Archief voor januari, 2014

Nieuwe Huisartsenwachtpost Oost-Brabant

Vanavond vond de feestelijke opening van de nieuwe Huisartsenwachtpost Oost-Brabant plaats in de Justus Lipsiusstraat 36. Sinds 1 november 2013 kunnen patiënten in het weekend en op feestdagen 24u/24u terecht in de nieuwe Huisartsenwachtpost voor de regio Oost-Brabant. Die wachtpost staat voor kwalitatieve eerstelijnszorg die op een efficiënte manier wordt georganiseerd. De wachtpost in de Justus Lipsiusstraat vervangt de kleinschaligere wachtpost in de Dijlemolens en biedt één centrale huisartsenwachtdienst aan voor de inwoners van Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Holsbeek, Kortenberg, Leuven, Lubbeek en Rotselaar

Ondersteuning spoedgevallen
Het hoofddoel is om de wachtdienst van de huisartsen op een efficiëntere manier te organiseren en daarbij kwaliteitszorg te bieden in een goed uitgerust medisch kabinet’, aldus huisarts Sabine Van Baelen, wachtpostverantwoordelijke binnen Khobra vzw. De wachtpost is open tijdens het weekend en op feestdagen van 8u ‘s ochtends tot 8u de dag nadien. De wachtdienst moet voorkomen dat patiënten onnodig naar de spoedgevallendienst gaan op momenten dat hun huisarts onbeschikbaar is. De meeste huisartsen die reeds van wacht waren, reageerden uiterst positief op het initiatief.

Praktisch
De artsen worden omringd door een kwaliteitsvol team (secretariaat, onthaalbedienden en vrijwilligers) waardoor zij zich volledig kunnen richten op de medische hulpverlening. Overdag zijn er een vijftal huisartsen aanwezig in de wachtpost waarvan het merendeel patiënten ontvangt die op consultatie komen, ’s nachts zijn er twee artsen aanwezig. Enkel als het niet anders kan, bezoekt de arts de patiënt aan huis. De artsen worden begeleid door een ambulancier en rijden in een speciaal voor de wachtpost geëquipeerde wagen. Voorzitter van de Cel Acute zorg, dr. Michel Pôlet, benadrukt dat de patiënt er alle belang bij heeft om zelf naar de wachtpost te komen, waar hij normaalgezien maximum een halfuur zal moet wachten.

Een afspraak maken is niet nodig, de patiënt kan zich gewoon aanmelden bij de onthaalbediende in de Justus Lipsiusstraat met zijn e-ID en een klevertje van de mutualiteit. Patiënten en artsen kunnen gebruik maken van de parking die het MCH hen gratis ter beschikking stelt. Met de steun van Stad Leuven en de Politie zal er tevens een kiss and ride stook geïnstalleerd worden voor de wachtpost. Hier kunnen de ziekenwagens halt houden om de huisartsen op te pikken, maar belangrijker nog, deze strook zal ook fungeren als een plaats waar men de hulpbehoevende en/of mindervalide patiënten veilig en vlak bij de wachtpost kan afzetten. Aansluitend aan deze ‘kiss and ride’ strook komt er een fietsenstalling om het voetpad toegankelijk te houden

Wie kan er terecht?
Alle inwoners van

  • Leuven, Wilsele, Wijgmaal, Kessel-lo, Heverlee
  • Herent, Winksele, Veltem-Beisem
  • Lubbeek, Linden, Binkom, Pellenberg
  • Holsbeek, Kortrijk-Dutsel, Nieuwrode, Sint-Pieters-Rode
  • Rotselaar, Werchter, Wezemaal
  • Kortenberg, Erps-Kwerps, Everberg, Meerbeek
  • Haacht, Tildonk, Wakkerzeel
  • Boortmeerbeek met uitzondering van Hever en Schiplaken

Voor meer informatie kan je terecht op www.w8post.be.

Bookmark and Share

Roadkill comedy: Roel Steeno

Op zaterdag 8 februari vindt de nieuwe editie van Roadkill comedy plaats. Roel Steeno neemt de honneurs als headliner waar.  Hij is al jaren een vaste waarde in de Vlaamse comedyscene.  Roel vertelt, lult en grapt over alles en niks.  Het feit dat hij een theateropleiding achter de rug heeft, speelt alleen maar in zijn voordeel.  Roel Steeno achter de microfoon, is een ervaring die je niet mag missen. Althans, dat is wat deze rosse reus over zichzelf te vertellen heeft. Of z’n bomma er ook zo over denkt…?

Rafael De Block denkt vaak na, hij stelt zich dan ook allerlei vragen die hij graag eens met het publiek zou overlopen. Volgens sommigen is hij een van de zachtaardigste Antwerpenaren die er nu rondlopen.

Open spots worden ingevuld door Sander VDV en Jens Lesthaeghe en Lukas Lelie. Deze laatste won op 1 februari jl nog de Culture Comedy Award in Eindhoven.

MC Domien Vloeberghs lult de avond aan elkaar, misschien zelfs met nieuw materiaal!

Zaterdag 8 februari in de Barcode, Muntstraat. Aanvang om 21u. Inkom kost €5.

 

Bookmark and Share

Voorstelling nieuwe CD Stoomboot

Wie vertrouwd is met het nachtleven van Leuven, heeft zeker en vast al gehoord van Stoomboot, oftewel het muzikale project van Niels Boutsen. Ontdekt op het podium van ‘De Sprekende Ezels’, nu reeds goed op weg om een belangrijke nieuwe stem te worden binnen de Nederlandstalige muziek.

Met veel plezier stelt hij zijn debuutcd op dinsdag 11 februari 2014 voor bij 30CC.

Praktisch
dinsdag 11 februari 2014, 20.00 uur (support: Nick de la Croix aka A Gentleman)
Wagehuys
€ 12/10
Tickets

Bookmark and Share

Online inschrijvingen voor sport- en jeugdactiviteiten vanaf 2 februari

Vanaf zondag 2 februari om 8.00 uur kan elke ouder zijn kind online inschrijven voor de activiteiten van jeugdcentrum Vleugel F en voor de sportkampen van Tofsport Leuven. Dat kan via een gezamenlijke website, bereikbaar via de vertrouwde websites www.vleugelf.be of www.vleugelf.be. Volgens schepen van jeugd Dirk Vansina en schepen van communicatie en sport Els Van Hoof, is dit een grote stap vooruit in de klantvriendelijke dienstverlening die de stad Leuven wil bieden aan haar burgers. Op termijn wil de stad Leuven hier dé digitale toegangspoort van maken om zoveel mogelijk vakantieaanbod voor kinderen aan te bieden. Ouders kunnen nu al een profiel aanmaken, zodat ze zondag meteen activiteiten kunnen boeken.

Jeugdcentrum Vleugel F organiseerde al enkele jaren online inschrijvingen voor hun activiteiten. “We merkten dat burgers dat zeer positief vonden en er steeds meer gebruik van maakten. Er was nood aan uitbreiding, ” aldus schepen Vansina. Voor schepen Van Hoof was het een uitgemaakte zaak om dit als een groots gezamenlijk project te zien: “De wachtrijen bij de eerste inschrijvingsdag moesten korter. Een online inschrijvingssysteem maakt dat mogelijk.

Digitale toegangspoort
Op termijn wil de stad alle vakantieactiviteiten voor kinderen in Leuven digitaal ontsluiten. “Het is onze ambitie dat ook organisaties die in Leuven actief zijn hun aanbod kunnen aanbieden via dit loket. Ouders kunnen dan op één plaats de vakantieplanning van het hele gezin maken, boeken en opvolgen”, zegt schepen Van Hoof. Ook een applicatie voor smartphones voor real time communicatie met de ouders en kinderen tijdens de activiteiten zelf, zit in de pijplijn. De online inschrijvingen op 2 februari zijn, wat de stad betreft, dus slechts een eerste stap.

Eerst registreren
De online inschrijvingen starten op zondag 2 februari om 8.00 uur. Ouders kunnen nu al online een profiel aanmaken, zodat ze hun inschrijvingen zondag meteen kunnen starten. Ouders kunnen hun kinderen inschrijven voor sportkampen georganiseerd door Leuvense sportclubs in samenwerking met Tofsport Leuven in de paas- en zomervakantie, en voor de activiteiten van jeugdcentrum Vleugel F van de krokus- en paasvakantie. Ook familieworkshops die plaatsvinden in het voorjaar kunnen nu online geboekt worden.

Inschrijving aan het loket
Je kan ook inschrijven aan de loketten van Tofsport en Jeugdcentrum Vleugel F. Dat kan vanaf maandag 3 februari t.e.m. vrijdag 7 februari van 10.00 tot 20.00 uur. Na 7 februari gelden de gewone openingsuren.

Bij problemen op zondag 2 februari kunnen ouders van 8.00 tot 12.00 uur contact opnemen met de helpdesk op tel. 016 27 22 20.

Bookmark and Share

Plotse subsidie voor Leuvense kinderopvang: voorbode van een Vlaamse koerswijziging?

Ondanks het nijpende kinderopvangtekort, zou Leuven tot 2016 niet op bijkomende Vlaamse steun kunnen rekenen. Althans, zo was het voorzien in het beleid van Minister van welzijn Jo Vandeurzen. Toch maakt de minister nu een plotse opening: bij de verdeling van subsidies aan zelfstandige kinderopvanginitiatieven betoelaagt hij ook in Leuven 26 bestaande plaatsen die door de stad zelfstandig worden uitgebaat.

Schepen van sociale zaken Bieke Verlinden – die de minister aanhoudend aan de mouw trok – reageert verrast, maar opgetogen: ‘Omdat de stad die plaatsen tot nog toe zelf financierde, zien we de tegemoetkoming als een extra troef die we in overleg met de hele sector zullen inzetten.

De Vlaamse subsidie kadert in een uitbreidingsronde waarbij de minister zelfstandige opvang in het inkomstengerelateerde circuit tracht op te nemen om de bestaande opvangplaatsen zoveel mogelijk betaalbaar maken. Hierin kadert de recente toekenning van 26 plaatsen. In een tweede fase wil de minister ook bijkomende plaatsen verdelen in Vlaanderen. ‘Ook daarbij hopen we op steun voor Leuven’, zegt Verlinden. ‘Maar zoals het er nu voor staat, zal onze stad tot 2016 geen Vlaamse steun ontvangen voor broodnodige bijkomende opvangplaatsen.’

Kinderopvangdecreet
Met het nieuwe Vlaamse kinderopvangdecreet dat vanaf april in voege treedt, mikt Vlaanderen vooral op betaalbaarheid en kwaliteit. Via een overgangsfase tot 2018, wil de overheid meer eenheid creëren in een versnipperde sector. ‘Dat is een goede zaak’, stelt Verlinden. ‘Maar de aanpak die Vlaanderen voor ogen heeft, houdt geen rekening met de erg uiteenlopende behoeften van steden en gemeenten en brengt de beoogde betaalbaarheid net in het gedrang’.

Voorbode?
In Leuven hopen ze dan ook dat deze plotse subsidie de voorbode is van een Vlaams beleid dat rekening houdt met de alarmsignalen die de stad uitstuurde. ‘Ik ben blij dat onze noodkreten niet onopgemerkt zijn gebleven. Samen met de sector hopen we het acute kinderopvangprobleem in Leuven in de aandacht te houden. We zijn heel dankbaar voor de subsidie voor bestaande plaatsen, maar kijken ook uit naar steun voor bijkomende opvangplaatsen waarover heel binnenkort een Vlaamse beslissing valt,’ aldus Verlinden.

Bookmark and Share

Leuven richt overlegorgaan voor stadslandbouw op

Onlangs richtte de stad Leuven een overlegplatform voor stadslandbouw op. Het stedelijke initiatief geeft een stem aan landbouwers, organisaties en experts die bezig zijn met landbouw en voedselvoorziening.

Het overlegorgaan bespreekt beleidsvoorstellen en kan zelf voorstellen en vragen voor het beleid formuleren. Onder andere het uitstippelen van een adequate landbouwstrategie, duurzame voedselproductie en landbouweducatie behoren tot de thema’s die op tafel liggen.

Het overlegorgaan adviseert het stadsbestuur bij landbouw- en voedselaangelegenheden. De adviezen zijn evenwel niet bindend. Op basis van de inzichten en expertise binnen het stadslandbouwoverleg, stippelt de stad een gedragen landbouw- en voedselbeleid uit. Meer concreet zal het overleg een actieplan over de omgang met stadslandbouw opmaken.

De installatievergadering vond plaats om maandag 27 januari. Het stadslandbouwoverleg telt vijftien vaste leden en enkele vertegenwoordigers van het stadsbestuur.

Bookmark and Share

Overleg Buurtcomités Kessel-Lo vindt gehoor bij Devlies en Robbeets

Een dertien’koppige’ delegatie van het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo uit het binnengebied tussen Diestsesteenweg, Martelarenlaan en Tiensesteenweg had op 27 januari een gesprek met de schepenen Devlies (CD&V) en Robbeets (Sp.a) en de stadsdiensten. De goede en minder goede kanten van de verdere ontwikkeling in het gebied van de Kop van Kessel-Lo kwamen aan bod. De schepenen en de stadsdiensten zijn bereid de verzuchtingen van de wijk te onderzoeken, wat de delegatieleden positief vinden.

De komst van het Park Belle Vue wordt toegejuicht en zo ook de beloofde inspraak. Daarnaast blijft de delegatie met gemengde gevoelens achter omtrent enkele knelpunten.

De verkeersafwikkeling in de wijk blijft zorgen baren: goed doordachte maatregelen en een globaal mobiliteitsplan moeten zorgen voor minder autoverkeer. Een lussensysteem kan het verkeer uit de wijk weren en terug naar de steenwegen leiden. Dit is een alternatief voor het fragmentair doorknippen van een aantal verbindingen. Verder moet de zone 30 met aangepaste straatinrichting en degelijke controles efficiënter afgedwongen worden. Toon Van den Brempt, woordvoerder van het Overleg Buurtcomités: “Dit alles kan de veiligheid en de leefbaarheid in de woonstraten sterk verbeteren.

De delegatie is tevreden over het opbouwende gesprek met het stadsbestuur. Het valt in goede aarde dat de stad de verkeersstromen opnieuw wil onderzoeken en de wijk daarbij inspraak belooft.

Het Overleg Buurtcomités zegt blij te zijn met de aanleg van Park Belle Vue, dat de dichte bebouwing en de recent ingeplante hoogbouw in de wijk moet compenseren. Minpunt is dat de stad in het park een 25 meter hoge woontoren wil inplanten. Dit is niet voorzien in het Ruimtelijk Structuurplan van Leuven. Dergelijke hoogbouw maakt het park bovendien een pak kleiner en schaadt de homogeniteit ervan.

Kessel-Lo heeft absoluut goede fietsverbindingen nodig, van oost naar west en van zuid naar noord. Het gevaarlijke kruispunt aan de Werkhuizenstraat zou op termijn aangepakt worden om het fietsveiliger te maken. De nieuwe parkweg (de zgn ventweg die langs de woningen aan het park komt) wordt een fietsstraat. De bestaande fietsbrug aan het station krijgt aan de kant van het Martelarenplein een befietsbare helling (weliswaar tot op de hoger gelegen esplanade). Allemaal maatregelen die het Overleg kunnen bekoren. De buurtcomités betreuren wel dat de fietstunnel onder de Tiensesteenweg om financiële redenen in de koelkast belandt. Ook de nieuwe fietsbrug naar het Provinciehuis blijft een eis.

Het overleg van buurtcomités verheugt er zich over dat het stadsbestuur het comité als gesprekspartner beschouwt. Toon Van den Brempt benadrukt nog: “Vanuit dit overleg kan de stad goed geïnformeerd blijven over wat bij de bewoners leeft. De wil om samen te werken aan goede oplossingen en er een maatschappelijk draagvlak voor te creëren, is er.

Het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo vertegenwoordigt 13 comités in een gebied van ruim 5.000 inwoners.


Mensentoren met mensentoorn

Bookmark and Share

Concert van Florilegium: España Siglo XVI

De renaissance betekende een culturele hoogbloei in heel Europa. Voor Spanje in het bijzonder is de periode een echte Gouden Eeuw: het land kwam tot een eenheid onder de Katholieke Koningen, die op hun beurt de grootouders waren van Keizer Karel V. En onder zijn zoon Filips beleefde Spanje zijn culturele hoogdagen: zijn paleis Escorial wordt gebouwd, Cervantes schrijft Don Quijote…

Muzikaal is de renaissance de tijd van de polyfonie, die ook in het zestiende-eeuwse Spanje tot een hoogtepunt komt. Componisten als Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero en Tomás Luis de Victoria bereiken in hun religieuze werken het niveau van hun Vlaamse en Italiaanse collega’s.

Daarnaast kent Spanje ook een rijke traditie van hoogstaande wereldlijke liederen, verzameld in verschillende liedboeken, de Cancionero’s.

Schitterende muziek dus voor kerk en koning, uitgevoerd door Kamerkoor Florilegium en het ensemble Loquinto, een blokfluitkwintet met een grote liefde voor oude muziek, en een bijhorend arsenaal van prachtige instrumenten.

Praktisch
Zaterdag 8 februari 2014 om 20 uur in zaal Ensemble van het STUK, Naamsestraat 96 in 3000 Leuven.
Kaarten: 10 € te bestellen via tickets@florilegium.be (gratis voor kinderen tot 16 jaar).
Meer info op www.florilegium.be.

Bookmark and Share

Gedichtendag. 7 plekken, 14 dichters.

Gedichtendag, hét jaarlijkse poëziefeest in Nederland en Vlaanderen, trekt de stad in. In Leuven ontdek je veertien dichters tijdens een poëtisch onderonsje langs vijf karakteristieke cafés en twee aantrekkelijke boekhandels. Als dat maar goed komt.

Naar goede gewoonte zorgen 30CC, Uitgeverij P en ditmaal ook Urban Woorden, ervoor dat je van een boeiend avondje uit kan genieten. Nergens moet je inkom betalen om (niet-)Leuvens dichterstalent te zien. Ga mee op stap en smul van poetry slam van de bovenste plank. Voer voor jong en oud.

ZEVEN PLEKKEN VOL POËZIE:

Op elke locatie gaan de dichters tweemaal aan de slag. Duur per sessie max. 30 minuten. Zo kan je makkelijk van de ene naar de andere locatie. Alle locaties bevinden zich op wandelafstand van elkaar. En als je wilt, mag je ook blijven hangen.

Bookmark and Share

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (les 5)

Eerst een dialoog: een tiental zinnen in het Nederlands. Daarna de vertaling in het Leuvens.

Drie (toog-)filosofen zitten samen in het café DE KROON en praten, in bijzijn van de bazin Lizzy, over het voortbestaan van het Leuvens dialect.

FELIX: Wat denkt gij, Teo, is het Leuvens volgens u een taal die zal verdwijnen?

TEO: Wel, als ge het mij vraagt, Felix, zou het goed kunnen zijn dat het Leuvens op een mooie dag helemaal verdwenen is. Wat denkt gij, Bert?

BERT: Helemaal verdwenen, dat weet ik nog zo niet. Maar jullie mogen van mij gerust aannemen dat het binnen vijftig jaar misschien niet meer zal gesproken worden zoals nu.

LIZZY: Als ik jullie zo bezig hoor, hé mannen, is de kans toch maar klein dat wij dat nog gaan beleven!

FELIX: Luister eens hier, mensen, als een taal niet meer gesproken wordt, dan is die taal dood, juist zoals bijvoorbeeld het Latijn. Dat spreekt men helemaal niet meer, juist nog een weinig, een klein beetje, in de kerk.

Tekst (gedeeltelijk) overgenomen van de cd ONS LEIVES uitgegeven in 2009 door DE ACADEMIE VOOR HET LEUVENS DIALECT vzw.

EN DAN NAA DE VERTOOLING IN ‘T LEIVES:

Droë (tueg-)filozoufe zitte soome in ‘t stamenei DE KRUEN en klappe, in prezènse van de boozin Lizzy, ouver et voetsbeston van et Leives dialekt.

FEI: Wa paasde goë, Fille, es et Leives volgens aa een tool die zal verdwoëne?

TEO: Wel, as ge ‘t moë vroogt, Fei, zaa ‘t geu kinne zoën dat et Leives up ne schuenen dag ieëlemoo verdweinen es. Wa paasde goë, Bêre?

BÊRE: Ieëlemoo verdweine, da weit ek nog zue ni. Moo goële meigt van moe gerist onneime dat et binnen fafteg joor mesjin nemieë zal gesprouke wedde gelak as naa.

LIZZY: As ek aale zue beizeg uer, ê manne, es de kans toch moo klaan da woële da nog gon meimooke!

FEI: Loistert es ie se, minse, as een tool nemieë gesprouke wed, dan es doë tool dued, zjust gelak as par eksempel, et Latoën. Da klappe ze ieëlemoo ne mieë, as zjust nog e klaa bekke, e fritske, in de kerk.

Tekst (vei e stikske) ouvergenoume van de cd ONS LEIVES oeëtgejeive in 2009 dei DEN AKADEMIE VAN ‘ T LEIVES DIALEKT vzw.

Bookmark and Share