Buddy’s maken het verschil

Het Buddy-project, opgestart in 2007 als een pilootproject in één school, wil de slaagkansen van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in de eerste graad van het basis- en secundair onderwijs vergroten. Deze kinderen krijgen naschoolse begeleiding van vrijwilligers en studenten die in het kader van hun lerarenopleiding studiepunten kunnen verdienen. Het project is een succesverhaal, wat blijkt uit de grote vraag naar buddy’s en de toename van het aantal scholen die willen deelnemen aan het project.

Spectaculaire groei

Dit schooljaar kreeg het Buddy-project opnieuw een boost. In september 2013 stapten 7 nieuwe Leuvense basisscholen in het project, zodat vandaag in 15 secundaire scholen en 14 basisscholen leerlingen extra ondersteuning krijgen. Door daarnaast een nieuwe samenwerking op te starten is het aantal vrijwillige buddybegeleiders opnieuw sterk gestegen. Vandaag maken in 29 scholen meer dan 450 buddy’s een verschil voor een 800-tal kinderen en jongeren.

Bij de buddy-sessies ligt de nadruk enerzijds op inhoudelijke begeleiding en anderzijds op het inspireren en motiveren van de leerlingen. Deze intensieve en laagdrempelige begeleiding gaat tweemaal per week door in de school, na de schooluren gedurende 1,5 uur. Om een individuele begeleiding te garanderen, krijgt iedere buddy maximum 2 leerlingen toegewezen. Doel is de kinderen en jongeren te motiveren en een goede studiemethodiek aan te leren.

Pioniersrol

Het Buddy-project, een initiatief van onderwijsschepen Mohamed Ridouani, is een samenwerking tussen stad Leuven en KU Leuven, KHLeuven, Groep T, CVO de Oranjerie en de Leuvense scholen en vormt een meerwaarde voor alle betrokkenen. De leerlingen krijgen gratis begeleiding op maat waarmee hun kansen in het onderwijs vergroten. Door de begeleiding zijn ze meer gemotiveerd, groeit hun zelfvertrouwen en hun schoolresultaten gaan erop vooruit. De buddy’s zelf halen een grote voldoening en leerervaring uit het coachen van de kinderen en jongeren, die ze zien open bloeien en vooruitgang boeken dankzij hun persoonlijke inzet. “Onze buddy’s staan een heel jaar lang aan de zijde van één kind dat hier nood aan heeft. Dat is een bijzondere ervaring. Dit kind zien groeien in zelfvertrouwen geeft veel voldoening.” zegt Sonja Custers, lector van de opleiding Sociale Readaptatiewetenschappen aan de KH Leuven.

De scholen op hun beurt verwelkomen de extra ondersteuning die ze via de buddy’s krijgen. “De inzet van alle partners maakt van Leuven de ideale biotoop voor het slagen van dit project en geeft ons de mogelijkheid om een pioniersrol op het vlak van onderwijs te blijven vervullen. Een ding staat vast: als buddy maak je het verschil. De resultaten kan je niet onder stoelen of banken steken: sommige kinderen maken in enkele maanden reuzensprongen en krijgen dankzij de buddy een nieuwe kans op een mooie schoolcarrière”, vertelt schepen van onderwijs Mohamed Ridouani (sp.a).

Streven naar nog meer buddy’s en kwaliteit

Omwille van het succes wil de stad dan ook blijven inzetten op het project. Daarom wordt er flink geïnvesteerd in de kwaliteit van de vorming, begeleiding en communicatie voor de buddy’s. Via infosessies worden de buddy’s betrokken en geïnformeerd voor de start van hun begeleiding. Daarnaast organiseert de stad vormingssessies voor de begeleiders. Om de communicatie tussen de verschillende onderwijspartners en de buddy’s te optimaliseren, wordt momenteel ook werk gemaakt van een interactieve website. Deze website zal afstemming tussen buddybegeleiders en schoolcoördinatoren faciliteren en leerlingen en ouders praktische informatie geven over de buddy-sessies.

 

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.