Extra werkingstoelagen voor Leuvense jeugdverenigingen

Dirk Vansina, schepen van jeugd : “de stad Leuven geeft 143.000 euro toelagen aan 51 Leuvense jeugdverenigingen. Dat is in totaal zo’n 10.000 euro meer dan verleden jaar. Hiermee wil de stad de werking van de Leuvense jeugdverenigingen ondersteunen.

In totaal zijn zo’n 5.300 Leuvense jongeren lid van een jeugdvereniging (voornamelijk chiro en scouts maar ook muziek- en kunstateliers, Rode Kruis-jongeren en zelfs een jeugdvereniging rond sterrenkunde). Daarnaast worden in een volgende subsidieronde toelagen toegekend voor investeringen aan jeugdlokalen. Jeugdverenigingen kunnen ook beroep doen op een projectfonds om concerten e.d. te organiseren. Ook voor kampvervoer worden subsidies toegekend.

15 Leuvense jeugdverenigingen werken aan alcohol en drugpreventie
Elk jaar stelt de Jeugddienst aan de Leuvense jeugdverenigingen een thema voor waarrond ze een gans jaar kunnen werken. Voor het werkjaar 2013-2014 koos de stad Leuven als thema “alcohol en drugpreventie” onder het motto “jeugdwerk Leuven is mijn drug!”.

Bedoeling is dat de jeugdverenigingen meer aandacht gaan besteden aan deze problematiek en er ook een eigen werking rond opzetten. We willen dat ze de jongeren in hun jeugdvereniging aanspreken op drug- en alcoholgebruik, er met hun leden afspraken rond maken en ook controleren of die afspraken worden nagekomen,” zegt schepen Dirk Vansina.

Als financiële stimulans krijgt elke jeugdvereniging die instapt een extra subsidie van € 500. De deelnemende jeugdwerkingen werken zelf rond dit thema activiteiten uit in hun jeugdvereniging of zetten een eigen beleid uit dat ze in hun jeugdvereniging willen implementeren.

Vijftien verenigingen stuurden hun plannen door. Hun aanpak is heel erg divers. Enkele jeugdwerkverenigingen brainstormen over een groot stadsspel om de leden tussen 12 en 18 jaar bewust te maken van de gevaren van overmatig alcohol- en druggebruik. Anderen organiseren een filmavond met nabespreking.Een aantal verenigingen staken de koppen samen en organiseren een anti-drugsfeestje (met speciale drankkaarten die feestvierders verplichten om water te drinken tussen de pintjes).

Het project is eind oktober van start gegaan met een lezing van ‘Drugstories’ voor leiders van jeugdwerkingen. Hier kwamen geloofwaardige en herkenbare verhalen aan bod, die informeren, doen nadenken en de jongeren waarschuwen voor onverantwoord omgaan met drugs. Dankzij een interactieve presentatie met film, foto’s en verhalen over eigen ervaringen, werden drugs meer bespreekbaar.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.