Internationale Vrouwendag Leuven 2014

De Internationale Vrouwendag is een actiedag die elk jaar op 8 maart wordt georganiseerd door vrouwenbewegingen over de hele wereld. De Internationale Vrouwendag werd in het leven geroepen door Clara Zetkin op de internationale vrouwenconferentie in Kopenhagen in 1910. Hoewel de aanleiding voor de organisatie van de Internationale Vrouwendag oorspronkelijk de massale staking was van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie voor een achturige werkdag, betere omstandigheden en kiesrecht, stond toch vooral de strijd voor algemeen kiesrecht centraal.

De volgende jaren werden in een groeiend aantal landen steeds meer demonstraties en vergaderingen gehouden in verband met gelijke rechten voor vrouwen. Toch kwam er door de Eerste Wereldoorlog een einde aan dit gebruik. Na de Eerste Wereldoorlog en door de opleving van de feministische beweging in de jaren zestig kwam de belangstelling voor de organisatie van een Internationale Vrouwendag weer op gang. Door deze opleving in de jaren zestig werd in de jaren zeventig opnieuw meer aandacht besteed aan een Internationale Vrouwendag. Zo is 8 maart in een aantal socialistische landen uitgeroepen tot een officiële feestdag. Bovendien werd ook 8 maart erkend als officiële feestdag door de Verenigde Naties.

In 1911 werd de Vrouwendag voor het eerst internationaal gevierd. In België wordt de Internationale Vrouwendag sinds 1971 gevierd op 11 november, met uitzondering van 2005 toen de viering plaatsvond op 16 oktober. In 2003 heeft Senator Fatma Pehlivan (Sp.a) een wetsvoorstel ingediend om ook in België 8 maart uit te roepen tot Internationale Vrouwendag.

De bedoeling van de Internationale Vrouwendag is de gemeenschappelijke strijdpunten van de vrouwenbeweging naar voor te brengen.

De Internationale Vrouwendag Leuven is de algemene noemer waaronder een waaier aan activiteiten plaatsvinden in Leuven van 3 tot en met 11 maart. Deze evenementen worden georganiseerd door deMens.nu, stad Leuven en de KU Leuven en willen de vrouw in de kijker te zetten.

Dit jaar ligt de focus op meerdere aspecten rond de vrouw: het vrouwbeeld, hoe vrouwen zichzelf zien en alles wat er daarbij komt kijken, komen aan bod. Er wordt ook aandacht besteed aan het thema ‘geweld op vrouwen in België’.

Op 3 maart geeft de inspirerende fototentoonstelling ‘Verborgen Zorgen’ het startschot. Daarna volgen onder andere nog een theatervoorstelling, een concert en een panelgesprek.

Programma

  • 3 t.e.m. 10 maart: fototentoonstelling ‘Verborgen zorgen’ – Agora leercentrum en Faculteit Sociale Wetenschappen
  • 5 maart: lezing Lida Kurbanova – Faculteit Sociale Wetenschappen
  • 6, 7 en 8 maart: VeelZIJdig – huisvandeMens, Martelarenplein
  • 8 maart: theatervoorstelling ‘Who run the World’ – STUK
  • 11 maart: salon ‘La Donna è Mobile’ – op uitnodiging

Meer informatie op www.internationalevrouwendagleuven.be

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.