UNIZO Leuven vraagt afschaffing subsidie wonen-boven-winkels te herzien

De stad Leuven schafte vorige week de subsidie voor wonen boven winkels af. Deze succesvolle subsidie werd op vraag van UNIZO ingevoerd om leegstaande ruimten boven winkelpanden om te kunnen bouwen tot woningen. Sinds 2005 werden in het Leuvense kernwinkelgebied op die manier 375 nieuwe woonentiteiten gecreëerd, waarvan 178 appartementen en studio’s en 81 kamers. UNIZO vraagt een verlenging van deze subsidie, die in lijn ligt met het versterken van de woonfunctie in de binnenstad en de vermenging van functies (wonen, werken en winkelen) die de kern van een stad leefbaar maakt.

Deze subsidie is belangrijk omdat ze de panden die nu leeg staan of als stockageplaats dienen helpt om te bouwen naar woongelegenheid in het centrum van de stad. Bovendien verhoogt wonen boven winkels het veiligheidsgevoel na sluitingstijd in winkelstraten” aldus Dave Ons, voorzitter van UNIZO-Leuven.

Het stadsbestuur is van mening dat de subsidiëring overbodig geworden is omdat er momenteel in de leegstandsinventaris nog slechts 22 woonentiteiten opgenomen zijn als leegstaande entiteit boven winkels. UNIZO is het hier niet mee, eens want er kunnen per verdieping meerdere opslagplaatsen zijn waardoor waarschijnlijk meer dan 22 extra entiteiten gecreëerd kunnen worden. Indien het toch om slechts 22 appartementen zou gaan is de kost van deze subsidie erg beperkt waardoor deze niet geschrapt diende te worden. UNIZO vraagt daarom de herinvoering van de subsidie.

Wat denken jullie? Is de subsidie wonen-boven-winkels nog nuttig?

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.