Leuven richt overlegorgaan voor stadslandbouw op

Onlangs richtte de stad Leuven een overlegplatform voor stadslandbouw op. Het stedelijke initiatief geeft een stem aan landbouwers, organisaties en experts die bezig zijn met landbouw en voedselvoorziening.

Het overlegorgaan bespreekt beleidsvoorstellen en kan zelf voorstellen en vragen voor het beleid formuleren. Onder andere het uitstippelen van een adequate landbouwstrategie, duurzame voedselproductie en landbouweducatie behoren tot de thema’s die op tafel liggen.

Het overlegorgaan adviseert het stadsbestuur bij landbouw- en voedselaangelegenheden. De adviezen zijn evenwel niet bindend. Op basis van de inzichten en expertise binnen het stadslandbouwoverleg, stippelt de stad een gedragen landbouw- en voedselbeleid uit. Meer concreet zal het overleg een actieplan over de omgang met stadslandbouw opmaken.

De installatievergadering vond plaats om maandag 27 januari. Het stadslandbouwoverleg telt vijftien vaste leden en enkele vertegenwoordigers van het stadsbestuur.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.