Leuvense persclub reikt 11de Hugo De Keyserprijs uit

De Hugo De Keyserprijs is een prijs die in 2003 door de Leuvense Persclub in het leven geroepen werd naar aanleiding van het overlijden van een Leuvense collega. De prijs is bedoeld voor mensen, groepen of initiatieven die het leven in Leuven aangenamer maken in de brede zin van het woord. Alle journalisten die regelmatig over Leuvense kwesties schrijven kunnen kandidaten voordragen en iedereen kan meestemmen om de laureaat aan te duiden. Er werden dit keer 6 projecten voorgedragen: SOS Blok van LOKO, het boek ‘Ik kom van ver’ van de Leuvense Integratiedienst, de facebookpagina’s Weleer en Leuvense Historische Weetjes, de Groendienst en Reinigingsdienst, Piknik Musik van de vzw café Congé en de Balk van Beel van Ertzberg. Naast de Hugo De Keyserprijs werd besloten deze keer ook een Jongeren Award uit te reiken. Een recordaantal van 23 journalisten bracht een stem uit.

Beslist werd de Hugo De Keyserprijs 2014 toe te kennen aan Weleer van Frederic Hecq en Leuvense Historische Weetjes van Pascal Lacroix, twee Facebookpagina’s die enorm tot de verbeelding van de Leuvenaar spreken en met respectievelijk 11.920 en 11.349 volgers ook zeer populair zijn. Beide initiatieven weten duidelijk verschillende geledingen van de Leuvense samenleving aan te spreken. Bij de oudere generatie ‘echte’ Leuvenaars spelen ze in op een nostalgisch gevoel, de jongste generaties geven ze een populair platform mee dat erfgoed en lokale geschiedenis zelden saai en altijd belangrijk zijn. De berichten en foto’s die op Weleer en Leuvense Historische Weetjes verschijnen, geven niet zelden aanleiding tot pittige discussies, warme pleidooien, het ophalen van een boel persoonlijke herinneringen en opstoten van ongebreidelde stedelijke trots.

De Jongeren Award gaat uit naar het project Piknik Musik van de vzw Café Congé, een initiatief dat tot dusver misschien nog niet de hele (ook de ‘oudere’) Leuvense bevolking heeft kunnen aanspreken, maar specifiek de groep twintigers en dertigers het leven in Leuven tijdens de zomer aangenamer maakt. Het concept is even simpel als subliem: een grootste picknick op een zondagmiddag in een van de Leuvense parken met op de achtergrond een streep zomerse muziek. De bezoeker kan zelf een picknick meebrengen of zich te goed doen aan het aanbod van enkele Leuvense delicatessenzaken. De dj’s zorgen met hun platenkeuze voor de juiste sfeer. Het initiatief bestaat al vijf jaar en organiseerde reeds 10 edities. Ze brengen mensen niet alleen met elkaar in contact maar ook met de stad en al haar verdoken plekjes groen. En dus moeten ‘hippe’ jongeren niet langer naar Brussel, Gent of Antwerpen om zich thuis te voelen.

De Leuvense Persclub geeft naast deze twee laureaten ook speciale vermeldingen aan twee genomineerden die in de eindstand een groot aantal stemmen haalden. Er is vooreerst de Groendienst en de Reinigingsdienst van de stad Leuven die geprezen wordt omwille van hun niet aflatende inspanningen om de stad ondanks alle vandalisme – zeker in de binnenstad – steeds opnieuw proper en groener te maken. Hun kandidatuur werd niet toevallig voorgedragen door een journalist uit de Tiensestraat die dagdagelijks de lokale ‘Sisyphussen’ bezig ziet. Ook het prachtige boek “Ik kom van ver” van de Leuvense Integratiedienst waarin 43 in Leuven woonachtige migrantenvrouwen hun verhaal vertellen verdient volgens de persclub een speciale vermelding. Het is een van de projecten waarmee de Integratiedienst discriminatie en negatieve beeldvorming rond migratie wil tegengaan. Het boek doet nadenken over de diensten die deze getalenteerde vrouwen aan de Leuvense gemeenschap kunnen en willen bieden, iets waar een aantal onder hen bijvoorbeeld wegens niet-erkenning van hun diploma’s in ons land echter niet de kans toe krijgen.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.