Archief voor 2 februari 2014

UNIZO Leuven vraagt afschaffing subsidie wonen-boven-winkels te herzien

De stad Leuven schafte vorige week de subsidie voor wonen boven winkels af. Deze succesvolle subsidie werd op vraag van UNIZO ingevoerd om leegstaande ruimten boven winkelpanden om te kunnen bouwen tot woningen. Sinds 2005 werden in het Leuvense kernwinkelgebied op die manier 375 nieuwe woonentiteiten gecreëerd, waarvan 178 appartementen en studio’s en 81 kamers. UNIZO vraagt een verlenging van deze subsidie, die in lijn ligt met het versterken van de woonfunctie in de binnenstad en de vermenging van functies (wonen, werken en winkelen) die de kern van een stad leefbaar maakt.

Deze subsidie is belangrijk omdat ze de panden die nu leeg staan of als stockageplaats dienen helpt om te bouwen naar woongelegenheid in het centrum van de stad. Bovendien verhoogt wonen boven winkels het veiligheidsgevoel na sluitingstijd in winkelstraten” aldus Dave Ons, voorzitter van UNIZO-Leuven.

Het stadsbestuur is van mening dat de subsidiëring overbodig geworden is omdat er momenteel in de leegstandsinventaris nog slechts 22 woonentiteiten opgenomen zijn als leegstaande entiteit boven winkels. UNIZO is het hier niet mee, eens want er kunnen per verdieping meerdere opslagplaatsen zijn waardoor waarschijnlijk meer dan 22 extra entiteiten gecreëerd kunnen worden. Indien het toch om slechts 22 appartementen zou gaan is de kost van deze subsidie erg beperkt waardoor deze niet geschrapt diende te worden. UNIZO vraagt daarom de herinvoering van de subsidie.

Wat denken jullie? Is de subsidie wonen-boven-winkels nog nuttig?

Bookmark and Share

Hertogensite krijgt nieuwe invulling

Door de verhuizing van de ziekenhuisfuncties van Sint-Pieter en Sint-Rafaël naar campus Gasthuisberg, kan de Hertogensite een nieuwe invulling krijgen. Het ontwerp van masterplan voor de site is klaar en wordt op 4 februari van 15 tot 21u voorgesteld tijdens een informatiemarkt.

De Hertogensite is de plek langs de Kapucijnenvoer, tussen de Brusselsestraat en de Minderbroedersstraat. Het is het derde project – naast Barbarahof en Janseniushof – dat de benedenstad nieuw leven moet inblazen.

In oktober 2013 informeerde de stad over de krachtlijnen van de herontwikkeling tijdens een eerste ‘Hertogensite op zondag’. Samen met de stad hebben de ontwerpers De Gregorio & partners en 360 Architecten in opdracht van de ontwikkelaar Resiterra ondertussen een ontwerp van masterplan gemaakt. Op dinsdag 4 februari toont de stad het ontwerp aan het grote publiek. Rijdens de informatiemarkt kan je de tentoonstelling over het ontwerp van masterplan bezoeken. Er zijn ook mensen van de stad aanwezig die vragen kunnen beantwoorden.

Om het ontwerp van masterplan tegen de zomer van 2014 uit te werken tot een definitief masterplan, zal de stad geïnteresseerde burgers betrekken. De stad werkte hiervoor een communicatie- en participatietraject uit.

Praktisch
Informatiemarkt op dinsdag 4 februari
tussen 15 en 21 uur
Kapel Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Bookmark and Share

Groen Leuven pleit voor een stedelijk warmtenet

Groen is voorstander van de uitbouw van een stedelijk warmtenet in Leuven. Daarbij gaat het over het grootschalig opwekken van warmte, of het aanwenden van restwarmte. Dat heeft duidelijke ecologische voordelen en past in een klimaatneutrale strategie. Als eerste stap moet een haalbaarheidsstudie worden opgemaakt op basis van een warmtekaart.

Een warmtenet is te vergelijken met een grootschalig systeem van centrale verwarming. Zo’n systeem kan bv. voor een groep huizen of appartementen warmte opwekken. De gebruikte techniek bepaalt daarbij hoe duurzaam die oplossing is. Zo biedt een techniek als warmtekrachtkoppeling voor stadsverwarming een milieuvoordeel tegenover individuele CV-ketels. Het kan ook gaan om het recupereren van restwarmte (bv. van een industrieel proces). Een distributiesysteem van geïsoleerde leidingen (met ook opslagcapaciteit) brengt dan de warmte tot bij de gebruikers.

Er zijn voor- en nadelen aan het systeem, maar het is alleszins duidelijk dat deze techniek in ons land op dit moment nog maar erg weinig gebruikt wordt, in vergelijking met andere EU-landen. In een stedelijke context, met een hoge dichtheid aan economische en woonfuncties, zijn er nog erg veel mogelijkheden voor moderne warmtenetten. Warmtenetten kunnen voor nieuwe (en bestaande) bebouwing erg nuttig zijn in het kader van het project Leuven Klimaatneutraal.

Bij het stadsbestuur circuleert het idee van een warmtenet blijkbaar al. In de wetenschappelijke studie bij het project Leuven Klimaatneutraal is regelmatig sprake van de optie warmtenetten. En sommige bedrijven maken zich nu al klaar voor een warmtenet. Zo is het project van ViRiX voor studentenhuisvesting zo geconcipieerd dat het kan aansluiten op een toekomstig warmtenet. Tijd dus om een stap vooruit te zetten.

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): “In Leuven zijn er al enkele voorbeelden van wat wij voorstellen. Bij Sint-Maartensdal is er een WKK-installatie. Er is een proefproject in voorbereiding van Vlario, om samen met Dijledal warmte uit rioolwater opnieuw te gebruiken. Maar wij willen meer dan een intentieverklaring, namelijk een grondig onderzoek naar welke plaats een stedelijk warmtenet kan innemen in de strategie voor Leuven Klimaatneutraal.”

David Dessers (gemeenteraadslid): “In de discussies tussen de partners van Leuven Klimaatneutraal 2013 is er al wel eens gesproken over een warmtenet, maar erg concreet is het allemaal nog niet. Met Groen maakten we een achtergronddossiertje, waarin de techniek wordt toegelicht. Wij stellen nu voor dat Leuven een haalbaarheidsstudie laat maken waarin het potentieel voor een warmtenet wordt onderzocht. De eerste stap daarvoor is het maken van een warmtekaart, die in beeld brengt waar enerzijds grote warmteproducenten zitten (die mogelijk restwarmte hebben) en anderzijds waar de warmtevraag geconcentreerd is. Op basis daarvan kan dan studiewerk gebeuren en kunnen bijkomende pilootprojecten worden opgestart.”

Wat denken jullie van dit voorstel van Groen? Een goed idee of eerder (verre) toekomstmuziek?

Bookmark and Share