Human Ecology/Ongehoord: Steenkoolgas in Limburg

Steenkoolgas in Limburg – cleantech of oude wijn in nieuwe zakken?

Het Australische energiebedrijf Dart Energy wil samen met de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) steenkoolgas ontginnen in de vroegere mijnstreek van Limburg. De Vlaamse regering leverde inmiddels een opsporingsvergunning af, waardoor ontginning een stapje dichterbij komt.

Voorstanders noemen steenkoolgas een relatief propere transitiebrandstof en menen dat de ontginning ervan kan bijdragen tot een economische heropleving van de getroffen provincie. Tegenstanders wijzen erop dat steenkoolgas een nieuwe generatie fossiele brandstoffen inluidt, terwijl we met de klimaatverandering op de achtergrond beter inzetten op energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en duurzame tewerkstelling. Bovendien stellen ze dat ontginning allerhande hinder, vervuiling en gezondheidsrisico’s inhoudt voor de omwonenden. Tijd voor een debat.

Wetenschappelijke inleiding door Prof. Rudy Swennen (KU Leuven)
Wat is steenkoolgas? Hoe wordt het ontgonnen? Wat is het aandeel ervan in de groei van niet-conventionele fossiele bronnen? Wat is de klimaatimpact ervan?

Gevolgd door een panelgesprek met

  • Robrecht Bothuyne (Vlaams Parlemenstlid CD&V)
  • Hermes Sanctorum (Vlaams Parlementslid Groen)
  • Bart Vercoutere (Directeur i-Cleantech Vlaanderen)

Moderator: Chris Jacobson (Argus Milieu)

Praktisch
maandag 3 februari 2014, 20u
STUK Auditorium, Naamsestraat 96, Leuven

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.