Archief voor 12 februari 2014

In the moving picture: Patroonsfeest KU Leuven

De KU Leuven reikte op 3 februari 2014, tijdens haar Patroonsfeest, vier eredoctoraten uit aan specialisten die elk op hun eigen manier hebben bijgedragen tot het onderzoek en de visie omtrent armoede.

De eredoctoraten werden uitgereikt aan Mrs. Neera Adarkar, Professor Abhijit Vinayak Banerjee, Professor Sir Michael Marmot en Professor Fiona Stanley, AC.

Bookmark and Share

Extra werkingstoelagen voor Leuvense jeugdverenigingen

Dirk Vansina, schepen van jeugd : “de stad Leuven geeft 143.000 euro toelagen aan 51 Leuvense jeugdverenigingen. Dat is in totaal zo’n 10.000 euro meer dan verleden jaar. Hiermee wil de stad de werking van de Leuvense jeugdverenigingen ondersteunen.

In totaal zijn zo’n 5.300 Leuvense jongeren lid van een jeugdvereniging (voornamelijk chiro en scouts maar ook muziek- en kunstateliers, Rode Kruis-jongeren en zelfs een jeugdvereniging rond sterrenkunde). Daarnaast worden in een volgende subsidieronde toelagen toegekend voor investeringen aan jeugdlokalen. Jeugdverenigingen kunnen ook beroep doen op een projectfonds om concerten e.d. te organiseren. Ook voor kampvervoer worden subsidies toegekend.

15 Leuvense jeugdverenigingen werken aan alcohol en drugpreventie
Elk jaar stelt de Jeugddienst aan de Leuvense jeugdverenigingen een thema voor waarrond ze een gans jaar kunnen werken. Voor het werkjaar 2013-2014 koos de stad Leuven als thema “alcohol en drugpreventie” onder het motto “jeugdwerk Leuven is mijn drug!”.

Bedoeling is dat de jeugdverenigingen meer aandacht gaan besteden aan deze problematiek en er ook een eigen werking rond opzetten. We willen dat ze de jongeren in hun jeugdvereniging aanspreken op drug- en alcoholgebruik, er met hun leden afspraken rond maken en ook controleren of die afspraken worden nagekomen,” zegt schepen Dirk Vansina.

Als financiële stimulans krijgt elke jeugdvereniging die instapt een extra subsidie van € 500. De deelnemende jeugdwerkingen werken zelf rond dit thema activiteiten uit in hun jeugdvereniging of zetten een eigen beleid uit dat ze in hun jeugdvereniging willen implementeren.

Vijftien verenigingen stuurden hun plannen door. Hun aanpak is heel erg divers. Enkele jeugdwerkverenigingen brainstormen over een groot stadsspel om de leden tussen 12 en 18 jaar bewust te maken van de gevaren van overmatig alcohol- en druggebruik. Anderen organiseren een filmavond met nabespreking.Een aantal verenigingen staken de koppen samen en organiseren een anti-drugsfeestje (met speciale drankkaarten die feestvierders verplichten om water te drinken tussen de pintjes).

Het project is eind oktober van start gegaan met een lezing van ‘Drugstories’ voor leiders van jeugdwerkingen. Hier kwamen geloofwaardige en herkenbare verhalen aan bod, die informeren, doen nadenken en de jongeren waarschuwen voor onverantwoord omgaan met drugs. Dankzij een interactieve presentatie met film, foto’s en verhalen over eigen ervaringen, werden drugs meer bespreekbaar.

Bookmark and Share

Like Leuven zoekt ambassadeurs

Woon jij in Leuven, werk je voor een organisatie uit Leuven? Wil je graag jouw visie op Leuven delen, jouw organisatie voorstellen, evenementen onder de aandacht brengen of leuke nieuwtjes en tips delen? Kortom, wil je een ambassadeur worden van Leuven?
Dan ben jij of je organisatie misschien een toekomstige stadsfacebooker! Een school, een klas, een buurtcomité, een culturele organisatie, een straat, een sportclub, een groep bewoners van een woonzorgcentrum maar ook een beginnend ondernemer, een Leuvense sporter, … kunnen stadsfacebooker zijn!

Like Leuven
Zeven jonge Leuvense politici van sp.a en CD&V slaan de handen in elkaar en starten met het project Like Leuven: “Elke facebooker krijgt 4 weken de pagina Like Leuven ter beschikking. Inwoners leren hun stad en organisaties beter kennen en organisaties kunnen hun activiteiten onder een breder publiek bekend maken. We hopen dat de stad Leuven op termijn mee op de kar springt en de facebooker onder haar vleugels neemt.”

Het idee is gestoeld op dat van de Stadsambassadeurs. Sinds 2006 duidt Leuven om de 2 jaar een culturele ambassadeur van de stad aan. Deze krijgt 2 jaar de tijd om binnen zijn/haar discipline initiatieven te ontwikkelen samen met de Leuvenaars! Het zevental wil dit ambassadeurschap uitbreiden naar Leuvenaars en Leuvense organisaties. Hoe meer Leuvense ambassadeurs om de inwoners en stad in de kijker te zetten, hoe beter klinkt het. De keuze voor Facebook is simpel: het is een relatief toegankelijk medium en heeft een groot bereik.

Kandidaat?
Het initiatief start voor de zomervakantie. Een aantal organisaties hebben zich al opgegeven. De initiatiefnemers zoeken echter nog veel meer toekomstige facebookers. Iedereen kan stadsfacebooker worden en over verschillende interesses en leeftijden heen Leuvenaars hun stad helpen ontdekken en exploreren. Leuven blijft een verrassende stad op mensenmaat!

Voor meer info over het indienen van kandidaturen kan je terecht op: LikeLeuven@gmail.com of www.facebook.com/likeleuven.

De initiatiefnemers zijn Mich De Winter (gemeenteraadslid sp.a Leuven) / Heleen Witdouck (OCMW-raadslid CD&V Leuven) / William Trappeniers ( Bestuurslid sp.a Leuven) / Mieke Van Neer (Bestuurslid sp.a Leuven) / Brecht Provoost (OCMW-raadslid sp.a Leuven) / Thijs Van Den Brande (ondervoorzitter CD&V-jongeren) & An Vandecasteele (voorzitter CD&V-jongeren).

Bookmark and Share