Archief voor 18 december 2013

Tentoonstelling Dimitri Magnin

Van 20 december tot en met 18 januari kan je in de exporuimte van Tweebronnen de nieuwste tentoonstelling van Expo Leuven ontdekken.

Dimitri Magnin is een Leuvense schilder. Hij studeerde vrije grafiek aan het Sint Lukasinstituut Brussel en volgde schilderkunst aan het SLAC in Leuven. Zijn werk was o.a. te zien in de Canvascollectie in Bozar in Brussel, in de expo Setoff in de Molens van Orshoven in Leuven en werd geselecteerd voor de grote prijs voor schilderkunst Ernest Albert, Mechelen 2012.

Geïnspireerd door beelden uit de media en eigen fotowerk bouwt Dimitri Magnin al jarenlang aan zijn oeuvre. Zijn schilderijen kunnen anekdotisch lijken maar ze bevatten een onderliggende boodschap. Ook al lijken mens en natuur vaak elkaars tegenpolen, in zijn creaties smeedt hij een mysterieuze band tussen beiden door middel van een gedurfd palet en een speelse techniek. Het schilderen is voor de kunstenaar een plezier op zich.

EXPO LEUVEN
De stad biedt regionale kunstenaars een platform om tentoon te stellen onder de noemer EXPO LEUVEN. De stad, M, 30CC, SLAC en Kunst In Huis selecteren jaarlijks een aantal projecten voor de exporuimte Tweebronnen (in samenwerking met Kunst In Huis Kunstuitleen) en voor de kapel van de Romaanse Poort. In het verleden stelden al meer dan 30 kunstenaars en kunstverenigingen hun werken tentoon.

Bookmark and Share

Woonwijk Keizersberg in het geweer tegen sluipverkeer

Leven in Leuven publiceert integraal het persbericht van Woonwijk Keizersberg:

De bewoners van de Mechelsesteenweg en Kareelveld vieren binnenkort feest. De Lüdenscheidsingel wordt na lange herstellingswerkzaamheden heropend. Ze hopen dat ze dan verlost zijn van de verkeersomlegging waarvan zij al ruim een half jaar de dupe zijn. Sinds de sluiting van de singel worden de (oude) Mechelsesteenweg en het stuk Kareelveld tussen de oude en Nieuwe Mechelsesteenweg elke werkdag tijdens de ochtend- en avondspits geteisterd door lange files waarbij zich de wildste taferelen afspelen: auto’s die het voetpad op rijden, die het fietspad als spitsstrook beschouwen of die gewoon de spits proberen te ontlopen via de tegengestelde rijbaan. De roekeloosheid kent soms geen grenzen.

Bezorgdheid over toekomst
Tegelijkertijd vraagt de Woonwijk Keizersberg zich af wat haar nog boven het hoofd hangt. Reeds lang voor de tijdelijke sluiting van de Lüdenscheidsingel had ze te maken met groeiende verkeersoverlast. Beide straten zijn daar niet op berekend en volgens het verkeersplan van Leuven zijn ook niet bedoeld voor doorgaand verkeer. Het valt echter niet te verwachten dat de heropening van de ring het einde van de verkeersoverlast zal betekenen. De explosieve toename van de bebouwing aan de Vaartkom maakt de vooruitzichten nog somberder. De Woonwijk Keizersberg vreest derhalve dat de verkeersdrukte alleen maar zal toenemen en dat het stadsbestuur daar geen oplossing voor heeft.

Zoeken naar oplossingen
Uit groeiende bezorgdheid over deze ontwikkeling heeft een aantal bewoners van Kareelveld en Mechelsesteenweg enkele maanden geleden een actiegroep gevormd: Woonwijk Keizersberg. De groep bestaat geheel uit lokale vrijwilligers die er alles aan doen om de buurt veiliger en leefbaarder te maken. Ze neemt het verkeersplan van Leuven daarbij als uitgangspunt. Woonwijk Keizersberg treedt voor het eerst in de openbaarheid bij de heropening van de Lüdenscheidsingel. Reden genoeg om er begin januari een feestje van te maken. Maar de actiegroep grijpt deze gelegenheid ook aan om meer begrip te vragen voor de verkeersproblematiek in de wijk. Zij hoopt dat het stadsbestuur samen met de wijkbewoners wil zoeken naar een oplossing die recht doet aan het woonkarakter van de wijk.

Bookmark and Share

Wijgmaalsesteenweg open voor alle verkeer

Vanaf vrijdagavond 20 december is de Wijgmaalsesteenweg opnieuw open voor alle verkeer. De steenweg was ter hoogte van de Remylaan sinds februari 2013 afgesloten voor dringende herstellingswerken aan de brug over de Leibeek. Deze werken zijn nu afgerond.

Vanaf 6 januari wordt er gestart met de definitieve afwerking en de plaatsing van de brugleuning. Dit kan nog wel voor lichte verkeershinder zorgen tot en met eind januari. Omdat er tijdens deze werken maar één rijstrook beschikbaar zal zijn worden er tijdelijke verkeerslichten geplaatst.

Bookmark and Share

Samenwerking tussen de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen en Randstad

De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (FEB) KU Leuven en Randstad startten een unieke samenwerking om jongeren beter klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

Via deze samenwerking willen zij studenten in staat stellen meer arbeidsmarktrelevante competenties op te doen gedurende de opleiding en hen een betere doorstroming naar de arbeidsmarkt te waarborgen eens de studies zijn beëindigd. Tezelfdertijd krijgen meer bedrijven de kans om in contact te treden met jong aanstormend hooggeschoold talent. Dit zijn in een notendop de doelstellingen van het samenwerkingsverband tussen de FEB KU Leuven en de HR-dienstverlener Randstad.

De arbeidsmarkt evolueert voortdurend. De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt staat dan ook constant onder druk. Ook in het Hoger Onderwijs wordt nagedacht over hoe deze aansluiting inhoudelijk kan verbeterd worden. FEB KU Leuven en de HR dienstverlener Randstad sloegen de handen in elkaar om concrete initiatieven te ontwikkelen om deze aansluiting te verbeteren. Dit resulteerde in drie deelprojecten.

Een eerste deelproject biedt individuele en collectieve begeleiding aan masterstudenten aan om de overstap naar de arbeidsmarkt op een meer doordachte en deskundige manier aan te pakken. Het gaat om een waaier aan onderwerpen. Van het opstellen CV, sollicitatietraining, gebruik sociale media, personal branding tot het concreet voorstellen van kandidaten aan bedrijven. Het voorbije jaar volgden meer dan 300 studenten deze vorm van begeleiding.

Het meest innovatieve in het samenwerkingsverband is het aanbieden van studierelevante bijbanen aan studenten. Deze komen in de plaats van de gewone traditionele studentenjob waarvoor meestal geen schoolse vooropleiding nodig is. Het gaat om speciaal op maat gecreëerde jobs in grote, middelgrote en kleine ondernemingen met als doel het verrijken van het CV en het aanscherpen van talenten en competenties. Deze jobs kunnen zowel structureel als projectmatig georganiseerd worden en van lange of korte duur zijn. Ze kunnen zowel tijdens het academiejaar als tijdens de verlofperiodes uitgeoefend worden. Al meteen in het startjaar van de samenwerking konden enkele tientallen studenten zo’n studierelevante bijbaan opnemen. Zowel betrokken werkgevers als studenten zijn in meerderheid positief over dit initiatief.

Het derde deelproject wil via begeleiding studenten meer op maat de overstap naar de arbeidsmarkt laten maken. Deze overstap wordt sowieso gefaciliteerd door de begeleiding van de laatstejaars en de studierelevante bijbanen. Dit wordt aangevuld met extra dienstverlening zoals een reële voorbereiding op concrete sollicitatiegesprekken en zelfs concrete bemiddeling naar openstaande vacatures. Dit derde deelproject staat nog in de kinderschoenen maar zal volgend academiejaar worden uitgebouwd tot een volwaardige service.

Zowel FEB KU Leuven als Randstad en de betrokken studenten zijn positief over hetgeen de voorbije maanden is gepresteerd en zijn van plan om het project het komend jaar verder te zetten en gevoelig uit te breiden. Het project is een voorbeeld van sociale innovatie en toont aan dat samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen en arbeidsmarktexperten kan leiden tot een aanzienlijke verbetering van de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt.

Bookmark and Share