‘No Credit, Game Over’ maakt jongeren bewust van schulden en armoede

Schulden en armoede bij jongeren: het zijn actuele thema’s. Kennen jongeren de waarde van geld? Wat als ze in de schulden geraken? Met ‘No Credit, Game Over’ maakt mijnLeuven jongeren bewust van deze thema’s en wapent hen tegen de valkuilen van de consumptiemaatschappij.

Van 24 tot 28 februari 2014 organiseert mijnLeuven ‘No Credit, Game Over’. In samenwerking met EW32 brengt mijnLeuven 200 jongeren van Leuvense scholen en jongerenwerkingen met een digitaal stadsspel in beweging rond het thema “schulden”. Gewapend met smartphones en camera’s banen de jongeren zich een weg door de stad in een poging de schulden van hun personage af te lossen. De jongeren spreken zelf verschillende instanties en organisaties (VDAB, JAC, OCMW, mutualiteiten, vakbonden, banken …) aan om een praktische oplossing te vinden voor hun financiële problemen.

Tijdens hun tocht door de stad zijn het de jongeren zelf die de beslissingen nemen. In een nabespreking evalueren ze samen hun gedrag en beslissingen. Dat brengt een belangrijke dialoog op gang, die ook een eerste aanzet is naar meer zelfstandigheid en weerbaarheid.

EW32 is een jonge vzw die jongeren en educatie door digitale media centraal zet.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.