Woonwijk Keizersberg in het geweer tegen sluipverkeer

Leven in Leuven publiceert integraal het persbericht van Woonwijk Keizersberg:

De bewoners van de Mechelsesteenweg en Kareelveld vieren binnenkort feest. De Lüdenscheidsingel wordt na lange herstellingswerkzaamheden heropend. Ze hopen dat ze dan verlost zijn van de verkeersomlegging waarvan zij al ruim een half jaar de dupe zijn. Sinds de sluiting van de singel worden de (oude) Mechelsesteenweg en het stuk Kareelveld tussen de oude en Nieuwe Mechelsesteenweg elke werkdag tijdens de ochtend- en avondspits geteisterd door lange files waarbij zich de wildste taferelen afspelen: auto’s die het voetpad op rijden, die het fietspad als spitsstrook beschouwen of die gewoon de spits proberen te ontlopen via de tegengestelde rijbaan. De roekeloosheid kent soms geen grenzen.

Bezorgdheid over toekomst
Tegelijkertijd vraagt de Woonwijk Keizersberg zich af wat haar nog boven het hoofd hangt. Reeds lang voor de tijdelijke sluiting van de Lüdenscheidsingel had ze te maken met groeiende verkeersoverlast. Beide straten zijn daar niet op berekend en volgens het verkeersplan van Leuven zijn ook niet bedoeld voor doorgaand verkeer. Het valt echter niet te verwachten dat de heropening van de ring het einde van de verkeersoverlast zal betekenen. De explosieve toename van de bebouwing aan de Vaartkom maakt de vooruitzichten nog somberder. De Woonwijk Keizersberg vreest derhalve dat de verkeersdrukte alleen maar zal toenemen en dat het stadsbestuur daar geen oplossing voor heeft.

Zoeken naar oplossingen
Uit groeiende bezorgdheid over deze ontwikkeling heeft een aantal bewoners van Kareelveld en Mechelsesteenweg enkele maanden geleden een actiegroep gevormd: Woonwijk Keizersberg. De groep bestaat geheel uit lokale vrijwilligers die er alles aan doen om de buurt veiliger en leefbaarder te maken. Ze neemt het verkeersplan van Leuven daarbij als uitgangspunt. Woonwijk Keizersberg treedt voor het eerst in de openbaarheid bij de heropening van de Lüdenscheidsingel. Reden genoeg om er begin januari een feestje van te maken. Maar de actiegroep grijpt deze gelegenheid ook aan om meer begrip te vragen voor de verkeersproblematiek in de wijk. Zij hoopt dat het stadsbestuur samen met de wijkbewoners wil zoeken naar een oplossing die recht doet aan het woonkarakter van de wijk.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.