Kerstconcert 2013 van de Joorzangers

Zondag 22 december om 15 uur zingen DE JOORZANGERS in de Sint-Pieterskerk hun jaarlijks kerstconcert.
U kunt er niet minder dan vijftien kerstliedjes beluisteren, allemaal in het Leuvens dialect!
Het koor staat onder leiding van dirigent en tekstschrijver André VAN DE PUTTE.
De toegang is gratis.
Wij bevelen u aan op tijd te komen, want vorig jaar zat de kerk vol!
Dit is tevens een gelegenheid om de nieuwe verwarmingsinstallatie te testen!
U mag vanzelfsprekend meezingen. Er zijn liederteksten ter beschikking.
De vroegere voorzitter van de “Mannen van het Jaar”, Jean-Marie Velghe, formuleerde het ooit als volgt:
“Bestaat er nu iets authentieker met Kerstmis als mooie kerstliedjes, gebracht door een zangkoor dat samengesteld is uit niets anders dan nette mannen?”

Welkom!

VERTOILD in het Leives:

Zondag den 22ste deisember um 15 iere zinge DE JOORZANGERS in de kerk van Sinte-Pieëter enne joorloëks kèsmiskonsêr.
Ge kint doo zue moo èfkes vaftien kèsliekes beloistere, allemoo in ‘t Leives dialekt.
Et kuer stoot onder de loëding van dirizjent en tekstschroëver Andrè VAN DE PUTTE.
Den antrei es van verniet.
Me rekommandeire wel van uptoëd te koume, want passeide joor zat de kerk ieëlemoo vol!
Terwoëlest edde de kans vei de nief sjoffaasj te probeire!
Ge meigt vanoëges meizinge. De tekste van de liekes zèlle disponiebel zoën.
De vrigere veizitter van de “Manne van ‘t Joor”, Jean-Marie Velghe, doëne ieë van zje lieëve da zue ne kieë gezieëd, se:
“Bestoot er naa iet ottentieker mei Kèsmis as schuen kèsliekes, gebrocht dei e zangkuer da somegesteld es oeët niks annes as pronte manne?”
Willekum!!

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.