Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (les 5)

Eerst een dialoog: een tiental zinnen in het Nederlands. Daarna de vertaling in het Leuvens.

Drie (toog-)filosofen zitten samen in het café DE KROON en praten, in bijzijn van de bazin Lizzy, over het voortbestaan van het Leuvens dialect.

FELIX: Wat denkt gij, Teo, is het Leuvens volgens u een taal die zal verdwijnen?

TEO: Wel, als ge het mij vraagt, Felix, zou het goed kunnen zijn dat het Leuvens op een mooie dag helemaal verdwenen is. Wat denkt gij, Bert?

BERT: Helemaal verdwenen, dat weet ik nog zo niet. Maar jullie mogen van mij gerust aannemen dat het binnen vijftig jaar misschien niet meer zal gesproken worden zoals nu.

LIZZY: Als ik jullie zo bezig hoor, hé mannen, is de kans toch maar klein dat wij dat nog gaan beleven!

FELIX: Luister eens hier, mensen, als een taal niet meer gesproken wordt, dan is die taal dood, juist zoals bijvoorbeeld het Latijn. Dat spreekt men helemaal niet meer, juist nog een weinig, een klein beetje, in de kerk.

Tekst (gedeeltelijk) overgenomen van de cd ONS LEIVES uitgegeven in 2009 door DE ACADEMIE VOOR HET LEUVENS DIALECT vzw.

EN DAN NAA DE VERTOOLING IN ‘T LEIVES:

Droë (tueg-)filozoufe zitte soome in ‘t stamenei DE KRUEN en klappe, in prezènse van de boozin Lizzy, ouver et voetsbeston van et Leives dialekt.

FEI: Wa paasde goë, Fille, es et Leives volgens aa een tool die zal verdwoëne?

TEO: Wel, as ge ‘t moë vroogt, Fei, zaa ‘t geu kinne zoën dat et Leives up ne schuenen dag ieëlemoo verdweinen es. Wa paasde goë, Bêre?

BÊRE: Ieëlemoo verdweine, da weit ek nog zue ni. Moo goële meigt van moe gerist onneime dat et binnen fafteg joor mesjin nemieë zal gesprouke wedde gelak as naa.

LIZZY: As ek aale zue beizeg uer, ê manne, es de kans toch moo klaan da woële da nog gon meimooke!

FEI: Loistert es ie se, minse, as een tool nemieë gesprouke wed, dan es doë tool dued, zjust gelak as par eksempel, et Latoën. Da klappe ze ieëlemoo ne mieë, as zjust nog e klaa bekke, e fritske, in de kerk.

Tekst (vei e stikske) ouvergenoume van de cd ONS LEIVES oeëtgejeive in 2009 dei DEN AKADEMIE VAN ‘ T LEIVES DIALEKT vzw.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.