Archief voor 7 februari 2014

Cie Tartaren organiseert thema-avond toegankelijkheid en participatie

Compagnie Tartaren lanceert ‘Steek eens een tandje bij’, een kort filmpje in eigen productie, met o.a. de Tartaren als acteurs en Roel Goyens als regisseur. Wat doe je als rolstoelgebruiker als je ergens, niet voor een gesloten deur, maar wel voor een te hoge trap staat?

Compagnie Tartaren vindt het nodig dat haar eigen ‘open theaterwerkplaats’ ook autonoom toegankelijk is voor mensen die minder mobiel zijn. Daarvoor zullen zij, in de ruimte die hiervoor in de nieuwbouw voorzien is, een platformlift laten installeren. Offertes aanvragen, subsidiemogelijkheden onderzoeken, giften verzamelen en sponsors zoeken… Compagnie Tartaren merkte dat de dingen niet zo makkelijk lopen als gehoopt. Ze grepen deze ervaringen aan om ze te verwerken in een kortfilm en organiseren een debat om het ruimere thema onder de aandacht te brengen.

Het debat van 10 februari gaat breder dan enkel fysieke drempels. Het gaat over participatie en toegankelijkheid in ruime zin.

Welke moeilijkheden ervaren mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie en mensen met een beperking wanneer ze willen deelnemen aan sociale en culturele activiteiten? Wat houdt hen tegen?
Is de drempel te hoog, de deur te smal? Is de trap er te veel aan? Het ticket te duur? Schrikt de taal van de informatie af?…
Wat gebeurt er om hieraan tegemoet te komen? Wat zijn de plannen? Wat kan je zelf doen?

Het debat wordt geleid door Goedele Devroy (vrt-journaliste). Nemen deel: Denise Vandevoort (Schepen van cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking), Brecht Provoost (voorzitter hidden city vzw toegankelijkheid handelzaken en participatie, OCMW-raadslid, rolstoelgebruiker), Mustafa Kör (pelgrimage op wielen van Opgrimbie naar De Panne, schrijver), Pieter Ghijsels (toerisme Vlaanderen, toegankelijk reizen, zelf rolstoelgebruiker), Ludo Bekker (architect a33), Eddy Gielis, (De Lijn, coördinator toegankelijkheid), Wim Oris (artistiek leider Compagnie Tartaren, Toni Vandenplas (Compagnie Tartaren, acteur).

Wie wil komen kijken, luisteren en eventueel actief mee debatteren, is welkom in OPEK op 10 februari 2014 om 20u. Na het debat wordt er een drankje aangeboden.

Bookmark and Share

Veto lanceert iPad app

Het Leuvense studentenweekblad Veto lanceert een app voor de iPad. Daarmee wil Veto, dat dit jaar zijn 40ste verjaardag viert, de studenten binnen en buiten Leuven nog beter bereiken. De Vetoapp werd ontwikkeld met de steun van appbedrijf Twipe en de krant De Standaard.

Op 10 februari lanceert het studentenblad Veto een app op de iPad. “De app werd ontwikkeld op het digitaal publishing platform van Twipe, en maakt gebruik van de technologie die eerder ook voor De Standaard werd ontwikkeld,” zegt Vetohoofdredacteur Jens Cardinaels. “Twipe ontwikkelde een app die helemaal aangepast is aan tablets. Daardoor garandeert de app een intuïtieve leeservaring. De lezer moet dus niet liggen scrollen en zoomen.

Veto in de nacht van zondag op maandag op je iPad
Met de app wil Veto de studenten nog beter bereiken. “Het is belangrijk om te digitaliseren. Het volstaat niet meer om alleen op papier uit te komen”, zegt
Cardinaels. “Studenten, professoren, journalisten, bewindvoerders die zich bezighouden met onderwijs en andere Vetolezers zullen voortaan in de nacht van zondag op maandag de nieuwe Veto aankrijgen op hun iPad. Zo zijn ze meteen aan het begin van de week mee met de studentenactualiteit. Ook studenten buiten Leuven, bijvoorbeeld die van de externe campussen van de KU Leuven, zullen Veto voortaan makkelijker kunnen lezen.

De nieuwe digitale stap heeft geen nadelen voor de papieren Veto. “Integendeel. Papier blijft voor ons enorm belangrijk. Dat blijkt uit het feit dat we in september overschakelden van een zwartwitdruk naar een volwaardige kleurendruk. Bovendien werd het aantal pagina’s dit jaar verhoogd van 16 per week naar 20 per week.

Veto digitaliseert al 10 jaar
De Vetoapp is een nieuwe stap in de digitalisering van Veto. Een tiental jaar geleden lanceerde Veto een nieuwssite waarop de integrale inhoud van de papieren krant verscheen. Sinds enkele jaren zet Veto nog meer in op online nieuws. “We maken daarbij maximaal gebruik van sociale media. Het aantal Facebookfans van de Veto is sinds september verdubbeld van 3.000 naar meer dan 6.100,” aldus Cardinaels. “De Vetoapp is een nieuwe, belangrijke stap.

App tot stand gekomen met de steun van Twipe en De Standaard
Het Leuvense technologie bedrijf Twipe ontwikkelde reeds in 2011 als eerste een app voor De Standaard die volledig aangepast is aan de mogelijkheden geboden door tablets. Dankzij de steun van beide bedrijven kan Veto op basis van deze technologie nu zijn iPad app aanbieden aan de Leuvense studenten.
De app is gratis te downloaden in de App Store van Apple. De kranten zijn elke week gratis te downloaden.

Bookmark and Share