10 jaar dorpscomite 3012WD van Wilsele-Dorp

10 jaar geleden stelden enkele dorpsbewoners voor om in Wilsele-Dorp een buurtcomité op te richten, dit naar aanleiding van het structuurplan Leuven, dat toen in opmaak was. In januari 2004 vond in zaal Pacem een volksraadpleging plaats en in maart 2004 werden werkgroepen opgestart om projecten aan te pakken die het leven in Wilsele-Dorp ten goede kunnen komen.

Dorpscomite 3012WD is een groep vrijwilligers die bereid zijn om een stukje van hun vrije tijd in te zetten voor een goed doel, namelijk het samenleven in Wilsele. Dorpscomite 3012WD droeg het voorbije jaren haar steentje bij aan verschillende initiatieven:

  • De werkgroep Sociaal – ondersteund door de immer enthousiaste buurtwerkster – verzorgt jaarlijks sociale activiteiten zoals het dorpsfeest ‘Wilsele Bruist’ in mei. Dit gebeurt sinds 2005 telkens op een andere locatie in het dorp in samenwerking met ettelijke andere verenigingen. De werkgroep verzorgt ook ‘Wilsele Gloeit’ met vuurkorven in februari en de voetbalwedstrijd in september in het Hagelandparkje. Tijdens deze jaarlijkse activiteiten wordt dankbaar gebruik gemaakt van de publieke buurtbarbeque. Tevens werken de vrijwilligers mee aan diverse sociaal vormende activiteiten, zoals het jaarlijkse Afrika filmfestival. Er werden ook zelf filmvoorstellingen georganiseerd en een uitwisselingsbezoek voor de bewoners aan de moskee Al Ihsaan.
  • De werkgroep Milieu zet zich in voor activiteiten gelinkt aan het milieu in de brede zin. Er is de jaarlijkse actie van ‘Wijk voor de fiets’ op de autoloze zondag. Er werden 2 denkavonden georganiseerd rond de toekomst van Wilsele in het kader van ‘Leuven Overmorgen’. Verder nog: de informatiestandjes op het dorpsfeest waar bewoners hun voorstellen konden achterlaten, enkele quizavonden, de organisatie van een  bloemenverdeelactie, de organisatie van 5 infoavonden over zuinig omgaan met energie, de samenaankoop van energiezuinige droogkasten, een kippenverdeelactie, enz.
    De groep volgt tevens actief milieuaangelegenheden op met impact op Wilsele en geeft adviezen aan de stad Leuven waarbij de focus vooral ligt op veilige fietstrajecten. De groep nam initiatieven in de hoop betere geluidsschermen te laten plaatsen langs de autosnelweg E314 en bekeek de mogelijke gevolgen van alternatieve vliegtuigroutes vanuit Zaventem tot boven Leuven.
    De werkgroep Milieu volgt ook de ontwikkelingen rond ‘Leuven Klimaatneutraal’ op.

De twee werkgroepen droegen hun steentje bij voor meer tastbare projecten ten voordele van het dorp, in het kader van ‘Kom Op Voor Je Wijk’ waarbij de stad Leuven projecten van de burger met raad en daad ondersteunt. Hierdoor werd onder meer de aanleg van het Hagelandparkje gerealiseerd, werden 60 bomen aangeplant en 4 extra zitbanken ingeplant met inscripties aangereikt door de inwoners.

Het tienjarig bestaan van Dorpscomite 3012WD zal gevierd worden tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie  in het buurtcentrum op vrijdag 24 januari 2014 om 20u. Tijd om even terug te blikken op de voorbije activiteiten en een vooruitblik te geven op de acties in 2014. Hierbij wil Dorpscomite 3012WD verder werken aan een leefbaar, milieu- en klimaatbewust dorp, als deel van stad Leuven, met veel aandacht voor de burger, met goede sociale contacten en een aangename leefomgeving.

Iedereen is van harte welkom om mee te vieren of zelf een handje uit de mouwen te steken bij één van de geplande acties.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.