenaars: Roger Bernat, Laurent Chétouane en Gisèle Vienne. Drie topkunstenaars die anno 2013 aan de slag gaan met dit muziekstuk. Wat betekenen de thema’s van dat werk vandaag nog in kunst en maatschappij?

moderator: prof. Nicolas de Warren

Bookmark and Share

De Dry Coppen

Op 23 november gingen we ons opwarmen bij het unieke boekencafé De Dry Coppen waar gelukkig nog een plekje vrij was.  Aan de bar bestelden we een chai latte (één van de lekkerste in Leuven!),  een cappuccino en een koffie verkeerd. Hoewel de ruime keuze patisserie er heerlijk uitzag, namen we genoegen met de praline die werd geserveerd bij onze dranken.

Rondom ons lazen mensen boeken die hier ook te koop zijn, maar er werd bovenal gezellig gekletst.

Hier kan je altijd terecht voor een warme kop koffie en een heerlijk boek, de perfecte combinatie!

Praktisch
Schrijnmakersstraat 11, 3000 Leuven
016 23 03 05
info@dedrycoppen.be
http://www.dedrycoppen.be

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Leuvenlicious.

Bookmark and Share

Groen Leuven vindt dat stemmen op 25 mei ook in de woonzorgcentra moet kunnen

Groen Leuven zond ons het volgende persbericht toe:

Groen heeft in een commissie van de gemeenteraad voorgesteld dat er bij de parlementsverkiezingen van 25 mei ook in verschillende woonzorgcentra zal kunnen gestemd worden. Hopelijk wordt dit voorstel snel goedgekeurd door de hele gemeenteraad.

De stad staat in voor het inrichten van de stembureaus bij de verkiezingen. Hoe en waar die stembureaus worden georganiseerd is van groot belang. Het is belangrijk dat iedere stemgerechtigde burger haar of zijn stem effectief kan uitbrengen. Met het oog op de parlementsverkiezingen van 25 mei 2014 vraagt Groen speciale aandacht voor die ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven.

Heidi Vanheusden (OCMW-raadslid): “Die aandacht is nodig. De mogelijkheid om met volmacht te stemmen of gepast vervoer te zoeken naar het stembureau maakt de ouderen immers afhankelijk van derden, waardoor zij vaak hun stemrecht niet ten volle kunnen uitoefenen. Ouderen willen voor zulke belangrijke kwesties autonoom kunnen zijn. Ik vind dat we daarom een extra inspanning moeten leveren voor wie in de Leuvense woonzorgcentra, beheerd door het OCMW, verblijft.”

Lies Corneillie (gemeenteraadslid): “We willen dat de gemeenteraad het principe goedkeurt om stembureaus in te richten in woonzorgcentra. We legden dit voor op maandag 2 december aan de commissie. Wat wij vragen, is elders al realiteit. Verschillende steden en gemeenten richtten de voorbije 5 jaar stembureaus op in woonzorgcentra en dienstencentra. Het stijgende aantal deelnemers toont aan dat het een antwoord is op een reële vraag. Deze stembureaus in woonzorgcentra en dienstencentra kunnen best ook dienen voor de omwonenden. Uit de discussie in de commissie bleek dat het stadsbestuur het idee wil onderzoeken, en misschien gedeeltelijk doorvoeren.”

Lies Corneillie (gemeenteraadslid) en Heidi Vanheusden (OCMW-raadslid)

Wat is jullie idee hieromtrent. Goed voorstel? Of kan alles beter bij het oude blijven?

Bookmark and Share

Oorsteentjes – Mark Meekers

Haiku (俳句) is een vorm van Japanse dichtkunst, geschreven in drie regels waarvan de eerste regel 5, de tweede regel 7 en de derde regel opnieuw 5 lettergrepen telt. De haiku drukt, in de klassieke vorm, een ogenblikervaring uit, soms gelinkt aan en geïnspireerd door zen.

Sinds Herman Van Rompuy zich geout heeft als haiku-liefhebber is het genre in Vlaanderen aan een stille revival bezig. Al zal haiku wellicht nooit de meest populaire dichtvorm worden. Oorsteentjes van Leuvenaar Mark Meekers komt dus net op tijd om van de hernieuwde aandacht voor de haiku te profiteren.

Oorsteentjes is een bundel van 500 haiku’s opgedeeld in negen thema’s. De haiku’s van Mark Meekers zijn soms humoristisch, dan weer ontroerend, een andere keer observerend, maar altijd nodigen ze uit tot reflectie. Niet elke haiku vond ik even geslaagd, maar dat is eigen aan de poëzie. Ieder wordt op een andere manier beroerd. De haiku’s in deze bundel dienen zorgvuldig gedoseerd te worden, want ook voor haiku’s geldt dat overdaad schaadt. Om het met de woorden van Mark Meekers zelf te zeggen: elke druppel rustig laten bezinken. Maximum twintig druppels per dag…

Een tweetal haiku’s om jullie alvast te laten proeven:

weldra zwijgt hij meer
dan zijn hagelwit gebit
op het nachtkastje 

laatavondnevel
kwade gedachten kleven
aan de vliegenvanger 

Wel jammer dat de foto op de cover van de uitgave van een te lage resolutie is,  waardoor je de pixels kan tellen. En ik ben ook niet helemaal zeker dat de vermelding dat de foto afkomstig is van een fotowebsite op het Internet volledig in overeenstemming is met het auteursrecht.

Leven in Leuven geeft een exemplaar van Oorsteentjes weg aan de eerste poëzieliefhebber die ons via het contactformulier het woord haiku toezendt.

Praktisch
Oorsteentjes
Mark Meekers
Demer Uitgeverij
100 pagina’s
ISBN 978-1-291-13728-6

Bookmark and Share