De Bib Leuven gaat nog meer digitaal

De stad Leuven presenteerde eind december het beleidsplan 2014-2019. Het beleidsplan van De Bib Leuven maakt daar integraal deel van uit. Van belang in dit (ver)nieuw(d)e beleid is het continueren van het concept belevenisbibliotheek, het accent op digitale ontwikkelingen en e-inclusie en het project Literair Leuven. Daarnaast ontsnapt ook de bibliotheek niet aan de realiteit van besparingen, desondanks blijven de filialen gevrijwaard. Een toelichting.

De Bib Leuven kan een mooi parcours voorleggen. Sinds de verhuis van de hoofdbibliotheek naar het gebouw Tweebronnen is de bibliotheek uitgegroeid tot een volwaardige belevenisbibliotheek. “Bezoekers kunnen hier voor de ‘gewone’ bibliotheekzaken terecht zoals het raadplegen en ontlenen van materialen en tegelijkertijd bieden we boeiende, leesgerichte activiteiten,” licht schepen van cultuur Denise Vandevoort toe. “Werkelijk alles in onze bibliotheek is gericht op het doen van fijne ontdekkingen: of het nu gaat om een straf boek, een toffe babbel met een onbekende of een lezing waarvan je dacht dat het niets voor jou was, hier beleef je het allemaal. Denk verder ook aan expo’s, boekenvoorstellingen, de jeugdboekenweek en de Bibliotheekweek. Of onze deelname aan projecten als Artefact van STUK en Leuven Jazz van 30CC. In 2014 pikken we ook in op stadsbrede projecten zoals de herdenking van WO I en het Vesaliusjaar. Een van de blikvangers is bijvoorbeeld de expo Ten Oorlog die in mei en juni onderdak vindt in de Leuvense hoofdbib.

Hoeksteen
Uiteraard is ook de Bib Leuven gevoelig voor de maatschappelijke tendensen. “ ‘Digibeet’ is in de bibliotheek geen vreemd woord, maar een dagelijkse praktijk,” zegt bibliothecaris Danie De Sadeleer. “We beschouwen het als een opdracht om hieraan te werken. Vandaar dat we zwaar inzetten op e-inclusie. Met initiatieven als de Digitale Week willen we iedereen vertrouwd maken met de mogelijkheden van de digitale media. We volgen bovendien de nieuwste digitale ontwikkelingen op de voet. In de loop van 2014 zal de Bib Leuven e-boeken aanbieden, samen met een overzicht aan nationale en internationale digitale kranten en tijdschriften.
Samen met de collega’s van 30CC slaan we daarnaast de handen in elkaar voor het uitstippelen van een gedragen literair beleid dat zich zal kristalliseren in het project Literair Leuven,” aldus nog De Sadeleer.

Filialen
Deze nieuwe en vooral de digitale ontwikkelingen in het biblandschap brengen uiteraard extra kosten met zich mee. Die sporen samen met de huidige conjunctuur die ook de Bib Leuven noopt tot besparingen,” pikt schepen van cultuur Denise Vandevoort in. “In Leuven kiezen we bewust voor het behoud van de drie filialen én de bibliobus. Ik heb daar echt voor geijverd. Deze keuze ligt immers in lijn met onze ambitie om binnen de hele cultuursector sterk de kaart van cultuurparticipatie te trekken. De nodige besparingen zullen worden opgevangen door enkele wijzigingen in de aan de bibklanten aangerekende kosten. Die zijn zeer bescheiden en vallen allemaal na te lezen in het nieuwe gebruikersreglement dat vanaf 1 maart van start gaat.

€ 6
De belangrijkste wijziging is de verhoging van het lidgeld naar € 6, de kostprijs van een cultuurbon, waardoor het biblidmaatschap binnen bereik van iedereen blijft. Voor kinderen en jongeren onder de 18 is een lidkaart nog steeds gratis. Daarnaast zijn er ook kleine wijzigingen aan de andere kosten, zoals boete- en reservatiekosten. Het leengeld voor dvd’s en cd’s blijft onveranderd, op € 0,50 per geleend werk, maar de uitleentermijn van speelfilms wordt verkort tot 2 weken. Het volledige overzicht van de nieuwe tarieven kan je nalezen op de website of in de flyers in de bib zelf.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.