Samenwerking tussen de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen en Randstad

De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (FEB) KU Leuven en Randstad startten een unieke samenwerking om jongeren beter klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

Via deze samenwerking willen zij studenten in staat stellen meer arbeidsmarktrelevante competenties op te doen gedurende de opleiding en hen een betere doorstroming naar de arbeidsmarkt te waarborgen eens de studies zijn beëindigd. Tezelfdertijd krijgen meer bedrijven de kans om in contact te treden met jong aanstormend hooggeschoold talent. Dit zijn in een notendop de doelstellingen van het samenwerkingsverband tussen de FEB KU Leuven en de HR-dienstverlener Randstad.

De arbeidsmarkt evolueert voortdurend. De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt staat dan ook constant onder druk. Ook in het Hoger Onderwijs wordt nagedacht over hoe deze aansluiting inhoudelijk kan verbeterd worden. FEB KU Leuven en de HR dienstverlener Randstad sloegen de handen in elkaar om concrete initiatieven te ontwikkelen om deze aansluiting te verbeteren. Dit resulteerde in drie deelprojecten.

Een eerste deelproject biedt individuele en collectieve begeleiding aan masterstudenten aan om de overstap naar de arbeidsmarkt op een meer doordachte en deskundige manier aan te pakken. Het gaat om een waaier aan onderwerpen. Van het opstellen CV, sollicitatietraining, gebruik sociale media, personal branding tot het concreet voorstellen van kandidaten aan bedrijven. Het voorbije jaar volgden meer dan 300 studenten deze vorm van begeleiding.

Het meest innovatieve in het samenwerkingsverband is het aanbieden van studierelevante bijbanen aan studenten. Deze komen in de plaats van de gewone traditionele studentenjob waarvoor meestal geen schoolse vooropleiding nodig is. Het gaat om speciaal op maat gecreëerde jobs in grote, middelgrote en kleine ondernemingen met als doel het verrijken van het CV en het aanscherpen van talenten en competenties. Deze jobs kunnen zowel structureel als projectmatig georganiseerd worden en van lange of korte duur zijn. Ze kunnen zowel tijdens het academiejaar als tijdens de verlofperiodes uitgeoefend worden. Al meteen in het startjaar van de samenwerking konden enkele tientallen studenten zo’n studierelevante bijbaan opnemen. Zowel betrokken werkgevers als studenten zijn in meerderheid positief over dit initiatief.

Het derde deelproject wil via begeleiding studenten meer op maat de overstap naar de arbeidsmarkt laten maken. Deze overstap wordt sowieso gefaciliteerd door de begeleiding van de laatstejaars en de studierelevante bijbanen. Dit wordt aangevuld met extra dienstverlening zoals een reële voorbereiding op concrete sollicitatiegesprekken en zelfs concrete bemiddeling naar openstaande vacatures. Dit derde deelproject staat nog in de kinderschoenen maar zal volgend academiejaar worden uitgebouwd tot een volwaardige service.

Zowel FEB KU Leuven als Randstad en de betrokken studenten zijn positief over hetgeen de voorbije maanden is gepresteerd en zijn van plan om het project het komend jaar verder te zetten en gevoelig uit te breiden. Het project is een voorbeeld van sociale innovatie en toont aan dat samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen en arbeidsmarktexperten kan leiden tot een aanzienlijke verbetering van de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.