Stadsarchief Leuven ontvangt € 95.000 steun voor ‘Itinera Nova’


In 2009 startte het stadsarchief van Leuven met het project Itinera Nova. Een equipe vrijwilligers helpt sindsdien om de ruim 1.100 registers van de Leuvense schepenbank online ter beschikking te stellen in de vorm van digitale beelden en transcripties. Afgelopen maand kreeg het stadsarchief het heuglijke nieuws dat het fonds Inbev-Baillet Latour bereid was het project financieel te steunen, zodat de toekomst van Itinera Nova voorlopig gevrijwaard kan worden.

De stad Leuven bewaart in haar archief een unieke reeks schepenbankregisters (met daarin akten met vonnissen van de schepenen en overeenkomsten tussen de inwoners van het vroegere hertogdom Brabant), bewaard sinds 1362. Deze meer dan 1.100 registers worden met engelengeduld ingescand door enkele ondertussen gespecialiseerde vrijwilligers, om de beelden later online te plaatsen. Tegelijkertijd engageert een alsmaar grotere groep (van momenteel ruim 50 vrijwilligers) zich ook om de akten te ontcijferen en in modern machineschrift om te zetten. Vandaag is ongeveer de helft van de registers integraal gedigitaliseerd en staan er meer dan 15.000 getranscribeerde akten voor iedereen online ter beschikking.

Oscar
Om al zijn vrijwilligers in de bloemetjes te zetten, organiseerde het stadsarchief een Oscaruitreiking. Schepen van cultuur Denise Vandevoort formuleerde het als volgt: “Omdat we als stadsbestuur en vanuit ons stadsarchief heel veel waardering hebben voor de inspanning die elk van deze vrijwilligers vanuit een persoonlijk engagement en met inzet van eigen tijd levert, willen we ze verrassen met een heel persoonlijk dankuwel: een Oscar uitgereikt door onze burgemeester.

Oscar is een systeem dat enkele jaren geleden in Vlaanderen werd ontwikkeld om een vorm van formele erkenning te geven aan de competenties die vrijwilligers opbouwen terwijl ze zich belangeloos inzetten voor allerlei maatschappelijke doelen. Deze competenties kunnen nadien verzilverd worden, bijvoorbeeld bij een sollicitatiegesprek.

Investering
Dat deze vrijwilligers letterlijk van onschatbare waarde zijn voor het hele project, bewijst het feit dat dankzij hen nieuwe aanzienlijke externe ondersteuning is gevonden. Stadsarchivaris Marika Ceunen: “Het Fonds Inbev-Baillet Latour schenkt ons de mooie som van € 95.000 voor een periode van drie jaar. Dat bedrag zal deels gebruikt worden om beschadigde registers te laten restaureren alvorens we ze digitaliseren. Een ander en groot deel van de middelen zetten we in om een technische partner te engageren voor het ondersteunen, updaten en verbeteren van de website en software. Daarmee maken de vrijwilligers hun transcripties van afzonderlijke akten online en kunnen de digitale beelden van de schepenbankregisters en de gemaakte transcripties door iedereen geraadpleegd worden. Tenslotte wenden we ook een stukje van deze middelen aan voor de ondersteuning van de vrijwilligerswerking en voor de publiekswerking van Itinera Nova. Zo zullen onze vrijwilligers dit jaar tijdens Erfgoeddag op 27 april een open-archiefdag organiseren, waarbij ze het schepenbankproject toelichten en hun eigen manier van meewerken demonstreren.

Met dergelijke projecten, zoals ook de publicatiereeks ‘Claves scabinorum’, wil het stadsarchief het historische belang van de Leuvense schepenbank en zijn archief voor een ruim publiek duiden en illustreren.

Ambitie
Het project Itinera Nova kon destijds opgestart worden dankzij een omvangrijke subsidie vanuit de Vlaamse Gemeenschap. Nu het stadsarchief nieuwe middelen ter beschikking heeft, is de ambitie groot. Marika Ceunen: “Samen met onze vrijwilligers engageren we ons om tegen eind 2016 alle 1.128 schepenbankregisters integraal te digitaliseren en online te zetten. Daarnaast zal dan een veelvoud van de huidige 15.000 akten getranscribeerd en eveneens online ontsloten zijn. Het digitaliseren van de meest omvangrijke archiefbron uit het Leuvens stadsarchief zal daarmee op amper 8 jaar voltooid zijn. Voor de verdere inhoudelijke ontsluiting blijven we rekenen op de enthousiaste inzet van onze vrijwilligers.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.