Archief voor 19 februari 2014

Ook Leuven is geen eiland

eiland
In ruim 130 gemeenten ging vandaag de 11.11.11-verkiezingscampagne van start. Via opvallende verkiezingsborden wil de Noord-Zuidbeweging kandidaat politici dringend aanmanen het debat ook over internationale thema’s te laten gaan. Ook 11.11.11 Leuven doet mee aan de verkiezingsstrijd met borden op de Geldenaaksebaan, de Naamsesteenweg en de Sint-Jansbergsesteenweg. Gisteren nog mysterieus met enkel de partijvoorzitters in hawaïhemd, vandaag ook met dringende boodschap: België is geen eiland. De wereldproblemen zijn ook de onze.

geeneiland_Geldenaaksebaan

Over minder dan 100 dagen is het zover. Ook in onze gemeente zullen we dan kunnen kiezen voor nieuwe Vlaamse, Belgische en Europese volksvertegenwoordigers. De moeder aller verkiezingen, zegt men, en daar wil 11.11.11 expliciet een extra stem in brengen.

De koepel van de Vlaamse noord-zuidbeweging, die de krachten bundelt van 60 organisaties en 20.000 vrijwilligers, lanceerde daarom uitzonderlijk een verkiezingscampagne. Op 173 borden in 130 gemeenten verschenen eerst de beelden van partijvoorzitters in hawaïhemd, vanmorgen werden die beelden overplakt met de slogan België is geen eiland – De wereldproblemen zijn ook de onze. Ook 11.11.11-Leuven zet zijn schouders onder deze campagne en plaatste mysterieuze borden op de Geldenaaksebaan, de Naamsesteenweg en de Sint-Jansbergsesteenweg.

11.11.11 vraagt uitdrukkelijk aandacht voor het internationale beleid, omdat ze vrezen dat dit te weinig aanwezig zal zijn in de politieke debatten. 11.11.11 zoekt dappere en vooruitkijkende politici in alle partijen. Politici die het volledige verhaal durven vertellen, durven uitleggen waar de echte knelpunten zitten. Debatten over klimaat, migratie, falende banken en internationale solidariteit verdienen de volle politieke aandacht. Niet alleen omdat ze verschrikkelijke effecten kunnen hebben in ontwikkelingslanden (waar wij actief zijn), maar ook hier.

Zo is de impact van de klimaatsverandering extra voelbaar in ontwikkelingslanden, met jaarlijks 300.000 doden. Maar ook Europa zal niet gespaard worden als we niet drastisch het roer omgooien. Ook geldstromen stoppen niet aan de grenzen. Jaarlijks onttrekken belastingparadijzen tussen 550 en 1.000 miljard dollar aan kapitaal uit ontwikkelingslanden, die daardoor 50 miljard dollar aan belastingen verliezen. Ook ons kosten zulke constructies geld, waardoor ook wij inkomsten missen. Hoe lossen we dat op? Daar hebben we nationale én internationale antwoorden voor nodig.

11.11.11 lanceerde daarom deze campagne en vroeg lokale afdelingen er mee de schouders onder te zetten. Ook 11.11.11-Leuven deed dat met volle overtuiging. Daarom roepen ze samen met 11.11.11 mensen op om via www.geeneiland.be een virtuele kaart aan de voorzitters in hawaïhemd te sturen. “Hoe meer mensen laten merken dat ook zij dit debat willen, hoe groter de kans dat er effectief iets verandert,” aldus 11.11.11.

Bookmark and Share

Verdeling 4 miljoen euro voor uitbreiding Leuvens basisonderwijs

In december 2013 gaf de Vlaamse regering 4 miljoen euro aan het Leuvense basisonderwijs om de infrastructuur uit te breiden. De middelen zijn heel welkom, want uit een recente studie bleek dat er dringend nood is aan een capaciteitsverhoging. Een lokale taskforce verdeelt de middelen over de verschillende scholen.

Leuven is een snel groeiende stad. Tegen 2030 verwacht ze 10.000 extra inwoners. Daarbij horen kinderen die basisonderwijs volgen.

Als er geen uitbreiding zou komen, wordt de optimale bezettingsgraad in de kleuterscholen overschreden in 2019. Alle kleuters zullen nog wel een plaatsje in een Leuvense kleuterschool hebben, maar heel wat kleuters zullen niet terecht kunnen in de schoolzone van hun keuze. Dat geldt vooral in de Leuvense binnenstad, maar ook in Kessel-Lo en Heverlee.

Ook wat betreft de lagere scholen wordt de maximale capaciteit voor gans Leuven vermoedelijk niet overschreden. De optimale capaciteit doet dat wel in 2024. Als er geen uitbreiding zou komen, zullen niet alle lagereschoolkinderen een plaats vinden in de schoolzone van hun keuze.

Capaciteit in kaart
De stad richtte in 2011 een taskforce – met vertegenwoordigers van alle Leuvense basisscholen onder regie van de stad – op om de capaciteitsproblemen in het basisonderwijs in kaart te brengen en aan te pakken. De taskforce onderzocht in 2013 in welke schoolzones de nood aan uitbreiding het hoogste is. De resultaten van die studie werden samen met de uitbreidingsdossiers van Leuvense basisscholen naar de Vlaamse regering gestuurd. De Vlaamse regering hield rekening met de Leuvense vragen en kende 4 miljoen euro toe voor de uitbreiding van de infrastructuur van het Leuvense basisonderwijs.

Verdeling van de middelen

De lokale taskforce verdeelde de middelen als volgt over de verschillende basisscholen van de verschillende onderwijsnetten:

  • Sint-Jansschool Leuven: 70.000,00 €
  • Pee&Nel Leuven: 562.696,53 €
  • Sint-Norbertus Heverlee: 110.770,48 €
  • Vrije Basisschool Vlierbeek – Liemingenstraat, Kessel-Lo: 418.805,34 €
  • Vrije Basisschool Boven-Lo, Kessel-Lo: 311.600,24 €
  • Vrije Basisschool Boven-Lo – De Zonnebloem, Kessel-Lo: 2.526.127,42

370 + 240 extra plaatsen
De uitbreidingsprojecten van de scholen zorgen samen voor 370 extra plaatsen in het Leuvense basisonderwijs: 133 in het kleuteronderwijs en 237 in het lager onderwijs. De stad plant bovendien de bouw van een nieuwe basisschool aan de Vaartkom, goed voor nog eens 96 extra plaatsen in het kleuteronderwijs en 144 in het lager onderwijs in de binnenstad.

Mohamed Ridouani, schepen van onderwijs: ‘Dankzij deze uitbreidingsprojecten kunnen we de nood aan extra plaatsen lenigen en kunnen Leuvense leerlingen naar een school waarin de klasjes beheersbaar zijn qua leerlingenaantal en met een kwaliteitsvolle infrastructuur in de schoolzone van hun keuze. Deze middelen zijn een belangrijke stap voorwaarts. We blijven de situatie samen met de scholen opvolgen zodat we indien nodig nog bijkomende middelen kunnen aanvragen.’

Bookmark and Share

‘No Credit, Game Over’ maakt jongeren bewust van schulden en armoede

Schulden en armoede bij jongeren: het zijn actuele thema’s. Kennen jongeren de waarde van geld? Wat als ze in de schulden geraken? Met ‘No Credit, Game Over’ maakt mijnLeuven jongeren bewust van deze thema’s en wapent hen tegen de valkuilen van de consumptiemaatschappij.

Van 24 tot 28 februari 2014 organiseert mijnLeuven ‘No Credit, Game Over’. In samenwerking met EW32 brengt mijnLeuven 200 jongeren van Leuvense scholen en jongerenwerkingen met een digitaal stadsspel in beweging rond het thema “schulden”. Gewapend met smartphones en camera’s banen de jongeren zich een weg door de stad in een poging de schulden van hun personage af te lossen. De jongeren spreken zelf verschillende instanties en organisaties (VDAB, JAC, OCMW, mutualiteiten, vakbonden, banken …) aan om een praktische oplossing te vinden voor hun financiële problemen.

Tijdens hun tocht door de stad zijn het de jongeren zelf die de beslissingen nemen. In een nabespreking evalueren ze samen hun gedrag en beslissingen. Dat brengt een belangrijke dialoog op gang, die ook een eerste aanzet is naar meer zelfstandigheid en weerbaarheid.

EW32 is een jonge vzw die jongeren en educatie door digitale media centraal zet.

Bookmark and Share

Groen Leuven pleit voor een tijdelijke randparking aan de Vaartzone

Groen is voorstander van de uitbouw van een tijdelijke randparking in de Vaartzone, op een van de verlaten terreinen daar. Op die manier kunnen mensen overstappen op het openbaar vervoer en kan er een antwoord geboden worden aan de huidige parkeerproblemen op de Kolonel Begaultlaan.

Op dit moment is er in de Vaartzone, onder meer door de aan de gang zijnde werken, een tekort aan randparkeergelegenheid. Als gevolg daarvan wordt er langdurig geparkeerd langsheen de Kolonel Begaultlaan. Dit is nadelig voor de plaatselijke KMO’s en winkels. In deze zone is er geen openbaar vervoer voorzien.

Groen stelt voor om een tijdelijke Park-and-Ride (P+R) te voorzien in de Vaartzone, op een van de verlaten terreinen. Door dat te doen op een plaats waar wel een aansluiting op het openbaar vervoer is, kunnen de huidige parkeerproblemen worden verlicht, en kunnen meer bezoekers ervan overtuigd worden hun auto aan de rand van de stad te laten staan.

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): “Gezien de werken aan het Engels Plein is er in de Vaartzone nood aan tijdelijke parking. Via de E314 komen heel wat mensen die werken in Leuven aan in de Vaartzone en zoeken daar een tijdelijke parkeerplaats om hun plooifiets of het openbaar vervoer te nemen en zo hun eindbestemming te bereiken. Er zijn volgens ons mogelijkheden om tijdelijk een randparking te voorzien. Heel wat terreinen staan momenteel leeg of zijn niet in gebruik, zoals bv. het terrein van het voormalige Indaver dat al dienst heeft gedaan voor een tijdelijke opvang van een warenhuis. Dit terrein heeft het voordeel dat het al geasfalteerd is en ingedeeld in parkeerplaatsen. Het tweede voordeel is dat er openbaar vervoer beschikbaar is. De lijnen 630, 335, 334 en 333 bedienen de Aarschotsesteenweg op frequente tijdstippen. Aan deze bushalte stoppen lijn 333 Tremelo-Leuven (1 per uur), lijn 334 Aarschot-Leuven (enkel spitsbediening), lijn 335 Aarschot-Leuven (1 per uur) en lijn 630 Haasrode-Remy (2 per uur, in de spits 3 à 4 per uur).

Wat is jullie mening over dit voorstel? Een goed idee om het parkeerprobleem op de Kolonel Begaultlaan aan te pakken?

Bookmark and Share