Samenaankoop toestel geluidsmeting

Voor de implementatie van de nieuwe geluidsnormen voor muziek werd in juni vorig jaar het gecoördineerd politiereglement van Leuven aangepast. Jullie herinneren je ongetwijfeld nog dat dit met de nodige commotie gepaard ging. Sindsdien is de stad gestart met de verdere uitwerking en dit in samenwerking met de horeca via een formeel overleg. Recent werd in dit horecaoverleg een beslissing genomen omtrent het geluidmeetsysteem.

Het uitgangspunt van dit horecaoverleg is dat het tegengaan van geluidsoverlast en het vermijden van gehoorschade door elektronisch versterkte muziek een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van alle betrokken actoren, en een onderdeel van een ruimer beleid inzake bestrijding van geluidsoverlast (naast elektronisch versterkte muziek, ook geluidsoverlast op straat, bij kotfuiven, …) in de stad Leuven.

Een 80-tal horecazaken zal een aangeduid meetsysteem dienen te installeren dat de geluidswaarden zowel meet, registreert als toelaat om de meetdata continu door te sturen om ze van op afstand centraal te kunnen monitoren.

Het lastenboek voor de openbare aanbesteding van dit toestel werd opgesteld rekening houdend met de wettelijke vereisten en met de input van de horeca en verschillende deskundigen. Na goedkeuring hiervan op de gemeenteraad kan de aanbestedingsprocedure starten.

Tussen de horeca en de stad werd een kostenverdeling afgesproken die werd vastgelegd in het lastenboek.

Indien alles vlot verloopt, is er voor de zomer duidelijkheid over de kostprijs van het meetsysteem. Er volgt dan een uitgebreide informatieronde voor alle betrokken horecazaken.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.