Plotse subsidie voor Leuvense kinderopvang: voorbode van een Vlaamse koerswijziging?

Ondanks het nijpende kinderopvangtekort, zou Leuven tot 2016 niet op bijkomende Vlaamse steun kunnen rekenen. Althans, zo was het voorzien in het beleid van Minister van welzijn Jo Vandeurzen. Toch maakt de minister nu een plotse opening: bij de verdeling van subsidies aan zelfstandige kinderopvanginitiatieven betoelaagt hij ook in Leuven 26 bestaande plaatsen die door de stad zelfstandig worden uitgebaat.

Schepen van sociale zaken Bieke Verlinden – die de minister aanhoudend aan de mouw trok – reageert verrast, maar opgetogen: ‘Omdat de stad die plaatsen tot nog toe zelf financierde, zien we de tegemoetkoming als een extra troef die we in overleg met de hele sector zullen inzetten.

De Vlaamse subsidie kadert in een uitbreidingsronde waarbij de minister zelfstandige opvang in het inkomstengerelateerde circuit tracht op te nemen om de bestaande opvangplaatsen zoveel mogelijk betaalbaar maken. Hierin kadert de recente toekenning van 26 plaatsen. In een tweede fase wil de minister ook bijkomende plaatsen verdelen in Vlaanderen. ‘Ook daarbij hopen we op steun voor Leuven’, zegt Verlinden. ‘Maar zoals het er nu voor staat, zal onze stad tot 2016 geen Vlaamse steun ontvangen voor broodnodige bijkomende opvangplaatsen.’

Kinderopvangdecreet
Met het nieuwe Vlaamse kinderopvangdecreet dat vanaf april in voege treedt, mikt Vlaanderen vooral op betaalbaarheid en kwaliteit. Via een overgangsfase tot 2018, wil de overheid meer eenheid creëren in een versnipperde sector. ‘Dat is een goede zaak’, stelt Verlinden. ‘Maar de aanpak die Vlaanderen voor ogen heeft, houdt geen rekening met de erg uiteenlopende behoeften van steden en gemeenten en brengt de beoogde betaalbaarheid net in het gedrang’.

Voorbode?
In Leuven hopen ze dan ook dat deze plotse subsidie de voorbode is van een Vlaams beleid dat rekening houdt met de alarmsignalen die de stad uitstuurde. ‘Ik ben blij dat onze noodkreten niet onopgemerkt zijn gebleven. Samen met de sector hopen we het acute kinderopvangprobleem in Leuven in de aandacht te houden. We zijn heel dankbaar voor de subsidie voor bestaande plaatsen, maar kijken ook uit naar steun voor bijkomende opvangplaatsen waarover heel binnenkort een Vlaamse beslissing valt,’ aldus Verlinden.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.