Stadsbestuur en universiteit vragen om bijsturing kinderopvangbeleid voor Leuven

Hierbij publiceert Leven in Leuven het opiniestuk dat schepen Bieke Verlinden, in samenspraak met de Leuvense rector van de KU Leuven schreef.

De Leuvense sector van de kinderopvang vreest voor de toekomst. Dat lijkt vreemd. Er was toch juist het goéde nieuws dat er 9 miljoen euro vrij kwam voor betaalbare kinderopvangplaatsen? Dat klopt, Leuven kreeg recent het nieuws dat 26 plaatsten die de stad tot voorkort zelfstandig uitbaatte nu toch een subsidie zullen ontvangen. Geen uitbreiding van het aanbod maar wel een financiële tegemoetkoming. Een tegemoetkoming die met het nieuwe decreet indachtig even stilte voor de storm moet brengen? Met het nieuwe decreet dat vanaf 1 april in voege gaat vrezen we immers voor het verdwijnen van bestaande opvangplaatsen zowel in de zelfstandige, wegens niet rendabel als in de, door rigide toepassing van de eigen normen, erkende sector. Dit gecombineerd met een reeds bestaand tekort, maakt dat de Leuvense situatie des te kwetsbaarder is.

Aangezien Leuven volgens algemene Vlaamse normen onderaan op de lijst voor het in aanmerking komen van bijkomende kinderopvangplaatsen staat omdat de stad nu al de nieuwe algemene Vlaamse norm van 50% haalt, komt ze tot 2016 niet in aanmerking voor bijkomende kinderopvangplaatsten. Deze 50 % norm stelt dat 50 % van alle kinderen tussen 0 en 3 jaar een opvangplaats moet gegarandeerd hebben. Volgens de Vlaamse cijfers betekent dit dat Leuven momenteel 117 plaatsen te veel heeft. Toch zoeken in Leuven 486 kinderen vruchteloos naar opvang.

De redenen daarvoor zijn legio. Als centrumstad met hoge tewerkstelling trekt Leuven heel wat jonge mensen aan. Als universiteitsstad is Leuven de werkplek van vele duizenden jongeren, die voor hun kinderopvang meestal geen beroep kunnen doen op een familiaal netwerk in de buurt. Hun ouders en familie wonen te ver weg. Bij uitstek geldt dat voor de vele buitenlandse studenten en onderzoekers die aan de KU Leuven werken, aan UZ Leuven of aan een spinoffs (zoals Imec). De universiteit zorgt weliswaar zelf voor ongeveer 400 opvangplaatsen, gespreid over verschillende vestigingen, maar dat aantal volstaat duidelijk niet. Dat tekort kan niemand aangewreven worden, maar het is wel een realiteit.

Op de Vlaamse ranking van steden op hun nood aan kinderopvang, de ranking die stelt dat Leuven 117 plaatsen te veel heeft, ontdekken we dat buurgemeente Lubbeek 44 plaatsen te weinig heeft en dus mag rekenen op Vlaamse tegemoetkoming. Gedetailleerde cijfers leren echter dat elke dag 62 Lubbeekse kinderen in Leuven opgevangen worden. De ouders weten weliswaar dat Leuven zucht onder een chronisch opvangtekort, maar toch kiezen ze heel bewust voor Leuven. Het resultaat is dat Lubbeek in de toekomst overgesubsidieerd zal worden, en dat het tekort in Leuven blijft aangroeien. Tot 35 % van de opvangplaatsen in onze universiteitsstad wordt intussen ingenomen door niet-Leuvenaars.

De invoering van het nieuwe decreet zal er voor zorgen dat alle opvanginitiatieven zonder uitzondering aan dezelfde voorwaarden en regels moeten voldoen. Pas in 2018 zal het verschil tussen de erkende en de private sector opgeheven worden. Intussen zal de zelfstandige sector vier jaar lang met de helft van het geld hetzelfde werk moeten doen. Bijkomende financiering is immers niet in het vooruitzicht gesteld. Zelfstandigen (al dan niet gebruik makend van het inkomensgerelateerde systeem) kreunen nu reeds onder de bestaande eisen en vragen al langer om tegemoetkoming. De hoge personeelskosten en de strenge kwaliteitseisen maken kwalitatieve opvang onbetaalbaar voor ouders en dus niet rendabel, getuige het faillissement van deze week van een Leuvens kinderdagverblijf. Ook het uitblijven van bijkomend en nieuw zelfstandig initiatief in een markt die als het ware open ligt zou een belletje moeten doen rinkelen. De nieuwe regel: opvang reserveren is opvang betalen klinkt aanlokkelijk, toch zal iemand de factuur moeten betalen

Ook de erkende kinderdagverblijven worden door de nieuwe maatregelen getroffen. De tot nu toe bestaande ‘rek’ op de invulling van opvangplaatsen, waardoor niet-voltijdse opvang kon bijdragen tot een gemiddelde bezetting van 100 % en systematische onderbezetting vermeden werd, zal vanaf april 2014 niet meer mogelijk zijn. Het gevolg is verplichte onderbezetting van zo al schaarse opvangplaatsen. In de praktijk zal de erkende sector in Leuven hierdoor een percentage van zijn opvangcapaciteit moeten afstoten.

We blijven hopen dat rekening gehouden zal worden met de reële situatie, en dat deze alarmsignalen ernstig genomen worden. Wij kijken uit naar een bijsturing van het kinderopvangbeleid.

Bieke Verlinden
Schepen van sociale zaken, werk en studentenzaken

Rik Torfs
Rector van de KU Leuven

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.