De stad, dat zijn wij! Met David Van Reybrouck e.a.

Steden vormen het ideale beleidsniveau om verregaande inspraak en participatie van de bevolking te organiseren. Overal ter wereld zien we hoe steden die handschoen opnemen en hun burgers trachten te betrekken en te consulteren. Uit de stadsmonitor blijkt dat ook in Leuven bijna de helft van de bevolking actief wenst betrokken te worden bij het beleid.

Om hierrond ideeën sprokkelen en na te gaan hoe onze stad in deze stappen vooruit kan zetten, organiseert David Dessers van Groen Leuven op zaterdag 8 februari om 14u een debatnamiddag in het Forum van M met: auteur David Van Reybrouck (van de bestseller Congo, een geschiedenis), auteur en politiek filosoof Matthias Lievens van het boek ‘De mythe van de groene economie’) en gemeenteraadslid Lies Corneillie. De gespreksnamiddag vindt plaats onder de slagzin: De stad, dat zijn wij!

David Van Reybrouck was ook de inspirator en bezieler van de G1000, een participatieproject waarbij 1000 willekeurige burgers betrokken waren. Tijdens het debat zullen zij samen met de aanwezigen ideeën verzamelen over hoe inspraak en participatie kan georganiseerd worden in onze stad.

De stad, dat zijn wij

 

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.