Archief voor 29 januari 2014

Overleg Buurtcomités Kessel-Lo vindt gehoor bij Devlies en Robbeets

Een dertien’koppige’ delegatie van het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo uit het binnengebied tussen Diestsesteenweg, Martelarenlaan en Tiensesteenweg had op 27 januari een gesprek met de schepenen Devlies (CD&V) en Robbeets (Sp.a) en de stadsdiensten. De goede en minder goede kanten van de verdere ontwikkeling in het gebied van de Kop van Kessel-Lo kwamen aan bod. De schepenen en de stadsdiensten zijn bereid de verzuchtingen van de wijk te onderzoeken, wat de delegatieleden positief vinden.

De komst van het Park Belle Vue wordt toegejuicht en zo ook de beloofde inspraak. Daarnaast blijft de delegatie met gemengde gevoelens achter omtrent enkele knelpunten.

De verkeersafwikkeling in de wijk blijft zorgen baren: goed doordachte maatregelen en een globaal mobiliteitsplan moeten zorgen voor minder autoverkeer. Een lussensysteem kan het verkeer uit de wijk weren en terug naar de steenwegen leiden. Dit is een alternatief voor het fragmentair doorknippen van een aantal verbindingen. Verder moet de zone 30 met aangepaste straatinrichting en degelijke controles efficiënter afgedwongen worden. Toon Van den Brempt, woordvoerder van het Overleg Buurtcomités: “Dit alles kan de veiligheid en de leefbaarheid in de woonstraten sterk verbeteren.

De delegatie is tevreden over het opbouwende gesprek met het stadsbestuur. Het valt in goede aarde dat de stad de verkeersstromen opnieuw wil onderzoeken en de wijk daarbij inspraak belooft.

Het Overleg Buurtcomités zegt blij te zijn met de aanleg van Park Belle Vue, dat de dichte bebouwing en de recent ingeplante hoogbouw in de wijk moet compenseren. Minpunt is dat de stad in het park een 25 meter hoge woontoren wil inplanten. Dit is niet voorzien in het Ruimtelijk Structuurplan van Leuven. Dergelijke hoogbouw maakt het park bovendien een pak kleiner en schaadt de homogeniteit ervan.

Kessel-Lo heeft absoluut goede fietsverbindingen nodig, van oost naar west en van zuid naar noord. Het gevaarlijke kruispunt aan de Werkhuizenstraat zou op termijn aangepakt worden om het fietsveiliger te maken. De nieuwe parkweg (de zgn ventweg die langs de woningen aan het park komt) wordt een fietsstraat. De bestaande fietsbrug aan het station krijgt aan de kant van het Martelarenplein een befietsbare helling (weliswaar tot op de hoger gelegen esplanade). Allemaal maatregelen die het Overleg kunnen bekoren. De buurtcomités betreuren wel dat de fietstunnel onder de Tiensesteenweg om financiële redenen in de koelkast belandt. Ook de nieuwe fietsbrug naar het Provinciehuis blijft een eis.

Het overleg van buurtcomités verheugt er zich over dat het stadsbestuur het comité als gesprekspartner beschouwt. Toon Van den Brempt benadrukt nog: “Vanuit dit overleg kan de stad goed geïnformeerd blijven over wat bij de bewoners leeft. De wil om samen te werken aan goede oplossingen en er een maatschappelijk draagvlak voor te creëren, is er.

Het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo vertegenwoordigt 13 comités in een gebied van ruim 5.000 inwoners.


Mensentoren met mensentoorn

Bookmark and Share

Concert van Florilegium: España Siglo XVI

De renaissance betekende een culturele hoogbloei in heel Europa. Voor Spanje in het bijzonder is de periode een echte Gouden Eeuw: het land kwam tot een eenheid onder de Katholieke Koningen, die op hun beurt de grootouders waren van Keizer Karel V. En onder zijn zoon Filips beleefde Spanje zijn culturele hoogdagen: zijn paleis Escorial wordt gebouwd, Cervantes schrijft Don Quijote…

Muzikaal is de renaissance de tijd van de polyfonie, die ook in het zestiende-eeuwse Spanje tot een hoogtepunt komt. Componisten als Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero en Tomás Luis de Victoria bereiken in hun religieuze werken het niveau van hun Vlaamse en Italiaanse collega’s.

Daarnaast kent Spanje ook een rijke traditie van hoogstaande wereldlijke liederen, verzameld in verschillende liedboeken, de Cancionero’s.

Schitterende muziek dus voor kerk en koning, uitgevoerd door Kamerkoor Florilegium en het ensemble Loquinto, een blokfluitkwintet met een grote liefde voor oude muziek, en een bijhorend arsenaal van prachtige instrumenten.

Praktisch
Zaterdag 8 februari 2014 om 20 uur in zaal Ensemble van het STUK, Naamsestraat 96 in 3000 Leuven.
Kaarten: 10 € te bestellen via tickets@florilegium.be (gratis voor kinderen tot 16 jaar).
Meer info op www.florilegium.be.

Bookmark and Share

Gedichtendag. 7 plekken, 14 dichters.

Gedichtendag, hét jaarlijkse poëziefeest in Nederland en Vlaanderen, trekt de stad in. In Leuven ontdek je veertien dichters tijdens een poëtisch onderonsje langs vijf karakteristieke cafés en twee aantrekkelijke boekhandels. Als dat maar goed komt.

Naar goede gewoonte zorgen 30CC, Uitgeverij P en ditmaal ook Urban Woorden, ervoor dat je van een boeiend avondje uit kan genieten. Nergens moet je inkom betalen om (niet-)Leuvens dichterstalent te zien. Ga mee op stap en smul van poetry slam van de bovenste plank. Voer voor jong en oud.

ZEVEN PLEKKEN VOL POËZIE:

Op elke locatie gaan de dichters tweemaal aan de slag. Duur per sessie max. 30 minuten. Zo kan je makkelijk van de ene naar de andere locatie. Alle locaties bevinden zich op wandelafstand van elkaar. En als je wilt, mag je ook blijven hangen.

Bookmark and Share

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (les 5)

Eerst een dialoog: een tiental zinnen in het Nederlands. Daarna de vertaling in het Leuvens.

Drie (toog-)filosofen zitten samen in het café DE KROON en praten, in bijzijn van de bazin Lizzy, over het voortbestaan van het Leuvens dialect.

FELIX: Wat denkt gij, Teo, is het Leuvens volgens u een taal die zal verdwijnen?

TEO: Wel, als ge het mij vraagt, Felix, zou het goed kunnen zijn dat het Leuvens op een mooie dag helemaal verdwenen is. Wat denkt gij, Bert?

BERT: Helemaal verdwenen, dat weet ik nog zo niet. Maar jullie mogen van mij gerust aannemen dat het binnen vijftig jaar misschien niet meer zal gesproken worden zoals nu.

LIZZY: Als ik jullie zo bezig hoor, hé mannen, is de kans toch maar klein dat wij dat nog gaan beleven!

FELIX: Luister eens hier, mensen, als een taal niet meer gesproken wordt, dan is die taal dood, juist zoals bijvoorbeeld het Latijn. Dat spreekt men helemaal niet meer, juist nog een weinig, een klein beetje, in de kerk.

Tekst (gedeeltelijk) overgenomen van de cd ONS LEIVES uitgegeven in 2009 door DE ACADEMIE VOOR HET LEUVENS DIALECT vzw.

EN DAN NAA DE VERTOOLING IN ‘T LEIVES:

Droë (tueg-)filozoufe zitte soome in ‘t stamenei DE KRUEN en klappe, in prezènse van de boozin Lizzy, ouver et voetsbeston van et Leives dialekt.

FEI: Wa paasde goë, Fille, es et Leives volgens aa een tool die zal verdwoëne?

TEO: Wel, as ge ‘t moë vroogt, Fei, zaa ‘t geu kinne zoën dat et Leives up ne schuenen dag ieëlemoo verdweinen es. Wa paasde goë, Bêre?

BÊRE: Ieëlemoo verdweine, da weit ek nog zue ni. Moo goële meigt van moe gerist onneime dat et binnen fafteg joor mesjin nemieë zal gesprouke wedde gelak as naa.

LIZZY: As ek aale zue beizeg uer, ê manne, es de kans toch moo klaan da woële da nog gon meimooke!

FEI: Loistert es ie se, minse, as een tool nemieë gesprouke wed, dan es doë tool dued, zjust gelak as par eksempel, et Latoën. Da klappe ze ieëlemoo ne mieë, as zjust nog e klaa bekke, e fritske, in de kerk.

Tekst (vei e stikske) ouvergenoume van de cd ONS LEIVES oeëtgejeive in 2009 dei DEN AKADEMIE VAN ‘ T LEIVES DIALEKT vzw.

Bookmark and Share

In the picture: Balk van Beel

Foto door Tom Uytterhoeven

Bookmark and Share